Práve vysielame

Práve vysielame

19:47 zábava
Hudba Európy na Devíne

Kultúrny program vytvorený exkluzívne pre Summit výboru regiónov vychádza z myšlienky spojenia ojedinelého kultúrneho zážitku pre delegátov summitu a bratislavskú verejnosť. Hlavnou témou Summitu v roku 2016, ktorý hostí Bratislavský samosprávny kraj, je voda v najširšom slova zmysle – voda ako geo-politické pásmo určené povodím riek, voda ako ekosystém, voda ako zdroj energie, voda ako dopravná tepna, voda ako téma pre súčasnú vedu, voda ako element, ktorý spája. Z tohto dôvodu sa kultúrny program sústredí v miestach, ktoré sú geograficky a historicky spojené s povodím rieky Dunaj. Hlavný otvárací koncert sa uskutoční na nádvorí hradu Devín – historickej dominanty bratislavského regiónu, ktorá sa nachádza na sútoku Moravy a Dunaja a ktorá významne určuje medzinárodné historické, geografické, politické a spoločenské súvislosti hostiteľského mesta a bezprostredného regiónu. Areál hradu Devín predstavuje priame prepojenie na tému vody ako geo-politického priestoru, okolo ktorého sa od nepamäti tvorili dejiny. Ambíciou dramaturgie koncertu v areáli hradu Devín je ponúknuť v slávnostnej atmosfére prislúchajúcej významu Summitu Európskeho výboru regiónov zlatý fond európskeho hudobného dedičstva, kde nesporne patrí aj dielo Hudba k ohňostroju od G.F.Händla. Slávnostný koncert pri príležitosti otvorenia Summitu Európskeho výboru regiónov Bratislava 2016 moderuje Jarmila Lajčáková-Hargašová a Adrián Rajter. Po príhovoroch hostiteľov summitu a zahraničnýzch hostí bude v podaní Slovenského symfonického orchestra s dirigentom Antonom Popovičom uvedené dielo barokového skladateľa Georga Friedricha Händla Hudba k ohňostroju.

Načítavam prehrávač...

Góly - body - sekundy

Slovenská republika