Dómska koruna

Vhodné pre všetkých HD
O zlatej korune na veži Dómu sv.Martina v Bratislave.