Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum Banská Bystrica


Kreatívne centrum Banská Bystrica


INKUBÁTOR

Otvorili sme kreatívny inkubátor!!! Vytvorili sme program, v ktorom skúsení lektori odovzdávajú svoje know-how budúcim podnikateľom.

Máte talent ale nevidíte možnosti ako sa s ním uplatniť? Skončili ste umeleckú školu a chcete podnikať len neviete kde a ako začať? Prihláste sa do nášho programu a začnite s nami podnikať!

V rámci programu INKUBÁTOR máte možnosť získať základy potrebné pre dobrý biznis plán. IDEA GENERATOR je modul, v ktorom si účastník overí životnosť svojho nápadu.

BIZNIS PLÁN a BIZNIS SKILLS sú moduly, v ktorých získate podnikateľské know-how. Zameriavajú sa na základy podnikania a podnikateľských zručností.

Viac informácií o programe INKUBÁTOR nájdete tu

(PDF, 79kB)
Výzva na zasielanie prihlášok do programu Inkubátor (PDF, 727kB)

Najbližšie termíny:

- 3.4.2023

- 24.4. 2023 - od 9.30 - 16.30h - Regionálne kultúrne centrum Prievidza - Záhradnícka 19

- 27.4. 2023 - od 9.30 - 16.30h - online forma

- 24.5.2023

- 25.5.2023

- 9.6.2023 - online od 13:00 do 18:00h

- 29.6.2023

- 17.8. 2023 – 17.00 – 20.00h – online workshop

- 21.9. 2023 – od 13.00 – 18.30h – online


Otvorená výzva

Dátum zverejnenia výzvy: 20.3.2023Pre podnikateľov v audiovizuálnom priemysle otvárame program AKCELERÁTOR, v ktorom chceme podporovať najmä začínajúcich podnikateľov v ich začiatkoch. Program bude poskytovať podporu formou mentoringu a technológií, ktoré budú súčasťou Kreatívnych centier.

Výzva na zasielanie prihlášok do programu VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV (PDF, 848kB)

Prihlásiť sa do programu Akcelerátor môžete tu

podujatie bude realizované v dtermínoch po dohode s lektorom do konca novembra formou individuálnych konzultácií


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE PODNIKATEĽOV:

Schéma De minimis (PDF, 4.8MB) (PDF, 4.8MB)

Definícia KKP (PDF, 664kB) (PDF, 664kB)

Príručka pre vypracovanie Vyhlásenia MSP (PDF, 3.1MB) (PDF, 3.1MB)

VZOR prihlášky pre podnikateľov (DOCX, 89kB) (DOCX, 89kB)


POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY PODNIKATEĽ:

Vyhlásenie MSP (DOCX, 53kB) (DOCX, 53kB)

Čestné vyhlásenie uchádzača (DOCX, 47kB) (DOCX, 47kB)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony (DOCX, 33kB) (DOCX, 33kB)


Be ready

Otvorený inovačný ateliér

27.-30.11.2023

 
Ste študenti odborných škôl zameraných na masmédiá? Alebo pôsobíte v médiách?
Ak ste odpovedali áno, tak práve pre Vás sme pripravili podujatie Be ready. Služba má formu praktického pracovného pobytu u odborného garanta na Slovensku, ktorý Vám bude pridelený na základe uvedenia Vašich preferencií. Jej cieľom je poskytnúť inšpiratívny priestor, v ktorom budú vytvorené podmienky pre získavanie nových zručností a vedomostí, zameraných na využitie nových technológií a inováciu postupov a foriem výstupov.
 
Formou individuálneho praktického mentoringu Vás zodpovedný odborný garant prevedie pracoviskom, bude sa venovať Vašim odborným zručnostiam, podporovať získavanie nových praktických zručností a overovať Vaše vedomosti v praxi. Umožní Vám prístup k technológiám v bežnej prevádzke subjektu, sprostredkuje konzultácie a poradenstvo s pracovníkmi na rôznych pracovných pozíciách, adekvátne k požiadavkám praxe, na základe plánu, ktorý si spoločne vytvoríte na začiatku ateliéru.

