Kreatívne centrum Košice

Kreatívne centrum Košice

Kreatívne centrum Košice


INKUBÁTOR

Opis programu
Toto podujatie je zabezpečované v rámci aktivít, ktoré sú popísané nižšie v časovom slede tak, ako budú realizované, pričom pre efektívny výsledok sa uchádzačom odporúča absolvovať ich v uvedenom poradí a počte.
 
Stručný obsah podujatia:
Služba 1.2 K1. Vytvorenie podnikateľského plánu pre KI
I. BIZNIS PLÁN
Určený pre nepodnikateľov, zameraný na poradenskú podporu a odbornú prípravu  pri vypracovaní prvotnej verzie biznis plánu. Modul BIZNIS PLÁN sa špecializuje na získanie základných informácií nevyhnutných pre správnu orientáciu vo svete podnikania a ich bezprostredné aplikovanie vo vypracovávanom podnikateľskom pláne. Nosnými témami sú úvod do podnikania, SWOT analýza, rozpočtovanie a kalkulovania ziskov a strát z pohľadu projektu, ale aj dlhodobej udržateľnosti, či zvolenie optimálnej formy podnikania. Tieto okruhy tém, ktorými prevedie účastníkov lektor, nasmerujú budúcich podnikateľov k zvoleniu ideálnej formy podnikania pre nimi zvolený prvotný zámer. Výstupom z podujatia je prvotná verzia  biznis modelu vlastného podnikania, ktorý v rámci aktivít KC predstavuje podmienku účasti na aktivitách inkubátora. Účastník, ktorý absolvuje modul BIZNIS PLÁN,  bude automaticky prijatý do aktivít Kreatívneho inkubátora, ak prejaví svoj záujem vyplnenou prihláškou s priloženým biznis plánom.

Služba 1.2 K2. Kreatívny inkubátor
II. IDEA GENERATOR
Zameraný na verifikovanie a rozvoj podnikateľského nápadu, dopracovanie  biznis plánu s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť. Počas podujatia budú účastníci pod vedením lektora usmerňovaní k tréningom orientujúcim sa na fungovanie  trhu. V rámci individuálnych konzultácií dokončia biznis plány a pripravia ich pre prezentáciu pred komisiou. Verifikácia podnikateľského nápadu prostredníctvom overených metód, ale  aj skúseností iných podnikateľov je nevyhnutnosťou  pre zorientovanie sa  a prípravu budúceho podnikateľa.

III. BIZNIS SKILLS
Zameraný na manažérske kompetencie, obchodnícke a prezentačné zručnosti. Účastníci podujatia budú nie len nasávať informácie, ale získané zručnosti si overia samy na sebe – prezentovaním pred “hodnotiacou komisiou” zloženou z ostatných účastníkov, či lektorov a iných pozvaných hostí. Overia si, či dokážu svoj nápad predať – za 15 minút sprostredkovať hlavnú myšlienku nápadu, zaujať komisiu a presvedčiť ich o svojom potenciáli.
 
Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Účastnícky poplatok: 0,- EUR
Podrobné informácie: VÝZVA (PDF, 713kB)
Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. 
Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)
Účastnícky poplatok: 0,- EUR
 
Miesto konania:  Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, Košice-Juh.

Prihlasovací formulár

Dátum realizácie:

Termín 1: 13.4. – 4.5.2023
Maximálny počet účastníkov 12
Uzávierka prihlášok: 12.4.2023
 
Termín 2: 27.4. – 24.5.2023
Maximálny počet účastníkov 12
Uzávierka prihlášok: 26.4.2023
 
Termín 3: 11.5. – 31.5.2023
Maximálny počet účastníkov 12
Uzávierka prihlášok: 10.5.2023
 
Termín 4: 25.5. – 21.6.2023
Maximálny počet účastníkov 12
Uzávierka prihlášok: 24.5.2023
 
Termín 5: 8.6. – 11.7.2023
Maximálny počet účastníkov 12
Uzávierka prihlášok: 7.6.2023
 
