Umenie komédie

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Televízna inscenácia. Komédia, rozvíjajúca cez spor prefekta De Cara a herca Campeseho o poslaní divadla rad komediálnych zápletiek usvedčujúcich prefekta z nekompetentnosti vo veciach divadelného umenia.