Miesto realizácie:  RTVS Mlynská dolina, Bratislava

Lektor: podľa analýzy Vami uvedených preferencií

Počet účastníkov je limitovaný - Max 1 osoba!

Motivačný list spolu s elektronickou prihláškou prosím zasielajte na: denisa.kovacova1@rtvs.sk


Podrobnejšie informácie – Otvorená VÝZVA (PDF, 706kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky ( vzor prihlášky (PDF, 818kB) ) prostredníctvom elektronického formulára.

Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

 
Dátum zverejnenia: 5.6.2023


Hudba v dokumentárnom filme

- otvorený inovačný ateliér

Program je zameraný na podporu tvorivého potenciálu a profesionalizáciu zručností v oblasti

audiovizuálnej tvorby a na praktické zručnosti v oblasti tvorby zvukovej nahrávky. Podujatie je

otvorené pre záujemcov, ktorí sa chcú oboznámiť s technickými zariadeniami, technickými

postupmi, pracovať s najnovšou technikou v oblasti zvukovej techniky vysokej kvality a pripravovať

vlastné produkty vo vymenovaných oblastiach za pomoci mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Podujatie bude rozdelené na 2 časti, teoretické a praktické, ktorých cieľom

bude prostredníctvom prednášok a následnej praktickej práce pri vytvorení filmovej hudby,

zvukovej nahrávky v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia, objasniť problematiku

zvukového záznamu a kompozície a produkcie.

Osnova:

 • Hudba v dokumentárnom filme - prednáška
 • Tvorba produkčného plánu - teória
 • Rozbor obrazovej časti diela - teória
 • kompozícia - prax
 • Tvorba základních motívov prax
 • Digitálne virtuálne nástroje - prax
 • Digitálny záznam akustických nástrojov - prax
 • mixáž - prax
 • Mastering - prax
 • Tvorba výstupov - prax
 • Samostatné praktické úlohy pre absolventov, vyhodnotenie

Miesto konania:

PJ SOUND STUDIO, Kapitulská ul., Banská Bystrica

Dátum realizácie:

15.,16.11.2023 - 14:00-19:00 hod.

27.,28.11.2023 -14:00-19:00 hod

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 476kB)

Dátum zverejnenia: 6.11.2023


Ako tvoriť hodnotovú komunikáciu v médiách

workshop sa bude konať  28.11.2023 o 13:00 - 17:00 hod vo veľkej zasadačke v RTVS Mlynská dolina, Bratislava

Lektor: Ondrej Kořínek, CD Zaraguza

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 476kB)

Dátum zverejnenia: 6.11.2023SILA ZVUKU III. – zvuk a jeho záznam

Otvorené pracovné dielne

17.-18.10.2023

Miesto: PJ Sound Studio, Kapitulská 5., Banská Bystrica

Čas: 11:00 – 19:00

Záznam zvuku je ako magická kapsula, ktorá uchováva okamihy života vo všetkých ich zvukových farbách. Ste pripravení využiť SILU ZVUKU naplno vo vašej profesii? Nechajte sa unášať na vlne získavania nových zručností.

Prihláste sa na interaktívne dielne! Interaktívna forma spája výklad s praktickými ukážkami. Oboznámite sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality:

● základné informácie o zvuku, spôsoboch jeho záznamu a potrebných technických prostriedkoch

● analógový a digitálny záznam

● oboznámenie sa a praktická práca s profesionálnym software ProTools

● zvukové karty - praktické cvičenia a práca s profesionálnym ADDA prevodníkom.