Termín 6: 22.6. – 13.7.2023
Maximálny počet účastníkov 12
Uzávierka prihlášok: 21.6.2023

Presný harmonogram nájdete vo výzve. 
Dátum zverejnenia výzvy: 02.02.2023Open creative doors III – Pred kamerou, za kamerou

REDAKTOR/MODERÁTOR SPRAVODAJSTVA

Túžite stať sa reportérom, reportérkou, pracovať v spravodajstve? Kreatívne centrum Štúdia RTSV Košice spúšťa podujatie Open creative doors III – Pred kamerou, za kamerou -  REDAKTOR/MODERÁTOR SPRAVODAJSTVA.
 
Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 286kB) .
 
V dnešnej dobe pre informovanosť obyvateľstva o aktuálnych dianiach v spoločnosti sú  práve  spravodajské  reportáže veľmi dôležité. Spravodajskí reportéri vytvárajú a ovplyvňujú  povedomie  verejnosti, preto by sa v každej TV mal dávať veľký dôraz na profesionalitu redaktorov a spravodajských tímov.   Redaktor spravodajstva by mal  vedieť zrealizovať profesionálne spravodajské reportáže, spravodajsky tvoriť a hlavne rozmýšľať. Neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej spravodajskej reportáže je aj práca kameramana, ktorý by sa  mal vedieť  zamerať  na kompozíciu a dynamickosť obrazu. Dobrý redaktor by mal čiastočne ovládať aj túto činnosť, pretože vždy funguje v tandeme s  kameramanom.
 
Účastníci podujatia sa pod vedením lektora (redaktor spravodajstva  z RTVS) naučia tvoriť profesionálne spravodajské reportáže tak, aby sa mohli uplatniť v akejkoľvek televízií.
 
Podujatie je rozdelené do troch častí.
1.      Zistenie aktuálnej úrovne zručností a rozdelenie do tímov a úloh v tíme (redaktor, kameraman)
2.      Teoretická príprava a praktický rozvoj zručností
3.      Prezentácia výstupov a rozbor - každý tím predstaví svoje 2-3 reportáže, na ktorých počas kurzu pracoval v teréne. Lektor ich spolu s účastníkmi analyzuje.
Účastníci podujatia ďalej získajú aj bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra Štúdia RTVS Košice, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa.
 
Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.
 
Podrobnejšie informácie o podujatí pre nepodnikateľov nájdete tu (PDF, 272kB)

Podrobnejšie informácie o podujatí pre podnikateľov nájdete tu (PDF, 290kB)

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

 
Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS III  – Pred kamerou, za kamerou -  REDAKTOR/MODERÁTOR SPRAVODAJSTVA sa môžu prihlasovať formou prihlasovacieho formulára uvedeného nižšie.
 
Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme. Za účasť na našich aktivitách Vám už teraz ĎAKUJEME.
 
Tím Kreatívneho centra Košice
 

Pilotné podujatie:
23.03. 2023 a 30.03. 2023 od 09:00 do 17:30
Termín ukončenia prihlasovania: 21.03.2023 do 24:00 h.
Prihlasovací formulár
Maximálna kapacita: 10 účastníkov
Miesto konania: Štúdio RTSV Košice, Rastislavova 13, Košice - Juh
 
Ďalšie termíny:
20.04. 2023 a 27.04. 2023 od 09:00 do 17:30
Termín ukončenia prihlasovania: 18.04.2023 do 24:00 h.
termín je obsadený
Maximálna kapacita: 10 účastníkov
Miesto konania: Štúdio RTSV Košice, Rastislavova 13, Košice - Juh
 
18.05. 2023 a 25.05. 2023 od 09:00 do 17:30
Termín ukončenia prihlasovania: 16.05.2023 do 24:00 h.
termín je obsadený
Maximálna kapacita: 10 účastníkov
Miesto konania: Štúdio RTSV Košice, Rastislavova 13, Košice - Juh


Open creative doors III – AKO VZNIKÁ GRAFFITI - ČASOZBERNÝ DOKUMENT

Graffiti – tento niekedy kontroverzný prejav určitých subkultúr sa v súčasnosti čoraz častejšie zámerne využíva aj v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Dnes sa pre tento umelecký výkon okrem sprejov používajú už aj iné nástroje, materiály a techniky, ktoré sa stali základom pre tvorbu street art a mural art. Graffiti dnes nadobúda i komerčný rozmer. Mnohí „graffiti writeri“ pôsobia v reklamných agentúrach, ale aj vytvárajú dekorácie stien, kulisy v televíznych štúdiách, ba dokonca pracujú na skrášľovaní verejných a obytných priestorov na zákazku.

Záujemcovia o účasť na podujatí Open creative doors III : Ako vzniká graffiti – časozberný dokument sa v teoretickej časti oboznámia s históriou graffiti, jeho technikami a postupom práce. V praktickej časti pripravia a realizujú dielo technikou graffiti na určenej ploche v interiéri budovy.

Keďže graffiti je „umením momentu“, účastníci sa naučia, ako zachytiť priebeh jeho vzniku pomocou techniky časozberného videozáznamu a o celej realizácii vytvoria krátku reportáž.

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 305kB) .

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.

Podrobnejšie informácie o podujatí pre nepodnikateľov nájdete tu. (PDF, 374kB)

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov nájdete tu: (PDF, 389kB)
 
Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS III – AKO VZNIKÁ GRAFFITI – ČASOZBERNÝ DOKUMENT sa môžu prihlasovať formou prihlasovacieho formulára uvedeného nižšie.

Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme. Za účasť na našich aktivitách Vám už teraz ĎAKUJEME.

Tím Kreatívneho centra Košice

22.02.2023 - 10.03.2023
Miesto konania: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Celková kapacita : 6 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity
Termín ukončenia prihlasovania : 21.02.2023 do 24.00 h


OPEN CREATIVE DOORS III – ABC vizuálnej identity a reklamnej stratégie v kreatívnom priemysle

V dnešnom turbulentnom konkurenčnom prostredí sa na subjekty v pôsobiace v kultúrnom a kreatívnom priemysle sa kladú veľké nároky na marketing firiem a organizácií, kde vizuálna stránka loga hrá v mnohých prípadoch kľúčovú rolu.

Podujatie OPEN CREATIVE DOORS III – ABC vizuálnej identity a reklamnej stratégie v kreatívnom priemysle ponúka možnosť krok po kroku vytvoriť si vlastné LOGO - grafickú značku, ktorá vás odlíši od konkurencie, ale hlavne zaujme cieľové publikum. Pripravíte celý logomanuál, vrátane návrhov administratívnych tlačovín a reklamných predmetov a vytvoríte ucelenú reklamnú stratégiu pre konkrétnu cieľovú skupinu.

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 663kB) .

Podujatie je rozdelené do 4 samostatných častí.

Účastník si môže vybrať, ktoré časti / otvorené pracovné dielne absolvuje.

1. Tvorba loga pomocou metódy Brainstorming

2. Digitalizácia loga v grafickom editore a úprava variantov loga

3. Branding firmy, Corporate identity

4. Reklamná stratégia, vytvorenie reklamnej stratégie na produkt

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.

Podrobnejšie informácie o podujatí pre nepodnikateľov nájdete vo výzve (PDF, 752kB)
Podrobnejšie informácie o podujatí pre podnikateľov nájdete vo výzve (PDF, 772kB)


Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS III – ABC vizuálnej identity a reklamnej stratégie v kreatívnom priemysle sa môžu prihlasovať formou prihlasovacích formulárov uvedených nižšie.

Prihlasovací formulár

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme. Za účasť na našich aktivitách Vám už teraz ĎAKUJEME.

