Príroda (V objatí živej prírody)

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky
O dvoch prírodovedcoch - amatéroch, ktorí celý svoj voľný čas venujú propagácii a ochrane prírody.
Profil Ivana Kňazeho - amatérskeho fotografa, ktorý fotografuje všetko živé. Alfonz Liška - ochranca prírody, v nemocnici ako laborant.