TV Program

Streda / 03.07.2019

Jednotka

02:20 - 03:43
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
"Četníci z Luhačovic"
dramatika

Na žandársku stanicu v Luhačoviciach prichádza posila. Sú to dvaja mladí vojaci Zden…

03:44 - 04:43
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Stratený
dramatika

04:50 - 05:40
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

05:41 - 06:06
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

06:06 - 06:56
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

06:57 - 07:03
Vhodné pre všetkých HD
Počasie
správy

07:04 - 07:29
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
07:30 - 08:30
Vhodné pre všetkých
08:32 - 08:58
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
09:02 - 09:46
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Otec Brown IV.
dramatika

09:49 - 10:32
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Nash Bridges
dramatika

10:33 - 10:43
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Test magazín
publicistika

Túžba uchovať všetky potraviny čerstvé čo najdlhšie, spája všetkých majiteľov chladni…

10:54 - 11:19
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

11:22 - 11:59
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

11:59 - 12:18
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

12:20 - 13:11
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Profesionáli I
dramatika

13:11 - 14:02
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Profesionáli I
dramatika

14:09 - 14:35
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
14:36 - 15:20
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
15:31 - 15:59
Nevhodné do 12 rokov HD
15:59 - 16:24
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

16:27 - 16:53
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
16:55 - 17:39
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Otec Brown IV.
dramatika

17:48 - 18:12
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

18:12 - 18:15
Vhodné pre všetkých
18:19 - 18:59
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

18:59 - 19:49
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

19:55 - 20:11
Vhodné pre všetkých HD
20:19 - 20:25
Vhodné pre všetkých HD
Počasie
správy

20:30 - 22:23
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Shane
dramatika

Jazdec Shane sa nechá najať na farmárske práce u Joe Starretta. Vidí, že celý kraj ty…

22:27 - 23:22
Nevhodné do 18 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Polnočné slnko
dramatika

Francúzska policajtka Kahina Zadi, pricestuje do Kiruny, malej baníckej dedinky v od…

23:24 - 00:08
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
00:10 - 01:00
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Profesionáli I
dramatika

01:03 - 02:56
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Shane
dramatika

Jazdec Shane sa nechá najať na farmárske práce u Joe Starretta. Vidí, že celý kraj ty…

02:57 - 03:52
Nevhodné do 18 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Polnočné slnko
dramatika

Francúzska policajtka Kahina Zadi, pricestuje do Kiruny, malej baníckej dedinky v od…

Dvojka

01:03 - 05:59
Vhodné pre všetkých
06:01 - 06:26
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
06:26 - 06:34
Vhodné pre všetkých
06:34 - 06:49
Detský program HD
STOJ! POZOR! CHOĎ!
vzdelávanie

06:49 - 06:56
Detský program Skryté titulky Audio komentár
06:56 - 07:02
Detský program Skryté titulky Audio komentár
07:02 - 07:13
Vhodné pre všetkých
Franklin
dramatika

07:14 - 07:37
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár
Ferdo Mravec
dramatika

07:37 - 07:42
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
07:42 - 07:47
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
07:47 - 07:54
Vhodné pre všetkých
07:54 - 07:57
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

08:00 - 08:30
Vhodné pre všetkých HD
08:31 - 08:45
Vhodné pre všetkých
Encyklopédia slovenských obcí
dokument

Spomienky na zakladateľa Spolku Slovenská liga, na obe svetové vojny, na odsun židovs…

08:45 - 09:25
Vhodné pre všetkých HD
Regina
publicistika

09:31 - 10:29
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Poklad
dramatika

10:32 - 11:00
Vhodné pre všetkých
11:01 - 11:28
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
11:28 - 11:36
Detský program HD
Danka a Janka
dramatika

11:36 - 11:43
Detský program Skryté titulky Audio komentár HD
Vtáčí ostrov
dramatika

11:44 - 11:51
Detský program Skryté titulky Audio komentár
11:51 - 11:56
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

12:03 - 12:35
Vhodné pre všetkých HD
12:35 - 12:45
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Cyklopotulky
zábava

12:47 - 13:47
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Teta na zjedenie
dramatika

Autor zobrazil situáciu, v ktorej ľudia zatajovali, že majú príbuzných na Západe, bál…

13:50 - 14:20
14:32 - 14:52
Vhodné pre všetkých
14:52 - 15:22
Vhodné pre všetkých
15:23 - 15:55
Vhodné pre všetkých HD
15:55 - 16:19
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
16:20 - 17:00
Vhodné pre všetkých
Regina
publicistika

17:00 - 17:13
Vhodné pre všetkých
17:13 - 17:20
Vhodné pre všetkých HD
17:26 - 17:57
Vhodné pre všetkých HD
17:59 - 18:27
Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
18:32 - 18:41
Detský program Skryté titulky Audio komentár
18:41 - 18:48
Detský program Skryté titulky Audio komentár HD
Vtáčí ostrov
dramatika

18:49 - 18:52
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

18:52 - 18:58
Detský program HD
Fidlibumove pokusy
dramatika

18:58 - 19:10
Vhodné pre všetkých
Franklin
dramatika

19:10 - 19:33
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár
Ferdo Mravec
dramatika

19:33 - 19:38
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
19:38 - 19:43
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
19:50 - 19:56
Vhodné pre všetkých HD
20:13 - 20:41
Vhodné pre všetkých HD
Rovina, miesto pre zázrak
dokument

Východoslovenská nížina, členená riekami ako Laborec, Bodrog a Latorica sú zastávkou …

20:50 - 23:43
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Futbal - MS 2019 ŽIEN - zápasy
šport

Semifinále: Holandsko - Švédsko

21:49 - 21:59
Vhodné pre všetkých HD
23:46 - 00:45
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Trochu inak s Adelou
zábava

Moderátorka Adela Banášová si do svojej talkshow Trochu inak pozýva hostí, ktorí sú v…

00:47 - 01:36
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

01:03 - 06:02
Vhodné pre všetkých
06:02 - 01:42
Vhodné pre všetkých HD

Trojka