Tím Kreatívneho centra Košice


Časť 1: Tvorba loga pomocou metódy BRAINSTORMING

Začiatok 14.3.2023 od 15:30 do 19:30 hod., ďalej podľa harmonogramu

Max. 13 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity

Miesto konania: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Termín ukončenia prihlasovania: 13.3. 2023 do 23:59 h


Časť 2: Digitalizácia loga v grafickom editore a úprava variantov loga

Začiatok 16.3.2023 od 15:30 do 19:30 hod., ďalej podľa harmonogramu

Max. 13 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity

Miesto konania: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Termín ukončenia prihlasovania: 15.3. 2023 do 23:59 h


Časť 3: Branding firmy, Corporate identity

Začiatok 20.3.2023 od 15:30 do 19:30 hod., ďalej podľa harmonogramu

Max. 13 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity

Miesto konania: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Termín ukončenia prihlasovania: 17.3. 2023 do 23:59 h


Časť 4: Reklamná stratégia, vytvorenie reklamnej stratégie na produkt

Začiatok 28.3.2023 od 15:30 do 19:30 hod., ďalej podľa harmonogramu

Max. 13 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity

Miesto konania: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Termín ukončenia prihlasovania: 27.3. 2023 do 23:59 hOpen creative doors II – STUDIO TRIP – ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO.

Slovenský rozhlas, organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, má na mediálnom trhu unikátne postavenie. Dokonca v Košiciach oslavuje 95 rokov od svojho vzniku a to už je naozaj doba, v ktorej sa odráža vývoj technického zázemia, ale aj zmeny moderátorských prístupov do súčasnej podoby. Preto sme ďalšie z nášho cyklu podujatí Open creative doors zamerali práve na rozhlas a rozhlasovú tvorbu.

Mediálna práca v rozhlase za každých okolností stojí a padá na osobe redaktora a moderátora a na jeho komunikačnej a technickej zručnosti.

Účastníci podujatia Studio trip – „Rozhlasové štúdio“ spoznajú profesionálne zázemie práce redaktora v rozhlase formou odbornej komentovanej návštevy Rozhlasového štúdia RTVS v Košiciach . Ich úlohou bude vlastné spracovanie informácie na základe poskytnutej metodiky.

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 768kB)

Podujatie je rozdelené do troch častí. V prvej sa účastníci oboznámia s technickým zázemím, ktoré pri svojej práci používa redaktor. V druhej časti zistia, ako pracuje redaktor s informačným zázemím, ako vyberá tému, komunikuje s respondentom, ako sa pripravuje na nahrávku. V tretej časti uvidia, ako prebieha nahrávka a ako sa následne strihovo spracúva, až kým nevznikne výstupný materiál vhodný na zaradenie do vysielania.

Úlohou účastníkov bude vybrať si vlastnú tému a spracovať ju analogickým spôsobom.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.

Podrobnejšie informácie o podujatí pre nepodnikateľov (PDF, 721kB)

Podrobnejšie informácie o podujatí pre podnikateľov (PDF, 796kB)

Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS II – STUDIO TRIP „ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO“ sa môžu prihlasovať formou prihlasovacieho formulára uvedeného nižšie.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme. Za účasť na našich aktivitách Vám už teraz ĎAKUJEME.

Tím Kreatívneho centra Košice

6.2.2023 o 14:00 hod. Prihlasovací formulár
Termín ukončenia prihlasovania: 3.2.2023 do 24.00 h

13.2.2023 o 14:00 hod. Prihlasovací Formulár
Termín ukončenia prihlasovania: 10.2.2023 do 24.00 h

14.2.2023 o 14:00 hod. Prihlasovací formulár

Termín ukončenia prihlasovania: 13.2.2023 do 24.00 h


Miesto konania: Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, Košice - Juh

Celková kapacita : 15 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE PODNIKATEĽOV:

Schéma De minimis (PDF, 4.8MB)

(PDF, 664kB) Definícia KKP

(PDF, 3.1MB) Príručka pre vypracovanie Vyhlásenia MSP

(DOCX, 53kB) Vzor prihlášky podnikateľ (DOCX, 51kB)

POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY PRE PODNIKATEĽOV:

Vyhlásenie uchádzača na kvalifikovanie sa ako MSP (DOCX, 53kB)