● spojenie analógového a digitálneho záznamu zvuku v kombinácii - praktický spôsob záznamu, digitalizácia

● postprodukcia záznamu

● praktické cvičenia, tvorba zvukovej nahrávky - príprava vlastného zvukového diela pod dohľadom mentora

Dielne sú určené pre nepodnikateľov (fyzické osoby), aj podnikateľov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, napríklad - zvukári, filmoví tvorcovia, hudobníci, speváci, začínajúci hudobní producenti, študenti hudobných škôl, užívatelia domácich štúdií, štúdioví zvukári.

Podujatie sa koná v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje. Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 692kB)

Dátum zverejnenia: 3.7.2023


Etiketa komunikácie pri verejnom vystúpení

Pozývame Vás na workshop zameraný na rozvoj komunikačných zručností verejne vystupujúcich osôb a prepojenia schopnosti verejne prezentovať, moderovať podujatie a súčasne naplniť požiadavky na komunikáciu pred kamerou.

Účastníci sa naučia ako zvládnuť prezentáciu vo veľkom alebo malom priestore, komunikáciu s publikom prítomným v sále a súčasne rešpektovať zásady kamerového snímania.

Lektorka :

Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD je psychologička médií a mediologička. Pôsobí ako pedagogicko-výskumná pracovníčka v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií. Vo výskumoch a pri pedagogickej práci využíva svoje psychologické vzdelanie a skúsenosti z mediálneho prostredia, či už ako tvorkyne alebo lektorky a koučky pri vzdelávaní, ako aj z rôznych mediálnych a komunikačných tréningov. Roky sa venuje tréningom komunikácie, osobitne tréningom mediálnej komunikácie (moderátora, redaktora, aj respondenta), hodnoteniu mediálnych obsahov z pohľadu potenciálnych účinkov na publikum, osobnosti tvorcu a jeho mediálnym kompetenciám, ako aj procesom tvorby. Popri svojom akademickom pôsobení koncepčne pripravila a viedla množstvo komunikačných tréningov zameraných na budovanie mäkkých zručností s rôznymi typmi účastníkov domácich aj zahraničných firiem.

Termín: 19.-20.10.2023 od 8.00 - 18.00h

Miesto:  Podpolianske osvetové stredisko

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 823kB)

Dátum zverejnenia: 6.10.2023


RÉTORIKA

Ako zrozumiteľne a zaujímavo sprostredkovať informácie publiku

Získajte zručnosti vystavať svoj prejav atraktívne a zrozumiteľne, podľa zásad efektívnej komunikácie a zásad pôsobivej a účinnej prezentácie.

Náš kurz je navrhnutý tak, aby vám poskytol príležitosť aktívne trénovať a získavať individuálnu, cielenú spätnú väzbu.

Počas kurzu budete systematicky rozvíjať kľúčové zručnosti v oblasti verbálnej aj neverbálnej komunikácie, ktoré sú nevyhnutné pre vaše presvedčivé vystupovanie pred rôznym publikom. Spolu s nami dosiahnete vynikajúcu úroveň komunikácie a prezentácie.

Lektorkami sú:

Zora Hudíková, koučka s dlhoročnými skúsenosťami z tréningov v oblasti mäkkých zručností a prezentácie v médiách.

Elena Hradiská, psychologička, zameraná na, tréningové programy pre redaktorov a moderátorov verejných médií, tréningy soft zručností manažérov a pracovníkov prvého kontaktu, mediálne poradenstvo, posudzovanie projektov internej komunikácie firiem, expertízy kreatívnych konceptov reklamy a pod.

Dátum realizácie:

12.10. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

13.10. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

23.11. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

24.11. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

Miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 12 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 883kB)

Dátum zverejnenia: 26.9.2023


Tvorba dokumentárneho filmu - "Nedá sa! neexistuje"

otvorený inovačný ateliér

termín:

7.11.2023

10.11.2023

13.11.2023

22.11.2023

miesto: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbana 6., Banská Bystrica, Štúdio RTVS. Profesora Sáru 1., Banská Bystrica

Pozývame vás na otvorený inovačný ateliér, ktoré prebehne ako séria na seba nadväzujúcich podujatí. Tvorba dokumentárneho filmu svojim obsahom zmapuje vplyv firmy Baťa na slovenský priemysel a hospodárstvo s presahom na súčasných podnikateľov, ktorí využívajú baťovskú filozofiu v praxi. Posolstvom filmu je, že aj poctivý podnikateľ môže vybudovať fungujúcu firmu, v ktorej budú pracovať a tvoriť spokojní zamestnanci.

