Kreatívne centrum Košice

Kreatívne centrum Košice


Kreatívne centrum Štúdia RTVS KošiceARCHÍV PODUJATÍ


AUTORSKÉ PRÁVA A GDPR PRI TVORBE AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL, PRENOSOV A ZÁZNAMOV

služba Účelový kreatívny akcelerátor

Podrobné informácie o podujatí: Výzva (PDF, 794kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 14.9.2023

Lektor: JUDr. Miroslav Sklenár, MBA

Termín podujatia: 9.11.2023

Počet účastníkov: 3

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 194kB)

Zoznam prijímateľov minimálnej pomoci k podujatiu (PDF, 198kB)

Fotografia 1 (JPG, 371kB) | Fotografia 2 (JPG, 360kB)


KREATÍVNY INKUBÁTOR

Podrobné informácie o podujatí: Výzva (PDF, 290kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 2.3.2023

Modul I - Biznis plan

Lektor: Ing. Mgr. Peter Gábor

Modul II – Idea generator

Lektor: Ing. Juraj Kováč PhD.

Modul III – Biznis skills

Lektor: PhDr. Marián Štermenský PhD.

Termín podujatia: 13.4.2023 – 4.5.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia: 27.4.2023 – 29.5.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia: 11.5.2023 – 31.5.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia: 25.5.2023 – 21.6.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia: 8.6.2023 – 27.6.2023

Počet účastníkov: 14

Termín podujatia: 22.6.2023 – 30.6.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia: 2.10.2023 – 18.10.2023

Počet účastníkov: 13

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 840kB)

Fotografia 1 (JPG, 166kB) Fotografia 2 (JPG, 156kB) | Fotografia 3 (JPG, 122kB) | Fotografia 4  (JPG, 224kB)


1.

OPEN CREATIVE DOORS I

Podrobné informácie o podujatí: Výzva (PDF, 175kB)

Termín podujatia: 26.,27. a 28.4.2022
Dátum zverejnenia výzvy: 11.4.2022

Počet účastníkov: 172

Lektori: Ing. Vladimír Synek, CSs. a Milosh Harajda

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 200kB)

Fotografia 1 (JPG, 180kB) | Fotografia 2  (JPG, 153kB)


2.

OPEN CREATIVE DOORS II - STUDIO TRIP- ANALÝZY A DISKUSIE

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 634kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 721kB)

Termín podujatia: 23.6.2022
Dátum zverejnenia výzvy: 9.6.2022

Počet účastníkov: 13

Lektorka: PaedDr. Silvia Košťová

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 146kB)

Fotografia 1 (JPG, 191kB) | Fotografia 2 (JPG, 149kB)


3.

OPEN CREATIVE DOORS II - STUDIO TRIP- REGINA

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 213kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 260kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 29.9.2022

Lektorka: PaedDr. Silvia Košťová

Termín podujatia:12.10.2022

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:19.10.2022

Počet účastníkov: 3

Termín podujatia:9.11.2022

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:16.11.2022

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:23.11.2022

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:5.12.2022

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:14.12.2022

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:11.1.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:18.1.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:1.3.2023

Počet účastníkov: 7

Termín podujatia:22.3.2023

Počet účastníkov: 14

Termín podujatia:29.3.2023

Počet účastníkov: 15

Termín podujatia:12.4.2023

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:3.5.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia:10.5.2023

Počet účastníkov: 7

Termín podujatia:17.5.2023

Počet účastníkov: 13

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 245kB)

Fotografia 1 (JPG, 136kB) | Fotografia 2 (JPG, 234kB)


4.

OPEN CREATIVE DOORS II - STUDIO TRIP- ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 715kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 800kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 3.10.2022

Lektorka: ThLic. Martina Poláková, PhD.

