Kreatívne centrá RTVS budú prínosom pre akademickú i komerčnú sféru

Kreatívne centrá RTVS budú prínosom pre akademickú i komerčnú sféru

Kreatívne centrá budú onedlho súčasťou bratislavského, banskobystrického i košického štúdia RTVS. Ich cieľom je profesionalizácia audiovizuálnej tvorby v regiónoch, a teda celkovo na Slovensku.

V Košiciach, Bratislave i Banskej Bystrici vznikajú nové kreatívne centrá. Tešiť sa z nich bude akademická obec špecializovaných škôl, profesionálna obec zameriavajúca sa na filmovú či televíznu tvorbu, ale aj individuálni záujemcovia bez konkrétneho vzdelania či skúseností, ktorí inklinujú k audiovizuálnej tvorbe (youtuberi, influenceri a pod.)

Jedinečné vzdelávacie centrá

Kreatívne centrá ešte len vznikajú, ale už dnes pripravujú vzdelávacie programy pre rozličné skupiny, ktoré majú záujem dozvedieť sa niečo viac. Programy sa budú týkať rozličných oblastí, neposkytnú iba konkrétne technické či umelecké návody na rozličné postupy práce, ale ponúknu aj právne či ekonomické vedomosti v oblasti podnikania v kultúrno-kreatívnom priemysle. Záujemcov o programy určite poteší, že ich budú viesť odborníci v jednotlivých oblastiach, profesionáli s dlhoročnou praxou. A najmä - programy budú praktické, takže namiesto množstva teórie sa počas nich bude každý učiť svojou vlastnou praxou.

Na Slovensku bez konkurencie

Profesionálov pôsobiacich v audiovizuálnom segmente, ktorí sa už nepotrebujú učiť, ale potrebujú priestory na kvalitnú postprodukciu, určite poteší, že 20 % kapacity kreatívnych centier bude využívaných na komerčné účely. To znamená, že produkčné spoločnosti si ich budú môcť rezervovať na svoje vlastné aktivity - strihanie zvuku a postprodukcia, strih obrazu a jeho úprava do finálnej podoby, grading, 2D či 3D grafika. Súčasťou kreatívnych centier budú kompletne vybavené experimentálne štúdiá, v ktorých sa budú môcť vyrábať relácie, testimonials a pod.

Všetky kreatívne centrá pritom budú technologicky vybavené približne rovnako, niektoré budú svojím vybavením jedinečné v porovnaní s celým Slovenskom. Napríklad kreatívne centrum v Bratislave bude disponovať gradingovým pracoviskom a špičkovou halou pre kontrolnú projekciu, ale aj miešacou halou Dolby Atmos. Kreatívne centrum v Banskej Bystrici zas ponúkne zvukové štúdio so 128-stopovým mixážnym pultom. Košické kreatívne centrum bude zamerané na špičkové spravodajské a publicistické služby.

Kto bude môcť kreatívne centrá využiť?

Kreatívne centrá budú v rámci vzdelávacích procesov poskytovať skvelý priestor pre študentov stredných i vysokých škôl, ale aj pre individuálnych záujemcov, ktorí plánujú podnikať v oblasti kultúrno-kreatívneho priemyslu. Na komerčné účely ich budú môcť využiť domáci producenti filmov, televíznych programov, režiséri, strihači, hudobné a knižné vydavateľstvá, produkčné domy, reklamné agentúry, ale aj štátne inštitúcie, samosprávne kraje, komerčné spoločnosti a zadávatelia reklamy a pod.

RTVS je už dlhé roky vnímaná ako to správne miesto, kde sa ľudia naučia kvalitne svojmu remeslu. Založenie a prevádzka kreatívnych centier so špičkovým vybavením vo všetkých troch štúdiách Slovenska toto postavenie iba posilnia. RTVS totiž ponúkne nielen priestory a špičkové vybavenie, ale aj svojich erudovaných odborníkov, ktorí takto svojimi skúsenosťami prispejú k profesionalizácii audiovizuálnej tvorby na Slovensku.

Podujatia kreatívnych centier

Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum KošiceKontakty

BA – Zuzana Pelikánová, email:  infoKCBA@rtvs.sk

BB – Zuzana Čajková, email: infoKCBB@rtvs.sk

KE – Zuzana Žofčinová, email: infoKCKE@rtvs.sk

Živé vysielanie ??:??

Televízia