TV Program

Štvrtok / 04.07.2019

Jednotka

02:57 - 03:52
Nevhodné do 18 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Polnočné slnko
dramatika

Francúzska policajtka Kahina Zadi, pricestuje do Kiruny, malej baníckej dedinky v od…

03:54 - 04:16
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Autosalón
publicistika

04:18 - 04:36
Vhodné pre všetkých HD
Štiavnické metamorfózy
dokument

Reportážny dokument, v ktorom nám tvorcovia predstavia históriu, ľudové a folklórne …

04:39 - 05:28
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

05:29 - 05:53
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

05:55 - 06:44
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

06:46 - 07:02
Vhodné pre všetkých HD
07:04 - 07:29
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
07:30 - 08:31
Vhodné pre všetkých
08:33 - 08:59
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
09:04 - 09:49
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Otec Brown IV.
dramatika

09:51 - 10:34
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Nash Bridges
dramatika

10:52 - 11:17
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

11:20 - 12:00
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

12:00 - 12:17
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

12:20 - 13:10
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Profesionáli I
dramatika

13:12 - 13:41
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Hurá do záhrady
publicistika

V tématickej časti relácie Hurá do záhrady navštívime botanickú záhradu v pražskej Tr…

13:47 - 14:13
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
14:14 - 14:58
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
15:09 - 15:36
Nevhodné do 12 rokov HD
15:36 - 16:00
Nevhodné do 12 rokov HD
16:00 - 16:23
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

16:26 - 16:52
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
16:54 - 17:39
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Otec Brown IV.
dramatika

17:47 - 18:12
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Duel
zábava

18:12 - 18:14
Vhodné pre všetkých
18:19 - 18:59
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
5 proti 5
zábava

18:59 - 19:49
Vhodné pre všetkých HD
Správy RTVS
správy

19:54 - 20:12
Vhodné pre všetkých HD
20:19 - 20:25
Vhodné pre všetkých HD
Počasie
správy

20:30 - 21:25
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Mediciovci: Vládcovia Florencie
dramatika

Florencia, rok 1429. Giovanni di Bicci de' Medici, zakladateľ Mediciovskej banky, dov…

21:28 - 22:37
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Kráľovná Viktória
dramatika

Veľkolepý životný príbeh ranného obdobia vlády Kráľovnej Viktórie, ktorá nastúpila na…

22:40 - 23:26
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Kráľovná Viktória
dramatika

Veľkolepý životný príbeh ranného obdobia vlády kráľovnej Viktórie, ktorá nastúpila na…

23:27 - 23:57
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky HD
Fetiše televízie
dokument

Za čias Československej televízie to vraj bol najhorší vysielací deň v týždni a na za…

23:58 - 00:41
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
00:43 - 01:34
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Profesionáli I
dramatika

01:35 - 01:58
Vhodné pre všetkých HD
Svet v obrazoch
publicistika

01:59 - 02:54
Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Mediciovci: Vládcovia Florencie
dramatika

Florencia, rok 1429. Giovanni di Bicci de' Medici, zakladateľ Mediciovskej banky, dov…

02:55 - 04:05
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Kráľovná Viktória
dramatika

Veľkolepý životný príbeh ranného obdobia vlády Kráľovnej Viktórie, ktorá nastúpila na…

Dvojka

01:03 - 06:02
Vhodné pre všetkých
06:03 - 06:27
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
06:28 - 06:34
Vhodné pre všetkých
06:34 - 06:48
Detský program HD
STOJ! POZOR! CHOĎ!
vzdelávanie

06:48 - 06:55
Detský program Skryté titulky Audio komentár
06:55 - 07:02
Detský program Skryté titulky Audio komentár
07:02 - 07:13
Vhodné pre všetkých
Franklin
dramatika

07:14 - 07:37
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár
Ferdo Mravec
dramatika

07:37 - 07:42
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
07:42 - 07:47
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
07:47 - 07:54
Vhodné pre všetkých
07:54 - 07:58
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

08:00 - 08:30
Vhodné pre všetkých HD
08:32 - 08:45
Vhodné pre všetkých
08:45 - 09:26
Vhodné pre všetkých
Regina
publicistika

09:29 - 10:50
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Chaos
dramatika

Televízna inscenácia divadelnej hry L.Birinského. Satiricky ladená komédia podáva gro…

10:50 - 11:00
Vhodné pre všetkých
11:01 - 11:29
Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
11:29 - 11:38
Detský program Skryté titulky Audio komentár
11:38 - 11:45
Detský program Skryté titulky Audio komentár HD
Vtáčí ostrov
dramatika

11:46 - 11:53
Detský program Skryté titulky Audio komentár
11:53 - 11:57
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

12:05 - 12:37
Vhodné pre všetkých HD
12:40 - 13:38
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Neprišli sme sa zabávať

Hudobno-zábavná relácia, ktorá s nadsázkou a hranými situáciami približuje divákom zá…

13:40 - 13:59
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Osobne a neosobne
dokument

Vtedajší redaktor a moderátor Juraj Hora spomína na čas, kedy prekročením hraničného…

13:59 - 14:19
Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Osobne a neosobne
dokument

2.časť - Uvedie ju režisér Juraj Lihosit spomienkou na svoju zahraničnú návštevu. Do…

14:19 - 14:39
Nevhodné do 12 rokov
Osobne a neosobne
dokument

3.časť - Bývalí členovia V-klubu, emigranti zo 60.rokov reagujú na zmenu politickej …

14:51 - 15:15
Vhodné pre všetkých
Podoby človeka
publicistika

15:17 - 15:52
Vhodné pre všetkých HD
15:55 - 16:19
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
16:20 - 16:59
Vhodné pre všetkých HD
Regina
publicistika

16:59 - 17:12
Vhodné pre všetkých HD
17:12 - 17:19
Vhodné pre všetkých HD
17:25 - 17:54
Vhodné pre všetkých HD
Návraty k hereckým legendám
dokument

Ukážky hereckého majstrovstva osobnosti slovenského divadelníctva Mikuláša Hubu a sp…

17:56 - 18:28
Vhodné pre všetkých Audio komentár HD
18:31 - 18:38
Detský program Skryté titulky Audio komentár
18:38 - 18:45
Detský program Skryté titulky Audio komentár HD
Vtáčí ostrov
dramatika

18:46 - 18:49
Vhodné pre všetkých HD
Trpaslíci
zábava

18:49 - 18:56
Detský program HD
Fidlibumove pokusy
dramatika

18:56 - 19:07
Vhodné pre všetkých
Franklin
dramatika

19:08 - 19:31
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár
Ferdo Mravec
dramatika

19:31 - 19:36
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
19:36 - 19:41
Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
19:41 - 19:48
Vhodné pre všetkých
19:51 - 19:57
Vhodné pre všetkých HD
20:00 - 20:04
Vhodné pre všetkých HD
20:04 - 20:06
Vhodné pre všetkých HD
20:10 - 21:36
Vhodné pre všetkých
21:43 - 22:36
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Svet zajtrajška
dokument

22:36 - 23:29
Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Svet zajtrajška
dokument

23:31 - 23:44
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Polícia
publicistika

23:46 - 00:46
Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky HD
Trochu inak s Adelou
zábava

Moderátorka Adela Banášová si do svojej talkshow Trochu inak pozýva hostí, ktorí sú v…

00:47 - 01:36
Vhodné pre všetkých
Správy RTVS
správy

<p>&nbsp;</p>

01:36 - 01:43
Vhodné pre všetkých HD

Trojka