(DOCX, 47kB) Čestné vyhlásenie uchádzača

(DOCX, 33kB) Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE NEPODNIKATEĽOV:

(DOCX, 135kB) Vzor prihlášky pre dielne (DOCX, 46kB)


Open creative doors III – TVORBA SPRAVODAJSKÉHO PORTÁLU

Podujatie OPEN CREATIVE DOORS III : TVORBA SPRAVODAJSKÉHO PORTÁLU (v redakčnom systéme DRUPAL/Wordpress) Vám prinesie nové poznatky o práci redaktorov v prostredí internetu, na ktorých sú v súčasnosti kladené aj čoraz vyššie technické nároky.

Účastník podujatia najprv úlohe redaktora vyberie vhodný námet, pripraví a štylisticky upraví pôvodné články na konkrétnu tému, vytvorí a vyberie fotografie k článkom. Potom v úlohe počítačového experta účastník navrhne štruktúru spravodajského portálu s použitím redakčného systému DRUPAL/ WordPress, inštaluje a nastaví redakčný systém a navrhne grafiku prostredia.

Tak vznikne funkčný spravodajský portál s obsahom na vybranú tému.

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 663kB)

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.

Podrobnejšie informácie pre nepodnikateľov (PDF, 261kB)

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov (PDF, 279kB)

Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS III – TVORBA SPRAVODAJSKÉHO PORTÁLU

(v redakčnom systéme DRUPAL/Wordpress) sa môžu prihlasovať formou prihlasovacieho formulára uvedeného nižšie.

Prihlasovací formulár

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme. Za účasť na našich aktivitách Vám už teraz ĎAKUJEME.

Tím Kreatívneho centra Košice

12.4.2023 - 20.4.2023

Miesto konania: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Celková kapacita : 8 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity

Termín ukončenia prihlasovania : 11.4.2023 do 24.00 h


Open creative doors II – STUDIO TRIP – ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO.

Slovenský rozhlas, organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, má na mediálnom trhu unikátne postavenie. Dokonca v Košiciach oslavuje 95 rokov od svojho vzniku a to už je naozaj doba, v ktorej sa odráža vývoj technického zázemia, ale aj zmeny moderátorských prístupov do súčasnej podoby. Preto sme ďalšie z nášho cyklu podujatí Open creative doors zamerali práve na rozhlas a rozhlasovú tvorbu.

Mediálna práca v rozhlase za každých okolností stojí a padá na osobe redaktora a moderátora a na jeho komunikačnej a technickej zručnosti.

Účastníci podujatia Studio trip – „Rozhlasové štúdio“ spoznajú profesionálne zázemie práce redaktora v rozhlase formou odbornej komentovanej návštevy Rozhlasového štúdia RTVS v Košiciach . Ich úlohou bude vlastné spracovanie informácie na základe poskytnutej metodiky.

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 759kB) .

Podujatie je rozdelené do troch častí. V prvej sa účastníci oboznámia s technickým zázemím, ktoré pri svojej práci používa redaktor. V druhej časti zistia, ako pracuje redaktor s informačným zázemím, ako vyberá tému, komunikuje s respondentom, ako sa pripravuje na nahrávku. V tretej časti uvidia, ako prebieha nahrávka a ako sa následne strihovo spracúva, až kým nevznikne výstupný materiál vhodný na zaradenie do vysielania.

Úlohou účastníkov bude vybrať si vlastnú tému a spracovať ju analogickým spôsobom.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete tu (PDF, 488kB) .

Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS II – STUDIO TRIP „ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO“ sa môžu prihlasovať formou prihlasovacieho formulára uvedeného nižšie.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme. Za účasť na našich aktivitách Vám už teraz ĎAKUJEME.

Tím Kreatívneho centra Košice

20.10.2022 o 14:00 hod.

