Slovenské unikáty 1999

Vhodné pre všetkých
Kultúrne, historické, prírodné a technické unikáty z oblasti stredné Slovenska - tajchy v okolí Banskej Štiavnice.