Vinšujem Vám Nový rok hojný

Vhodné pre všetkých
Pásmo novoročných ľudových zvykov a obradov.