Stratení v čase


Cyklus Ivice Ruttkayovej, obetavej a trpezlivej publicistky so vznešeným cieľom zachytiť pre budúcnosť spomienky na neznáme osobnosti slovenskej kultúry prostredníctvom cyklu portrétov osobností, ktoré významných dielom a často priekopnícky prispeli k rozvoju Slovenska a ich mená sú často pre širšiu verejnosť celkom neznáme.

Vysiela sa v nedeľu o 18:00-19:00

Nájdete nás na Facebooku