Termín podujatia:20.10.2022

Počet účastníkov: 16

Termín podujatia:15.11.2022

Počet účastníkov: 15

Termín podujatia:6.2.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:14.2.2023

Počet účastníkov: 10

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 208kB)

Fotografia 1 (JPG, 760kB) | Fotografia 2 (JPG, 82kB)


5.

OPEN CREATIVE DOORS III – MÉDIÁ ROZUMNE

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 706kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 728kB)

Termín podujatia: 24. a 26.10.2022

Dátum zverejnenia výzvy: 6.9.2022

Počet účastníkov: 8

Lektorka: ThLic. Martina Poláková, PhD.

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 188kB)

Fotografia 1 (JPG, 95kB) | Fotografia 2 (JPG, 97kB)


6.

OPEN CREATIVE DOORS III - ABC VIZUÁLNEJ IDENTITY A REKLAMNEJ STRATÉGIE V KREATÍVNOM PRIEMYSLE

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 297kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 792kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 28.10.2022

Lektor: Ing. Peter Krištof

Termín podujatia:10.11.2022 – 24.11.2022

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:9.2.2023 – 27.2.2023

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:14.3.2023 – 29.3.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:17.4.2023 – 28.4.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:15.5.2023 – 31.5.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:18.9.2023 – 29.9.2023

Počet účastníkov: 5

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 233kB)

Fotografia 1 (JPG, 138kB) | Fotografia 2 (JPG, 161kB)


7.

OPEN CREATIVE DOORS III - AKO VZNIKÁ GRAFFITI – ČASOZBERNÝ DOKUMENT

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 1.0MB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 1.1MB)

Dátum zverejnenia výzvy: 28.10.2022

Lektorka: Ing. Andrea Brocková

Termín podujatia:10.11.2022 – 30.11.2022

Počet účastníkov: 6

Termín podujatia: 22.2.2023 – 10.3.2023

Počet účastníkov: 6

Termín podujatia:24.4.2023 – 12.5.2023

Počet účastníkov: 4

Termín podujatia:12.6.2023 – 28.6.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:20.9.2023 – 10.10.2023

Počet účastníkov: 7

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 230kB)

Fotografia 1 (JPG, 37kB) | Fotografia 2 (JPG, 800kB) | Fotografia 3 (JPG, 250kB)


8.

OPEN CREATIVE DOORS III - TVORBA SPRAVODAJSKÉHO PORTÁLU

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 271kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 288kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 28.10.2022

Lektor: Ing. Peter Tokoš

Termín podujatia:10.11.2022 – 20.12.2022

Počet účastníkov: 6

Termín podujatia:15.2.2023 – 28.2.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:13.3.2023 – 21.3.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:12.4.2023 – 20.4.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:9.5.2023 – 17.5.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:18.9.2023 – 26.9.2023

Počet účastníkov: 5

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 236kB)

Fotografia 1 (JPG, 101kB) | Fotografia 2 (JPG, 166kB)


9.

OPEN CREATIVE DOORS III - PRED KAMEROU, ZA KAMEROU - REDAKTOR/KAMERAMAN SPRAVODAJSTVA

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 923kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 943kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 14.2.2023

Lektorka: Mgr. Nikoleta Ferková

Termín podujatia:23.3.2023 – 21.4.2023

Počet účastníkov: 9

Termín podujatia:20.4.2023 – 12.5.2023

Počet účastníkov: 11

Termín podujatia:18.5.2023 – 31.5.2023

Počet účastníkov: 4

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 207kB)

Fotografia 1 (JPG, 108kB) | Fotografia 2 (JPG, 81kB)


10.

OPEN CREATIVE DOORS III - PRED KAMEROU, ZA KAMEROU – AV FILM

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 693kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 711kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 3.11.2022

Lektori: Prof. Mgr. Art Ivan Finta ArtD, Ing. Ján Dobranský a Martin Štelbaský

Termín podujatia:15.11.2022 – 22.12.2022

Počet účastníkov: 16

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 196kB)

Fotografia 1 (JPG, 122kB) | Fotografia 2 (JPG, 79kB) | Fotografia 3 (JPG, 156kB)


11.

OPEN CREATIVE DOORS III - PRED KAMEROU, ZA KAMEROU – KATEDRÁLA ZÁZRAKOV

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 711kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 729kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 15.5.2023

Lektorka: PaedDr. Silvia Košťová

Termín podujatia:26.5.2023 – 14.8.2023

Počet účastníkov: 19

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 203kB)

Fotografia 1 (JPG, 262kB) | Fotografia 2 (JPG, 267kB)


12.

OPEN CREATIVE DOORS IV – PODPORA SIEŤOVANIA

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 695kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 721kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 12.6.2023

Termín podujatia:3.7.2023

Počet účastníkov: 2

Termín podujatia:7.7.2023

Počet účastníkov: 1

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 181kB)

Fotografia 1 (JPG, 104kB) | Fotografia 2 (JPG, 92kB)


13.

EMERGING TALENTS - KOMENTOVANÁ PREHLIADKA

Podrobné informácie o podujatí: Výzva (PDF, 687kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 16.5.2023

Podujatím sprevádza: PaedDr. Silvia Košťová

Termín podujatia:31.5.2023

Počet účastníkov: 16

Termín podujatia:7.6.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:21.6.2023

Počet účastníkov: 14

Fotografia 1 (JPG, 223kB) | Fotografia 2 (JPG, 194kB)


14.

EMERGING TALENTS - ARTÉNA OD RTVS – KREATÍVNE CENTRÁ
AKO SPRIEVODNÉ PODUJATIE ART FILM FEST KOŠICE 2023

Termín podujatia:20.6.2023

Počet účastníkov: 23

Fotografia 1 (JPG, 194kB) | Fotografia 2 (JPG, 158kB)


15.

EMERGING TALENTS – OPEN CREATIVE DOORS – GRAND OPENING

Termín podujatia:19.10.2023

Počet účastníkov: 18

Fotografia 1 (JPG, 151kB) | Fotografia 2 (JPG, 97kB)


16.

OPEN CREATIVE DOORS III - FILMOVÉ ŠTÁBY A ICH POVINNOSTI VO VZŤAHU K AUTORSKÝM PRÁVAM A GDPR PRI TVORBE AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL, PRENOSOV A ZÁZNAMOV.

Podrobné informácie o podujatí: (PDF, 745kB) Výzva pre nepodnikateľov a výzva (PDF, 764kB) pre podnikateľov

Termín podujatia: 30.11.2023
Dátum zverejnenia výzvy: 16.11.2022

Počet účastníkov: 13

Lektor: JUDr. Miroslav Sklenár MBA

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 627kB)

Fotografia 1 (JPG, 302kB) | Fotografia 2 (JPG, 91kB)


17.

MEMORANDÁ O SPOLUPRÁCI

Projekt vzniku kreatívnych centier na Slovensku, ktorý je zameraný na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a je hradený zo zdrojov Európskej únie sa blíži do svojho záveru. Kreatívne centrum Štúdia RTVS v Košiciach našlo pri plnení podmienok výzvy účastníkov a potencionálnych členov aj v radoch stredných a vysokých škôl. Plánuje s nimi spoluprácu aj po 31.12.2023, preto v týchto dňoch realizuje podpisovanie Memoránd o spolupráci s najvýznamnejšími univerzitami Východoslovenského regiónu. S Prešovskou univerzitou v Prešove (UNIPO), Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ).


Prešovská univerzita v Prešove 7.11.2023

Tlačová správa na stiahnutie (PDF, 181kB)

Fotografia 1 (JPG, 295kB) | Fotografia 2 (JPG, 320kB) | Fotografia 3 (JPG, 380kB)


Návrat na hlavnú stránku kreatívnych centier

Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Banská Bystrica 

Živé vysielanie ??:??

Televízia