15.11.2022 o 14:00 hod. Prihlasovací formulár

Miesto konania: Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, Košice - Juh

Celková kapacita : 15 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity

Termín ukončenia prihlasovania : 14.11.2022 do 12.00 hOpen creative doors II – STUDIO TRIP - REGINA

Po úspešnom podujatí OPEN CREATIVE DOORS II – Studio trip s diskusnou reláciou Analýzy a diskusie, prichádzame s ďalším konceptom. Studio trip - „REGINA“ je venovaný príprave a vysielaniu denného magazínu, ktorý mapuje kultúrno-spoločenský život v regiónoch a vysiela sa priamo v živom prenose zo štúdia RTVS Košice.

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 676kB) .

Počas jedného STUDIO TRIP-u s programom o živote v regiónoch „Regina“ vám priamo v živom prenose predstavíme obrovskú masu ľudí pracujúcich v KKP, ktorí nie sú len výkonní umelci, ale najmä ľudia, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou každého umeleckého výkonu.

V prípravnej časti spoznáte základné princípy realizácie publicistického programu a tvorby reportáže. Dostanete bodový scenár denného magazínu „Regina“ - základný dokument každej audiovizuálnej tvorby.

Lektorka Vám zadá úlohu - pripraviť reportáž zo živého vysielania, kde vo výslednej forme môžete spojiť fotografie, video, rozhovory, iné údaje z preštudovaných materiálov a poznatky, ktoré získate pri sledovaní vysielania relácie.

Potom navštívite televízne štúdio RTVS Košice.

V rámci samotného podujatia absolvujete (každý účastník si vyberie jednu možnosť):

· Sledovanie živého vysielania magazínu „Regina“ priamo v televíznom štúdiu RTVS Košice.

· Sledovanie spracovania živého vysielania magazínu „Regina“ priamo v réžii televízneho štúdia RTVS Košice.

Získate tak základnú predstavu nielen o príprave a realizácii magazínu „Regina“, ale aj o fungovaní procesov v RTVS Košice. Zároveň budete mať možnosť sledovať pri práci jednotlivé profesie v štúdiu / v réžii RTVS Košice, napr. kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg, moderátor a iné.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.

Podrobnejšie informácie o podujatí pre nepodnikateľov (PDF, 640kB) :

Podrobnejšie informácie o podujatí pre podnikateľov (PDF, 728kB) :

Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS II – STUDIO TRIP „REGINA“ sa môžu prihlasovať formou prihlasovacieho formulára uvedeného nižšie.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme. Za účasť na našich aktivitách Vám už teraz ĎAKUJEME.

Tím Kreatívneho centra Košice

29.3.2023 o 14:00 hod. Prihlasovací formulár

Ukončenie prihlasovania je 28.3.2023 o 24:00


Termín: 05.04. 2023 / 14:00 Prihlasovací formulár

Termín ukončenia prihlasovania: 05.04. 2023 do 12:00 h


Termín: 12.04. 2023 / 14:00 Prihlasovací formulár

Termín ukončenia prihlasovania: 12.04. 2023 do 12:00 h


Termín: 19.04. 2023 / 14:00 Prihlasovací formulár

Termín ukončenia prihlasovania: 19.04. 2023 do 12:00 h


Termín: 03.05. 2023 / 14:00 Prihlasovací formulár

Termín ukončenia prihlasovania: 03.05. 2023 do 12:00 h


Termín: 10.05. 2023 / 14:00 Prihlasovací formulár

Termín ukončenia prihlasovania: 10.05. 2023 do 12:00 h


Termín: 17.05. 2023 / 14:00 Prihlasovací formulár

Termín ukončenia prihlasovania: 17.05. 2023 do 12:00 h

Miesto konania: Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, Košice - Juh

Celková kapacita : 12 miest (účastníci budú rozdelení do 2 skupín po 6 účastníkov podľa vlastného výberu) / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacityOPEN CREATIVE DOORS III – MÉDIÁ ROZUMNE

„Ako vnímať médiá a tvoriť korektný obsah“

Kreatívne centrum štúdia RTVS Košice prichádza s pestrou ponukou jesenných podujatí OPEN CREATIVE DOORS. Ako prvé predstavujeme podujatie OPEN CREATIVE DOORS III – MÉDIÁ ROZUMNE „Ako vnímať médiá a tvoriť korektný obsah“.

