Slovenské unikáty 2000

Vhodné pre všetkých
180 rokov od založenia prvého učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule.