Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum Banská Bystrica


BusinessLab - Inkubátor

Skôr než sa rozhodnete podnikať v segmente kultúrneho a kreatívneho priemyslu, je dôležité mať vytvorený dobrý podnikateľský plán. Ten je strategickým dokumentom, ktorý poskytuje prehľad alebo plán pre krátkodobé a dlhodobé ciele úspešného biznisu, základné informácie o produktoch a službách, výrobných technikách, trhu, klientoch, marketingovej stratégii, ľudských zdrojoch a finančných požiadavkách.

Neviete ako na to? My Vás to naučíme! Prostredníctvom odborných lektorov a mentorov s Vami prejdeme krok po kroku Váš zámer a spoločne vytvoríme podnikateľský plán, s ktorým budete pripravený rozbehnúť svoj biznis, a s ktorým sa môžete ďalej uchádzať o miesto v Kreatívnom akcelerátore. Zároveň Vám poskytneme balík základných vedomostí z vybraných oblastí a vyberieme najvhodnejšiu formu podnikania pre každého.

Toto podujatie je zabezpečované formou aktivít, ktoré sú popísané nižšie, v časovom slede tak, ako budú realizované. Pre efektívny výsledok sa uchádzačom odporúča absolvovať ich v uvedenom poradí a počte.

Stručný obsah podujatia:

Služba 1.2 K1. Vytvorenie podnikateľského plánu pre KI

I. IDEA GENERATOR

Podujatie je zamerané na spracovanie, verifikovanie a rozvoj podnikateľského nápadu, idey, s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť. Počas podujatia budú účastníci pod vedením lektora usmerňovaní k tréningom orientujúcim sa na fungovanie trhu. Verifikácia nápadu prostredníctvom overených metód, ale aj skúseností iných podnikateľov je nevyhnutnosťou pre zorientovanie sa a prípravu budúceho podnikateľa. V rámci individuálnych konzultácií pretavia svoj nápad do komplexných podkladov pre vytvorenie úspešnej biznis stratégie.

II. BIZNIS PLÁN

Podujatie je určené pre nepodnikateľov, zamerané na poradenskú podporu a odbornú prípravu pri vypracovaní biznis plánu. Modul BIZNIS PLÁN sa špecializuje na získanie základných informácií nevyhnutných pre správnu orientáciu vo svete podnikania a ich bezprostredné aplikovanie vo vypracovávanom podnikateľskom pláne. Úvod do podnikania, SWOT analýz, budgetov a kalkulovania ziskov & strát z pohľadu projektu, ale aj dlhodobej udržateľnosti, či zvolenie optimálnej formy podnikania.

Tieto okruhy tém, ktorými prevedie účastníkov lektor, nasmerujú budúcich podnikateľov k zvoleniu ideálnej formy podnikania pre nimi zvolený prvotný zámer. Výstupom z podujatia je personalizovaná verzia vlastného BIZNIS PLÁNU.

Účastník, ktorý absolvuje modul BIZNIS PLÁN, bude automaticky prijatý do aktivít Kreatívneho inkubátora, ak prejaví svoj záujem vyplnenou prihláškou s priloženým biznis plánom.

Služba 1.2 K2. Kreatívny inkubátor

III. BIZNIS SKILLS

Tento modul je zameraný na podnikateľské zručnosti, manažérske kompetencie, obchodnícke a prezentačné zručnosti. Účastníci podujatia budú formou interaktívnych prednášok a individuálnych konzultácií s odborníkmi nie len nasávať informácie, ale získané zručnosti si overia samy na sebe – prezentovaním pred komisiou, zloženou z ostatných účastníkov, či lektorov a iných pozvaných hostí. Overia si, či dokážu svoj nápad predať – za 15 minút sprostredkovať hlavnú myšlienku nápadu, zaujať komisiu a presvedčiť ich o svojom potenciály.

Lektormi sú: Ing.Juraj Kováč, PhD.- IDEA GENERATOR, Ing. Marek Straka, MA – BIZNIS PLÁN a PhDr.Marián Štermenský , PhD.- BIZNIS SKILLS

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 626kB)

Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný - Max 15 osôb!

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára.

Miesto konania: Banská Bystrica (upresnené bude podľa počtu prihlásených účastníkov)

Termíny najbližších podujatí:

I. IDEA GENERATOR

- 3.4.2023, v čase 9:30 – 16:30 hod. PRIHLÁSIŤ SA

- 24.4.2023, v čase 9:30 – 16:30 hod. PRIHLÁSIŤ SA

II. BIZNIS PLÁN

- 27.4.2023, v čase od 10:00 – 16:30 hod. PRIHLÁSIŤ SA

Prihlasovací formulár (PDF, 653kB) - vzor

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Otvorená výzva

Dátum zverejnenia výzvy: 20.2023


RÉTORIKA

Ako zrozumiteľne a zaujímavo sprostredkovať informácie publiku

Otvorené pracovné dielne

Miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku

Získajte zručnosti vystavať svoj prejav atraktívne a zrozumiteľne, podľa zásad efektívnej komunikácie a zásad pôsobivej a účinnej prezentácie. Kurz je postavený na aktívnom tréningu a individuálnej cielenej spätnej väzbe. Účastníci si cielene rozvíjajú dôležité zručnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, potrebné na presvedčivé vystupovanie pred publikom. Lektorkami sú Marta Gajdošíková, moderátorka a redaktorka, s bohatými skúsenosťami z výstavby a prezentácie textov rôznych obsahov a Zora Hudíková, koučka s dlhoročnými skúsenosťami z tréningov v oblasti mäkkých zručností a prezentácie v médiách.

Dátum realizácie:

30.3. 2023 – v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

31.3. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

20.4. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

21.4. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

28.4. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

4.5. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

5.5. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

11.5. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

12.5. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 - 12  osôb na jeden termín! PRIHLÁSIŤ SA
  Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 801kB)

Dátum zverejnenia: 17.3.2023Audiopublicistika

Otvorené pracovné dielne

Miesto: FMK UCM Trnava

Chcete sa dozvedieť viac o práci reportéra, moderátora, strihača zvukov a dramaturga vlastných audiopríbehov? Príďte si vyskúšať nahrávanie ankety, rozhovoru, monológu, rozvíjanie témy do audioseriálu. Zistíte, čo je dôležité, aby ste upútali, udržali pozornosť a ukončili to s pompou, ktorá zanechá stopu, iných prinúti premýšľať alebo hľadať ďalšie informácie.

Prihláste sa na workshopy rozdelené do 6 blokov, na ktorých sa oboznámite s prípravou a následnou realizáciou rozhlasových príspevkov, ktoré sa dajú spracovať aj formou podcastov a zdieľať prostredníctvom nových médií.

Lektorkami sú:

Mgr. Jana Balková vyštudovala aplikované mediálne štúdiá so zameraním na mediálnu výchovu na FMK UCM v Trnave. Pôsobila v komerčných médiách ako moderátorka a editorka prúdového vysielania. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie, ktorá sa venuje deťom v predškolskom veku. So ŠPÚ v Bratislave spolupracovala ako lektorka pre vzdelávanie učiteľov v projekte z oblasti mediálnej výchovy. Absolvovala kurzy komunikácie a komunikačných techník. V súčasnosti je redaktorkou spravodajstva v RTVS. Pre Nadáciu Orange hodnotí projekty z mediálnej výchovy.

Mgr. Soňa Juriková – vyštudovala slovenský a francúzsky jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave. Pôsobila v RTVS ako moderátorka, redaktorka publicistiky a spravodajstva. Má skúsenosti s printovou tlačou aj digitálnym písaním na pozíciách redaktorky vo viacerých mesačníkoch, šéfredaktorky pacientskych časopisov vydavateľstva MedMedia a editorky webového portálu Lepšiebývanie.sk. V súčasnosti pôsobí ako moderátorka a redaktorka spravodajstva Rádia Expres. Pripravuje spravodajský podcast Dopodrobna. Je lektorkou slovenčiny pre cudzincov v OZ Mareena

Termíny realizácie :

30.3. 2023 - 12.30 - 16:30h

13.4. 2023 - 12:30 - 16:30

20.4. 2023 - 13:30 - 16:30

27.4. 2023 - 13:30 - 16:30

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Kapacitné obmedzenia:

Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný na 10-14 účastníkov – dve súbežné skupiny (5+5;7+7).

PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 948kB)

Dátum zverejnenia: 17.3.2023SILA ZVUKU IV.

Zvukový Software a hardware, spracovanie zvukového signálu

Otvorené pracovné dielne

29.3.-31.3.2023, v čase od v 9:00 -17:00 hod

Miesto:  PJ Sound štúdio, Kapitulská 5, Banská Bystrica 974 01

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 889kB)

Dátum zverejnenia: 16.3.2023


ZAHRANIČNÉ SPRAVODAJSTVO

Otvorené pracovné dielne

Zaujímate sa o zahraničné spravodajstvo a chcete sa dozvedieť viac o práci televízneho spravodajcu ?
Prihláste sa na naše podujatie a  osvojte si spôsoby zhromažďovania relevantných a overených informácií. Pod dohľadom skúseného odborníka sa naučíte ako zvládať stresové situácie v teréne a získate prehľad o možnostiach prístupu k informáciám zo zahraničných zdrojov, formách a spôsoboch spracovania reportáže v prostredí redakcie, ale aj z terénu (zahraničná pracovná cesta, spravodajský post).
Cyklus samostatných workshopov je zameraný na špecifiká zahranično-politického spravodajstva.
 
Termíny realizácie:
10.3. 2023, v čase od 8:30 – 15.00h
16.3. 2023, v čase od 8:30 – 15.00h

17.3. 2023, v čase od 8:30 – 15.00h je z dôvodu nenaplnenia kapacity zrušený

24.3. 2023, v čase od 8:30 – 15.00h
 
Lektorom je PhDr. Viliam Hauzer - vedúci Odboru zahraničného spravodajstva RTVS, moderátor.
Zahranično-politickému spravodajstvu sa venuje 19 rokov. Má skúsenosti z agentúrneho servisu, printu, rozhlasu, aj televízie.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb na jeden termín! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 812kB)

Dátum zverejnenia: 28.2.2023


Kultúra pripravenej a nepripravenej komunikácie v elektronickom médiu

Ste pripravení komunikovať?
Predkladaná sada vzdelávacích workshopov je zameraná na vybudovanie zručností potrebných na zvládnutie profesionálnej mediálnej komunikácie v elektronických médiách.
Účastník po absolvovaní základného balíka súboru teoretických vedomostí a praktických ukážok bude mať poznatky o zásadách profesionálnej mediálnej komunikácii s percipientom cez kameru a mikrofón a vybudované základy komunikačné zručnosti s tým spojené. Naši skúsení lektori Vám povedia ako  zrozumiteľne vystavať a interpretovať informáciu pre poslucháča/diváka, ako  moderovať v štúdiu (simulácia prúdového vysielania v rozhlase, v televízii, moderovanie s čítačkou), ako zrozumiteľne a zaujímavo sprostredkovať informácie pred kamerou/mikrofónom.
 
Podujatie bude realizované 10.3. 2023 od 08:30 do 15:00 v RTVS Banská Bystrica prezenčnou formou.

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb na jeden termín! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Podrobnejšie informácie –  Výzva (PDF, 640kB)

Dátum zverejnenia: 2.3.2023


Folkstream – základy filmovej reči

6.3. 2023 – 13.4. 2023, v čase od 9:00 – 16:00, Nitra
27.3. 2023 - 18.4. 2023 v čase od 9:00 - 16:00,  Liptovský Mikuláš

Otvorené pracovné dielne

Študentský domov B. Slančíkovej, Nitra
Liptovské kultúrne stredisko,  Liptovský Mikuláš

Ste filmár - amatér? Chcete sa zdokonaliť a naučiť základy filmovej reči? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne FOLKSTREAM! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania obrazu vám objasníme základné princípy filmovej reči, jeho záznamu, postprodukcie, až po formáty výstupov jeho výsledného spracovania.
Aktivita je určená pre začiatočníkov, filmárov – amatérov, ktorí dokumentujú rôzne činnosti, akcie či udalosti. Sú to hlavne pracovníci kultúrnych stredísk, múzeí, galérií, osvetoví pracovníci, členovia rôznych združení a pod. Dokumentárne filmy - Folkstream nie sú beletrizované príbehy, ale sú to pokusy amatérskych filmárov, dokumentaristov, či účastníkov nejakého deja zachytiť bezprostrednú realitu konkrétnej situácie alebo život určitej skupiny ľudí.
Lektorom je Ján Kuska, amatérsky filmár, ktorý sa nakrúcaniu venuje dlhé roky a jeho diela boli ocenené mnohými titulmi.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb!

Prihlasovací formulár:

od 6.3.2023 v Nitre

od 27.3.2023 v Liptovskom Mikuláši

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 953kB)
Dátum zverejnenia: 17.2.2023


Podcast mení svet

13.3. a 24.3. 2023 v čase od 8.30 - 15.30h

Otvorené pracovné dielne
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica
 
Chcete sa dozvedieť viac o rozhlasových žánroch, námetoch a témach, zostavovaní programu vysielania, o komunikácii s respondentom, nahrávaní a spracovaní zvuku ? Prihláste sa na interaktívne pracovné dielne, kde sa môžete hlbšie oboznámiť s tvorbou krátkych príspevkov ako aj s tvorbou podcastov. Prostredníctvom praktických ukážok prejdete plynule k vlastnej tvorbe, pričom budete pracovať podľa zadania ako aj vlastných návrhov tak, aby bola pre Vás zadaná téma príťažlivá. 
Aktivita je určená pre záujemcov, ktorí majú základné zručnosti práce s mikrofónom a nahrávacím zariadením a potrebujú posilniť zručnosti a profesionalizovať základné postupy , ktoré sú pre činnosť v nových médiách  nevyhnutné.

Podrobnejšie informácie - Výzva (PDF, 810kB)

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! Prihlasovací formulár
Dátum zverejnenia výzvy: 17.2. 2023


Sociálne siete a dezinformácie - Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Informovanie o možnostiach zapojenia do existujúcich sietí

14.03.2022, v čase od 10:00 – 12:00 hod

FMK UCM Trnava

Zaujíma Vás, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí? Ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie? Ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu? Ako sa brániť a nezblázniť? Ako rozpoznať trollov a do akého momentu sa ešte zúčastňovať diskusií? Či prečo je potrebné overovať informácie dostupné na sociálnych sieťach?

Odpovede na tieto otázky zodpovie Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Podujatie je určené pre fyzické osoby, ktorí pracujú v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako i pre záujemcov, ktorí pri svojej práci aktívne využívajú sociálne siete, či už z pozície konzumenta obsahu, alebo na prezentáciu výstupov svojej tvorby.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 685kB)

Počet účastníkov nie je limitovaný - PRIHLÁSIŤ

Dátum zverejnenia: 6.3.2023


CREATIVE DAY

Príďte sa dozvedieť viac o aktivitách Kreatívneho centra v Banskej Bystrici a naučiť sa prezentovať.

Podujatie pod názvom Creative day sa uskutoční v dňoch :

14. 3. 2023 v čase od 8.00 - 12.00h

15.3. 2023 v čase od 8.00 - 12.00h

Miesto: Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: Výzva (PDF, 677kB)

Prihlasovací formulár

Dátum zverejnenia: 8.3.2023


Komentované prehliadky

emergin talents
 
Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory regionálneho štúdia RTVS.
ČO SA DOZVIETE?
Formou odbornej sprevádzanej komentovanej prehliadky v regionálnom štúdiu RTVS Banská Bystrica poskytneme účastníkom informácie o fungovaní bežných procesov v regionálnom štúdiu, poodhalíme zákulisie profesií ako kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg a iné. Účastníci podujatia tiež získajú bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné prehliadky sú určené pre širokú verejnosť.
KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Radoslav Zemančík – dramaturg, moderátor, redaktor, dlhoročný pracovník regionálneho štúdia RTVS V Banskej Bystrici.

Podrobnejšie informácie: Výzva (PDF, 603kB)

Počet účastníkov je limitovaný!

V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne
Termíny najbližších Komentovaných prehliadok:

- 28.3. 2023 od 9.00 – 10.30h 
Prihlasovací formulár.
 Dátum zverejnenia: 1.2.2023


SILA ZVUKU III. – zvuk a jeho záznam

Otvorené pracovné dielne

24.1. – 25.1. 2023, v čase od 11:00-18:00 hod

Miesto: PJ Sound Studio, Kapitulská 5, Banská Bystrica 974 01

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.
Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.
Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 781kB)

Dátum zverejnenia: 13.1.2023


Be ready

Otvorený inovačný ateliér

27.3. – 30.4.2023

 
Ste študenti odborných škôl zameraných na masmédiá? Alebo pôsobíte v médiách?
Ak ste odpovedali áno, tak práve pre Vás sme pripravili podujatie Be ready. Služba má formu praktického pracovného pobytu u odborného garanta na Slovensku, ktorý Vám bude pridelený na základe uvedenia Vašich preferencií. Jej cieľom je poskytnúť inšpiratívny priestor, v ktorom budú vytvorené podmienky pre získavanie nových zručností a vedomostí, zameraných na využitie nových technológií a inováciu postupov a foriem výstupov.
 
Formou individuálneho praktického mentoringu Vás zodpovedný odborný garant prevedie pracoviskom, bude sa venovať Vašim odborným zručnostiam, podporovať získavanie nových praktických zručností a overovať Vaše vedomosti v praxi. Umožní Vám prístup k technológiám v bežnej prevádzke subjektu, sprostredkuje konzultácie a poradenstvo s pracovníkmi na rôznych pracovných pozíciách, adekvátne k požiadavkám praxe, na základe plánu, ktorý si spoločne vytvoríte na začiatku ateliéru.
Miesto realizácie a lektor: podľa analýzy Vami uvedených preferencií
Počet účastníkov je limitovaný - Max 1 osoba!

Motivačný list spolu s elektronickou prihláškou prosím zasielajte na: iveta.busovska@rtvs.sk
Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 705kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky ( vzor prihlášky (PDF, 818kB) ) prostredníctvom elektronického formulára.

Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

 
Dátum zverejnenia: 15.3.2023


Crowdfunding – spôsob získavania kapitálu pre nové projekty v oblasti

Kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Miesto: Stredoslovenská galéria, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica

Čo je Crowfunding? Aké druhy Crowdfundingu sa dajú využiť na získanie financií pre projekty v oblasti Kultúrneho a kreatívneho priemyslu a audiovízie? Ktoré platformy sú vhodné pre projekty z danej oblasti?

Na tieto i ďalšie otázky Vám zodpovieme na našom podujatí.

Odborným lektorom je Igor Kocian – vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a manažment v cestovnom ruchu na Queen Margaret University v Edinburghu. V súčasnosti má na starosti optimalizáciu a rozvoj distribučnej siete projektu pouličného časopisu Nota bene pod hlavičkou o.z. Proti prúdu. V minulosti bol strážcom slovenskej pobočky crowdfundingového portálu Hithit a radil projektom, ako uspieť v oblasti komunitného financovania. Taktiež sa venoval PR a fundraisingu pre Národný Trust n.o. a spolupracoval s viedenskou nadáciou Unruhe Privatstiftung, ktorá každoročne oceňuje spoločensky inovatívne projekty v krajinách strednej Európy.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!


Podujatie Crowdfunding sa uskutoční 9.2. 2023 od 11.00 – 15.30h v Stredoslovenskej galérii, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 40 osôb

Prihlasovanie bolo ukončené. Dosiahli sme maximálnu kapacitu.

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 647kB)

Dátum zverejnenia: 18.11.2022


SILA ZVUKU III. – zvuk a jeho záznam

Otvorené pracovné dielne

29.11. – 1.12., v čase od 9:00-17:00 hod

Miesto: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 546kB)

Dátum zverejnenia: 18.11.2022


SILA ZVUKU V. Mastering a zvukové formáty

Otvorené pracovné dielne

22. - 24.11. 2022, v čase od 10:00-16:00 hod

Miesto: Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 727kB)

Dátum zverejnenia: 11.11.2022


Slovenčina v médiách – Slovenčina pred kamerou II.

Otvorený inovačný ateliér 14.11. – 16.11. 2022, v čase od 08:00-16:30 hod

Miesto: Katedra žurnalistiky FF Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ste študenti odborných škôl zameraných na masmédiá, moderátori, redaktori, či blogeri? Alebo pôsobíte v online ako youtuberi, copywriteri.., ktorí aktívne pracujú s hovoreným alebo písaným slovom?

Ak máte záujem oboznámiť sa so základnými princípmi a metódami využitia slovenčiny, pracovať s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality a pripravovať vlastné produkty vo vymenovaných oblastiach za pomoci mentora, ktorý dielňu zastrešuje, tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne!

Formou zaujímavých interaktívnych prednášok, spojených s praktickými ukážkami vám objasníme základné princípy použitia slovenského jazyka ako pracovného nástroja v rôznych typoch výstupov.

Aktivita je určená pre predovšetkým profesie so zameraním na prácu s hovoreným alebo písaným slovom.

Lektormi sú:

PaeDr. Marcel Páleš -  moderátor, dramaturg, vysokoškolský učiteľ. Od skončenia štúdia pracuje ako dramaturg, redaktor a moderátor v RTVS. Zabezpečuje dramaturgickú prípravu rozhlasového vysielania, prípravu a spracovanie menších aj väčších rozhlasových publicistických celkov, relácií, fíčrov, pásiem a dokumentov. Okrem toho sa venuje moderovaniu živého prúdového rozhlasového vysielania. Od roku 2020 pôsobí súčasne aj ako vysokoškolský pedagóg v odbore žurnalistika na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde zabezpečuje lektorovanie žurnalistických predmetov ako Mediálny ateliér, Základy rozhlasovej tvorby, Cvičenia z ortoepie a podobne.

Mgr. Vladimír Šnídl – redaktor Denníka N.

Venuje sa príprave a spracovaniu spravodajských článkov a analýz týkajúcich sa prevažne slovenského verejného života a ekonomiky.

Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti redaktorskej novinárskej práce: Ekonóm, Hospodárske noviny, Sme.

Je autorom niekoľkých publikácií :

Šnídl, V. (2008): „Lokální politika v Kosovu“ IN: Jüptner, P. (ed.): „Evropska lokální politika”, Praha: FSV UK

Šnídl, V. (2009): „Problematika súladu Komunistickej strany Čiech a Moravy s právnym poriadkom ČR” IN: „Rexter“ (recenzovaný odborný on-line časopis), Volume VI., Issue II., Brno: Centrum pro bezpečnostní a strategická studia

Šnídl, V. (2011), „Czech white paper - how to avoid collapse“ IN: „Panorama of global security enviroment“, Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA)

Šnídl, V. (2017), „Pravda a lož na Facebooku“, Bratislava: N Press

Mgr. Monika Klobušická (Kuhajdová) - hovorkyňa slovenskej bankovej asociácie, je zodpovedná za prípravu a realizáciu mediálnych stratégií, vedenie kampaní a komunikáciu s novinármi. Má bohaté skúsenosti s komunikáciou s celoštátnymi médiami a novinármi, prípravou a distribúciou tlačových vyhlásení, monitoringom médií, prípravou a moderovaním tlačových konferencií. Niekoľko rokov pôsobila ako riaditeľka a hovorkyňa Ministerstva vnútra.

Mgr.art. Radoslav Zemančík – kreatívny producent regionálneho štúdia RTVS v Banskej Bystrici. Svoje bohaté skúsenosti s prácou vo verejno-právnej televízii, kde od skončenia štúdia pôsobí ako moderátor, redaktor, teamleader Centra spravodajstva a publicistiky Rádia REGINA – STRED, odovzdáva študentom aj ako odborný lektor.

Je dramaturgom úspešnej televíznej relácie Farmárska revue.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 729kB)

Dátum zverejnenia: 3.11.2022


ZAPARKUJ V ONLINE

Základy automobilovej publicistiky s Rasťom Chválom

Otvorené pracovné dielne


Láka Vás automobilová žurnalistika ?

Chcete si vyskúšať v praxi natáčanie auta v pohybe ?

Tak neváhajte a prihláste sa na naše otvorené pracovné dielne, kde sa zoznámite s technikou a systémom práce pri tvorbe statických ilustračných záberov exteriéru a interiéru auta a umeniu priniesť divákovi čo najväčší zážitok z jazdy prostredníctvom pútavého videa.

Odborným lektorom je Rasťo Chvála – automobilový publicista, You Tuber, zakladateľ Garáž TV

Realizácia sa uskutoční v 2 častiach:

Teoretická časť v priestoroch SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica

4.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

Praktická časť v exteriéroch Banskej Bystrice

11.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

18.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

21.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

28.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h


Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 4 osoby! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 546kB)

Dátum zverejnenia: 24.10.2022


Sociálne siete a dezinformácie

Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Informovanie o možnostiach zapojenia do existujúcich sietí

14.10.2022, v čase od 11:00 – 14:00 hod

Aula Obchodnej akadémie, Tajovského 25, Banská Bystrica

Zaujíma Vás, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí? Ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie? Ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu? Ako sa brániť a nezblázniť? Ako rozpoznať trollov a do akého momentu sa ešte zúčastňovať diskusií? Či prečo je potrebné overovať informácie dostupné na sociálnych sieťach?

Odpovede na tieto otázky zodpovie Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Podujatie je určené pre fyzické osoby i podnikateľov, ktorí pracujú v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako i pre záujemcov, ktorí pri svojej práci aktívne využívajú sociálne siete, či už z pozície konzumenta obsahu, alebo na prezentáciu výstupov svojej tvorby.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 453kB) a POZVÁNKA (PDF, 539kB)

Počet účastníkov nie je limitovaný - PRIHLÁSIŤ

Dátum zverejnenia:5.10.2022


Fake news - Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Odborné podujatia zamerané na budovanie povedomia o KKP

14.10.2022, v čase od 8:00 –11:00 hod

Aula Obchodnej akadémie, Tajovského 25, Banská Bystrica

Odborné podujatie je určené pre záujemcov o prácu v audiovizuálnom priemysle, a o možnostiach, ktoré z pohľadu šírenia informácií poskytujú sociálne siete.

Ak Vás zaujíma, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí, či ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie a ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu, ste vítaní na našom podujatí.

Lektorom je: Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 764kB)

Počet účastníkov nie je limitovaný - PRIHLÁSIŤ

Dátum zverejnenia: 5.10.2022


Creative Networking

Organizovanie sieťovacích podujatí pre členov KC

5.10.2022, v čase od 12:00 – 13:30

Aula, Konzervatórium J.L.Bella, Banská Bystrica

Ste umelec, kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg, alebo Vás lákajú iné profesie v oblasti kreatívneho priemyslu? Chcete sa dozvedieť o možnostiach, projektoch, programoch, či sietiach, ktoré Vás posunú vpred?

Príďte na naše podujatie, na ktorom sa dozviete bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre, či informácie obsahovo zamerané na prezentovanie existujúcich sietí na Slovensku aj v zahraničí a možnostiach zapojenia sa do rôznych projektov vzájomnej spolupráce.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Vladislav Leško– riaditeľ Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici,

Dana Kľučárová – programová riaditeľka Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici,

Iveta Bušovská – koordinátorka vzťahov Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 30-50 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 441kB)

Dátum zverejnenia: 30.9.2022


Slovenčina v médiách I.

Otvorené pracovné dielne

27.9. 2022 – 10.10.2022, v čase od 8:00 – 16:30

Katedra žurnalistiky FF Katolickej univerzity v Ružomberku

Ste študenti odborných škôl zameraných na masmédiá, moderátori, redaktori, či blogeri? Alebo pôsobíte v online ako youtuberi, copywriteri.., ktorí aktívne pracujú s hovoreným alebo písaným slovom?

Ak máte záujem oboznámiť sa so základnými princípmi a metódami využitia slovenčiny, pracovať s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality a pripravovať vlastné produkty vo vymenovaných oblastiach za pomoci mentora, ktorý dielňu zastrešuje, tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne!

Formou zaujímavých interaktívnych prednášok, spojených s praktickými ukážkami vám objasníme základné princípy použitia slovenského jazyka ako pracovného nástroja v rôznych typoch výstupov.

Aktivita je určená pre predovšetkým profesie so zameraním na prácu s hovoreným alebo písaným slovom.

Lektormi sú:

Doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. – vysokoškolská učiteľka, profesorka, pôsobila ako novinárka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Vedecký záujem sústredí na publicistický a náboženský štýl a na žurnalistickú žánrológiu. Pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Angažuje sa ako členka Spoločenstva Ladislava Hanusa, združenia mladých katolíckych novinárov Network Slovakia a Fóra pre verejné otázky.

Mgr. Petra Polievková, PhD. – vysokoškolská učiteľka, docentka. Pracovala v regionálnom školstve, na oddelení pre styk s médiami a verejnosťou v BBSK i ako odborná asistentka na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Pôsobí aj ako špecialistka pre vzdelávanie a školské projekty pre Slovenskú agentúru životného prostredia.

PaeDr. Marcel Páleš – moderátor, dramaturg, vysokoškolský učiteľ. Od skončenia štúdia pracuje ako dramaturg, redaktor a moderátor v RTVS. Okrem toho sa venuje moderovaniu živého prúdového rozhlasového vysielania. Od roku 2020 pôsobí súčasne aj ako vysokoškolský pedagóg v odbore žurnalistika na Katolícke univerzite v Ružomberku, kde zabezpečuje lektorovanie žurnalistických predmetov ako Mediálny ateliér, Základy rozhlasovej tvorby, Cvičenia z ortoepie a podobne.

Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., mim. Prof. - je psychologička médií a mediologička. Pôsobí ako pedagogicko-výskumná pracovníčka v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií. Roky sa venuje tréningom komunikácie, osobitne tréningom mediálnej komunikácie (moderátora, redaktora, aj respondenta), hodnoteniu mediálnych obsahov z pohľadu potenciálnych účinkov na publikum, osobnosti tvorcu a jeho mediálnym kompetenciám, ako aj procesom tvorby. Je šéfredaktorkou databázového časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), členkou redakčnej rady časopisu venovanému digitálnym hrám Acta Ludologica. Vytvorila koncepciu Audiovizuálneho vzdelávania pre Základné umelecké školy, ktorá sa realizuje po celom Slovensku. Výstupy tvorcov sa prezentujú v rámci celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, ktorá sa organizuje pod záštitou ministra školstva. Zostavila aj koncepciu vzdelávania študentov v oblasti praktických kompetencií (mediálnej tvorby) na Fakulte masmédií PEVŠ, koncepciu posúdenia kultúry prejavu redaktorov RTVS (2019) a je autorkou praktickej príručky pre vedúcich zamestnancov – Pracovné hodnotenia v STV (1994).

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 724kB) a POZVÁNKA (PDF, 639kB)

Dátum zverejnenia: 20.9.2022

12.9. 2022 – 14.10.2022, v čase od 8:00 – 16:30

Folkstream – základy filmovej reči

Otvorené pracovné dielne
SPŠE J. Murgaša/ KC RTVS, Banská Bystrica

Ste filmár - amatér? Chcete sa zdokonaliť a naučiť základy filmovej reči? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne FOLKSTREAM! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania obrazu vám objasníme základné princípy filmovej reči, jeho záznamu, postprodukcie, až po formáty výstupov jeho výsledného spracovania.
Aktivita je určená pre začiatočníkov, filmárov – amatérov, ktorí dokumentujú rôzne činnosti, akcie či udalosti. Sú to hlavne pracovníci kultúrnych stredísk, múzeí, galérií, osvetoví pracovníci, členovia rôznych združení a pod. Dokumentárne filmy - Folkstream nie sú beletrizované príbehy, ale sú to pokusy amatérskych filmárov, dokumentaristov, či účastníkov nejakého deja zachytiť bezprostrednú realitu konkrétnej situácie alebo život určitej skupiny ľudí.
Lektorom je Ján Kuska, amatérsky filmár, ktorý sa nakrúcaniu venuje dlhé roky a jeho diela boli ocenené mnohými titulmi.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 901kB)
Dátum zverejnenia: 19.8.2022


SILA ZVUKU III. - Zvuk a jeho záznam

Otvorené pracovné dielne

20. - 21.9. 2022, v čase od 10:00-17:00 hod a 22.9.2022, od 8:30 – 18:30 hod

Miesto: Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (DOCX, 92kB)

Dátum zverejnenia: 7.9.2022
17. - 19.8. 2022, v čase od 10:00-14:00 hod.

Kreatívna produkcia hudobného diela v nahrávacom štúdiu - Otvorený inovačný ateliér

Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Jedným z najdôležitejších vstupov do procesu vytvorenia hudobného diela v nahrávacom štúdiu je práca kreatívneho producenta. Producent pri procese nahrávania plní množstvo úloh a zhmotňuje nápady hudobníkov, songwriterov a textárov do výsledného diela. V ateliéri sa budeme teoreticky i prakticky venovať práve jednotlivým aktivitám a činnostiam kreatívneho prístupu producenta pri vytváraní komerčnej nahrávky. Naučíme sa rôzne inovatívne postupy a techniky práce s umelcom, formy a spôsoby vstupu do hudobných aranžov, vyhľadania a zhmotnenia potrebných výkonov umelca, problematiku umeleckého výrazu pri nahrávaní hudobných partov, správneho frázovania textov, úpravy hudobných aranžov až po kreatívnu tvorbu komerčne úspešných hudobných motívov a zvukového dizajnu. Výstupom bude ukážka celistvého diela s komerčnými predpokladmi pre úspešné verejné šírenie diela, ktorá vznikne zo základnej idey umelca.

Lektorom je Peter Dobrík – muzikant, textár, zvukový dizajnér a kreatívny producent v jednej osobe.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 5 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podmienkou účasti v Otvorenom inovačnom ateliéri je ukončené odborné vzdelanie alebo prax v oblasti KKP, ktoré záujemcovia o účasť dokladujú formou profesného CV a demo nahrávky, ktorá bude predmetom spracovania v Otvorenom inovačnom ateliéri. Obe prílohy zašlú elektronicky, bezprostredne po vyplnení prihlášky, na mailovú adresu iveta.busovska@rtvs.sk .

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 545kB)

Dátum zverejnenia: 11.8.2022


19. a 21.7. 2022, v čase od 16:00-19:00

Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Sila zvuku II.- Akustika nahrávacieho štúdia

 
Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o akustike nahrávacieho štúdia? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku, jeho šírení, následne spôsoby jeho záznamu, postprodukcie až po formáty výstupov jeho výsledného spracovania.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 5 osôb! PRIHLÁSIŤ SA
Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 467kB)
Dátum zverejnenia: 13.7.2022


11. - 15.7. 2022 9:00 - 17:00
Akadémia umení, Banská Bystrica

Letná akadémia etikety pred kamerou

Reč tela, mimika či tón hlasu sú pre správne pochopenie informácie nesmierne dôležité. Chcete zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti a vystupovanie pred kamerou? Zaujíma vás verbálny a neverbálny prejav, reč tela a psychológia  prejavu? Prihláste sa na našu Letnú akadémiu a odhaľte pravidlá etikety pred kamerou.
ČO SA DOZVIETE?
Ø  Zásady mediálnej komunikácie a vystupovania v rôznych formátoch
Ø  Zvládanie asertivity, argumentácie a krízovej komunikácie
Ø  Verbálna a neverbálna komunikácia, manipulatívna rétorika, tajná reč tela
Ø  Nakrúcanie vlastných vystúpení / interview jednotlivých účastníkov pod dohľadom odborného lektora
Lektori:
LINDA HNÁTOVÁ – odborníčka na ľudské zdroje a protokol
MARTIN ŤAŽKÝ – tvorca multimediálnych dokumentov a videí, pedagóg
JOZEF PETRÍČEK – producent a tvorca krátkych dokumentov, videoklipov
PETER CELEC – dlhoročná prax v televíznom spravodajstve a médiách

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (DOCX, 86kB) a POZVÁNKA (JPG, 219kB)
 
Počet účastníkov je limitovaný, max. 10 osôb! -  PRIHLÁSIŤ
Dátum zverejnenia: 28.6.2022


15.6. - 17.6. 2022, v čase od 8:30 – 11:30 hod.
PJ STUDIO SOUND Banská Bystrica
 
Vytvorenie zvukovej nahrávky
emergin talents 

Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory profesionálneho nahrávacieho štúdia.

ČO SA DOZVIETE?

Formou odborného prezentačného workshopu poskytneme teoretické vedomosti s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku. Absolventi otvoreného prezentačného workshopu získajú všeobecný prehľad o praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre budúcu prácu v masmédiách,  aj informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné workshopy sú určené pre širokú verejnosť.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Peter Dobrík – zvukový majster, hudobník, skladateľ.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 401kB)

Počet účastníkov je limitovaný, max. 7 osôb! -  Registrácia

V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne

Dátum zverejnenia: 6.6.2022


Sociálne siete a dezinformácie - Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Ako fungujú algoritmy sociálnych sietí? Ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie? Ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu? Ako sa brániť a nezblázniť? Ako rozpoznať trollov a do akého momentu sa ešte zúčastňovať diskusií?

Odpovede na tieto otázky zodpovie Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Podujatie je určené pre záujemcov pracujúcich v audiovizuálnom priemysle, ktorí pri svojej práci aktívne využívajú sociálne siete, či už z pozície konzumenta, alebo na sebaprezentáciu výstupov svojej činnosti.
 
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete VÝZVA (PDF, 453kB)

Počet účastníkov je limitovaný, max. 50 osôb!

Z organizačno-technických dôvodov podujatie prekladáme na jeseň. O presnom termíne vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Prihlásiť na prezenčnú formu

Prihlásiť na online stream

Dátum zverejnenia: 6.6.2022


26.5. 2022 o 17:00-19:00
Aula SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica
Na plný plyn s Rasťom Chválom

RASŤO CHVÁLA – YouToube-r a automobilový publicista, zakladateľ GARAZ.TV, ktorý sa na plný plyn pustil do plnenia svojich projektov vo svete médií.

Na tomto podujatí sa dozviete zaujímavosti o životnom príbehu úspešného tvorcu z regiónu, ale aj to, aké sú začiatky You Toubera a ako sa tvrdou prácou môžete vypracovať na špičku v automobilovej publicistike v regióne. Porozpráva o odvahe ísť za svojim cieľom,  potrebe nebáť sa, riskovať a ako ostať sám sebou vo svete nových médií. Zároveň získate informácie o možnostiach uplatnenia v oblasti audiovizuálneho priemyslu a v diskusii zistíme, čo v danom segmente chýba.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 50 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 548kB) POZVÁNKA (JPG, 237kB)

Dátum zverejnenia: 16.5.2022


31.5.2022 o 8:30 – 11:30 a 1.6. 2022 o 8:30-11:30
PJ STUDIO SOUND Banská Bystrica
Na zvukovej vlne
emergin talents


Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory profesionálneho nahrávacieho štúdia.
ČO SA DOZVIETE?
Formou odborného prezentačného workshopu poskytneme účastníkom informácie o fungovaní bežných procesov v nahrávacom štúdiu a poodhalíme zákulisie profesie zvukára. Absolventi otvoreného prezentačného workshopu získajú všeobecný prehľad o základných fyzikálnych vlastnostiach zvuku aj informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné workshopy sú určené pre širokú verejnosť.
KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Peter Dobrík – zvukový majster, hudobník, skladateľ.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 395kB)
Počet účastníkov je limitovaný, max. 7 osôb!
V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne
Termíny najbližších workshopov:
T01: 31.5. 2022, 8:30 – 11:30Prihlasovací formulár
T02: 1.6. 2022, 8:30 – 11:30 , Prihlasovací formulár
 
Dátum zverejnenia: 21.5.2022

STUDIOTRIP

Zaujíma Vás práca v audiovizuálnom priemysle? Chcete vedieť viac o fungovaní procesov a jednotlivých profesií v regionálnom rozhlasovom a televíznom štúdiu? Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory regionálneho štúdia RTVS.


ČO SA DOZVIETE?
Formou odbornej sprevádzanej komentovanej prehliadky v regionálnom štúdiu RTVS Banská Bystrica poskytneme účastníkom informácie o bežnom chode v regionálnom štúdiu, o fungovaní bežných procesov, informácie o jednotlivých profesiách regionálneho štúdia ako kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg a iné. Účastníci podujatia tiež získajú bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné prehliadky sú určené pre nepodnikateľov aj existujúcich podnikateľov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a sú zamerané na budovanie povedomia o KKP.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Radoslav Zemančík – dramaturg, moderátor, redaktor, dlhoročný pracovník regionálneho štúdia RTVS V Banskej Bystrici.
Kapacitné obmedzenia:
Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný!
(PDF, 390kB) Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete v dokumente (PDF, 454kB) a v pozvánke (JPG, 156kB) .
S prípadnými otázkami sa môžete na nás obrátiť:
-        telefonicky na čísle: +421919 241 254
-        e-mailom na adrese: zuzana.cajkova@rtvs.sk (do predmetu uveďte, prosím, názov programu)
-        V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne
 
Termíny najbližších StudioTripov :
 
Dátum zverejnenia: 11.4.2022


Komentované prehliadky

emergin talents
 
Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory regionálneho štúdia RTVS.
ČO SA DOZVIETE?
Formou odbornej sprevádzanej komentovanej prehliadky v regionálnom štúdiu RTVS Banská Bystrica poskytneme účastníkom informácie o fungovaní bežných procesov v regionálnom štúdiu, poodhalíme zákulisie profesií ako kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg a iné. Účastníci podujatia tiež získajú bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné prehliadky sú určené pre širokú verejnosť.
KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Radoslav Zemančík – dramaturg, moderátor, redaktor, dlhoročný pracovník regionálneho štúdia RTVS V Banskej Bystrici.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 389kB)
Počet účastníkov je limitovaný!
V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne
Termíny najbližších Komentovaných prehliadok:

- 23.11. 2022 od 9.00 – 10.00h

- 7.12. 2022 : od 9.00 – 10.00h; od 10.00 – 11.00h, od 11.00 – 12.00h

Prihlasovací formulár

Dátum zverejnenia: 3.5.2022


28.4.2022 o 17:00 – 19:00
Aula SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica
Cesta za zvukom s Petrom Dobríkom

 
Peter Dobrík - zvukový majster, producent, textár a hudobník. Muž, ktorý podľahol čaru zvuku.
Aká bola jeho cesta za zvukom? Môže zvuk formovať profesionálnu kariéru človeka?
Na tomto podujatí sa dozviete zaujímavosti o životnom príbehu úspešného tvorcu z regiónu, ale aj to, aké sú začiatky zvukára a ako sa môžete vypracovať na špičku v regióne, či aké sú úskalia podnikania v nahrávacom štúdiu.
Zároveň získate informácie o možnostiach uplatnenia v oblasti audiovizuálneho priemyslu a v diskusii zistíme, čo v danom segmente chýba.
Podrobné informácie: POZVÁNKA (PDF, 224kB) VÝZVA (PDF, 451kB)
Počet účastníkov je limitovaný! -  PRIHLÁSIŤ

Dátum zverejnenia: 21.4.2022


Sila zvuku I.

Chcete vedieť viac o fyzikálnych vlastnostiach zvuku? Láka Vás profesia zvukára? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami, vizuálnymi analýzami a zábavnými cvičeniami vám objasníme základné fyzikálne vlastnosti zvuku, ktorých znalosť je pre prácu zvukára nevyhnutná.
Počet účastníkov je limitovaný - Max 5 osôb!

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 466kB) POZVÁNKA (PDF, 458kB)

Termín konania dielne: 17. a 19. mája 2022 (2x3 hodiny), v čase od 16:30 - 19:30  Prihlasovací formulár
Aula SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica a nahrávacie štúdio PJ Sound Studio

Dátum zverejnenia: 2.5.2022


Archív podujatí:

STUDIOTRIP 13. apríl 2022, 9:00 – 10:00 Popis podujatia (PDF, 456kB)

STUDIOTRIP 2. mája 2022, 12:45 – 14:00


Komentované prehliadky regionálneho štúdia RTVS Banská Bystrica

Popis podujatia (PDF, 390kB)

27.4.2022 o 9:00 – 10:00 a 10:00-11:00

6.5.2022 o 10:00 - 11:00

27.máj 2022, 9:00 - 10:00

27.máj 2022, 10:00 - 11:00 

27.máj 2022, 11:00 - 12:00 

1. júna 2022, 9:30 - 10:30

27.jún 2022, 10:00 - 11:00

28.jún 2022, 12:00 - 13:00


Cesta za zvukom s Petrom Dobríkom

28.4.2022 o 17:00 – 19:00 Popis podujatia (PDF, 224kB)

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 448kB)


Creative Networking

5.10.2022, v čase od 12:00 – 13:30

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 441kB)

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 453kB)


Folkstream – základy filmovej reči

12.9. 2022 – 14.10.2022, v čase od 8:00 – 16:30
Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 901kB)  
Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 441kB)

Letná akadémia etikety pred kamerou

11. - 15.7. 2022 9:00 - 17:00

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (DOCX, 86kB)
 
Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 433kB)

Návrat na hlavnú stránku kreatívnych centier

Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Košice

Živé vysielanie ??:??

Televízia