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 779kB) .

Podujatie je určené všetkým, ktorí tvoria, alebo chcú tvoriť obsah v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Cieľom je, aby účastníci nielen pasívne konzumovali obsah, ktorý im predkladajú médiá, ale naučili sa kriticky myslieť a hlavne predchádzať tomu, aby sami vytvárali pri mediálnej tvorbe deformovaný obsah.

Čaká vás teoretický základ a hlavne praktické aktivity pod vedením skúsenej lektorky, ako napríklad práca s článkom, zvukovým materiálom, porovnávanie a výber informácií, práca s novinami a časopismi, so sociálnymi sieťami, so zvukom a vizuálom. Na konci každý účastník vytvorí a mediálne korektne spracuje informáciu na ľubovoľnú tému.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete tu. (PDF, 480kB)

Záujemcovia o účasť na OPEN CREATIVE DOORS III – MÉDIÁ ROZUMNE „Ako vnímať médiá a tvoriť korektný obsah“ sa môžu prihlasovať formou prihlasovacieho formulára uvedeného nižšie.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a čoskoro sa uvidíme.

Za účasť na tejto aj ďalších našich aktivitách, ktoré Vám už čoskoro predstavíme, už teraz ĎAKUJEME.

Tím Kreatívneho centra Košice

24.10.2022 (1. časť) a 26.10.2022 (2.časť) o 16:30 hod.

Miesto konania: Štúdio RTVS Košice, Rastislavova 13, Košice - Juh

Celková kapacita : 8 miest / možnosť prihlásenia len do naplnenia kapacity

Termín ukončenia prihlasovania : 15.10.2022 do 24.00 h

Prihlasovací formulár


ARCHÍV PODUJATÍ

OPEN CREATIVE DOORS II. – STUDIO TRIP „ANALÝZY A DISKUSIE

Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice opäť uskutočnilo úspešné podujatie OPEN CREATIVE DOORS II. – STUDIO TRIP „ANALÝZY A DISKUSIE“ , ktorým sa účastníkom otvorili ďalšie pomyselné dvere do práce v kultúrnom kreatívnom priemysle. Popis podujatia (PDF, 146kB)

23.júna 2022 sme 13 účastníkom priblížili profesionálnu televíznu tvorbu diskusnej relácie RTVS Košice – Analýzy a diskusie na aktuálne témy (Transplantačné pracoviská zachraňujú životy, Študentské firmy). Reláciu je možné sledovať aj v archíve RTVS :24.

Pod vedením skvelej  lektorky Silvie Košťovej, tímlíderky televíznej publicistiky Štúdia RTVS Košice si osvojili základné princípy realizácie publicistického programu a tvorby reportáže. Pracovali so scenárom relácie a zbierali materiál na tvorbu vlastnej publicistickej reportáže. Sledovali nahrávanie relácie priamo v televíznom štúdiu RTVS Košice a následné spracovanie relácie priamo v réžii televízneho štúdia RTVS Košice.

Účastníci získali predstavu nielen o príprave a realizácii diskusnej relácie Analýzy a diskusie, ale aj o fungovaní procesov v RTVS Košice.  Mali možnosť sledovať  pri práci a dokonca sa vyskúšať jednotlivé profesie v štúdiu / v réžii RTVS Košice, napr. kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg, moderátor a iné.

Podujatie sa realizovalo v rámci projektu Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, kód projektu 302031ABF6.
Open Creative Days II jún 2022 TV studio RTVS KE (1).jpg
Open Creative Days II jún 2022 studio s kamerami 2 RTVS KE (1).jpg
Open Creative Days II jún 2022 studio s kamerami RTVS KE (1).jpg


Open creative doors I
Otvorili sme prvé z tisícov dverí do kultúrneho a kreatívneho priemyslu!


Kreatívne centrum Štúdia RTVS Košice uskutočnilo koncom apríla 2022 prvé zo série podujatí OPEN CREATIVE DOORS. Účastníci tak získali úžasnú príležitosť získať základné penzum vedomostí a praktických skúseností z práce v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

V dňoch 26. – 28. apríla sa uskutočnili 4 podujatia v mestách Košice a Prešov, ktorých sa zúčastnilo vyše 170 študentov stredných a vysokých škôl, ľudia aktívne pôsobiaci v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ale aj tí, ktorí sa až teraz odhodlali nazrieť do zákulisia tejto neskutočne tvorivej a zaujímavej práce. Podujatie oslovilo účastníkov od 16 do 60 rokov.

Pod vedením výnimočných lektorov Ing. Vladimíra Syneka, CSc., zakladateľa ministerstva šťastia, držiteľa ocenenia Prominent ekonomiky SR a Miloša Harajdu, medzinárodne pôsobiaceho producenta, PR agenta a publicistu účastníci absolvovali dva bloky.
 
V prvom získali komplexný náhľad do problematiky mikro motivácie v kreatívnom priemysle, kreatívneho myslenia a jeho sily, ktorá hýbe svetom reklamných a mediálnych agentúr. Diskutovali o kreativite, šťastí, zmysluplnosti a tvorbe hodnôt. Odhalili vlastné bariéry, ktoré bránili ich kreativite rozkvitnúť.

V druhom bloku  zistili, ako funguje kreatívny marketing a získali základný prehľad o tom, ako správne plánovať zákazky a ako sa určuje finančná hodnota samotnej práce. Z množstva prípadových štúdií si odniesli cenné rady a tipy, ako sa orientovať a uspieť v oblasti kultúrneho kreatívneho priemyslu. Pochopili princípy fungovania malých aj veľkých firiem a oboznámili sa s prácou a tvorbou v kreatívnych tímoch.

O úspešnosti tohto prvého podujatia svedčí pozitívna spätná väzba účastníkov a vďaka ich ohlasom už teraz pripravujeme nadväzujúce podujatia  OPEN CREATIVE DOORS II. - STUDIO TRIP  a OPEN CREATIVE DOORS  III. - PRED KAMEROU, ZA KAMEROU.
1651384194705 Open creative doors.jpg DSC02084 Open creative doors.jpg
DSC02135 Open creative doors.jpg
DSC02155 Open creative doors.jpg
DSC02183 Open creative doors.jpg

 

Archív podujatí:

OPEN CREATIVE DOORS I.
Popis podujatia (PDF, 175kB)
26.04.2022 – od 10:00 do 13:00, UPJŠ, Košice
27.04.2022 – od 14:00 do 17:00, UNIPO, Prešov
28.04.2022 – od 10:00 do 13:00, Konzervatórium J. Adamoviča, Košice
28.04.2022 – od 14:00 do 17:00, Konzervatórium J. Adamoviča, Košice

Open creative doors III – PRED KAMEROU, ZA KAMEROU – AV FILM

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete tu (PDF, 481kB) .

15.11.2022 - 16.12.2022  UPJŠ, Košice


Open creative doors II – STUDIO TRIP – ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete tu (PDF, 488kB) .

20.10.2022 o 14:00 hod.

15.11.2022 o 14:00 hod


Open creative doors III – TVORBA SPRAVODAJSKÉHO PORTÁLU

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 663kB)

13.3.2023 - 21.3.2023


Open creative doors II – STUDIO TRIP - REGINA

Podrobnosti nájdete v programe (PDF, 676kB)


19.10.2022 o 14:00 hod.

09.11.2022 o 14:00 hod.

16.11.2022 o 14:00 hod.

23.11.2022 o 14:00 hod.

5.12.2022 o 14:00 hod.

14.12.2022 o 14:00 hod.

8.2.2023 o 14:00 hod.

1.3.2023 o 14:00 hod.

22.3.2023 o 14:00 hod.


Návrat na hlavnú stránku kreatívnych centier

Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Banská Bystrica 

Živé vysielanie ??:??

Televízia