Tím lektorov sa zameria na odovzdanie vedomostí v týchto oblastiach:

 • Námet, scenár, réžia
 • Kamera, svetlo
 • Zvuk, grafika, final a projekcia

Cieľová skupina: Študenti vysokej školy, záujemci o jednotlivé profesie pri tvorbe dokumentárneho filmu. Účastníci získajú vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre vznik a realizáciu dokumentárneho filmu.

Lektormi sú:

Námet, scenár a réžia: Michal Várošík

Kamera: Matúš Astrab, Ľudovít Bohát

Strih: Matúš Astrab

Zvuk: Tomáš Kršiak

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie pre nepodnikateľov – Výzva (PDF, 918kB)

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov - Výzva (PDF, 1.1MB)

Dátum zverejnenia: 19.10.2023Vizuálne efekty a compositing vo filmovej tvorbe

Pozývame Vás na unikátny workshop vizuálnych efektov a compositingu, sprevádzaný mentorom s dlhoročnou praxou v oblasti filmového priemyslu, Vladom Valovičom. Vizuálne efekty pri filmovej tvorbe zahŕňajú integráciu reálne vytvorených záberov, vrátane špeciálnych efektov a generovaných obrazov (digitálnych efektov), na vytvorenie realisticky pôsobiacich prostredí, ktoré by boli nebezpečné, drahé, nepraktické, časovo náročné alebo nemožné zachytiť tradičným filmovým nakrúcaním.

Pod vedením uznávaného VFX umelca s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vizuálnych efektov a digitálneho umenia si budete môcť vyskúšať techniky compositingu, farebné korekcie, magickú prácu s 2D elementami či spracúvanie scifi záberov s robotom.

Kurz č.1 :

- 12.10. 2023 od 8.30 – 17.00h

- 19.10. 2023 od 8.30 – 17.00h

- 26.10. 2023 od 8.30 – 17.00h

- 2.11. 2023 od 8.30 – 17.00h

- 9.11. 2023 od 8.30 – 17.00h

Miesto: Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica


Kurz č.2

- 6.11.2023 – od 8.30 – 17.00h

- 14. - 15.11.2023 – od 8.30 – 17.00h

- 21. - 22.11. 2023 – od 8.30 – 17.00h

Miesto: 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium, Ružová 15574/158, 974 11 Banská Bystrica


Kurz č.3

23. – 24.11.

27. – 28. – 29. 11. 2023

Miesto : SOŠ IT Banská Bystrica


Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 20 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 925kB)

Dátum zverejnenia: 2.10.2023

Informácie o ďalších termínoch budú pravidelne aktualizované na stránke artena.sk


STUDIOTRIP

Zaujíma Vás práca v audiovizuálnom priemysle? Chcete vedieť viac o fungovaní procesov a jednotlivých profesií v regionálnom rozhlasovom a televíznom štúdiu? Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory regionálneho štúdia RTVS.


ČO SA DOZVIETE?
Formou odbornej sprevádzanej komentovanej prehliadky v regionálnom štúdiu RTVS Banská Bystrica poskytneme účastníkom informácie o bežnom chode v regionálnom štúdiu, o fungovaní bežných procesov, informácie o jednotlivých profesiách regionálneho štúdia ako kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg a iné. Účastníci podujatia tiež získajú bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné prehliadky sú určené pre nepodnikateľov aj existujúcich podnikateľov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a sú zamerané na budovanie povedomia o KKP.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Janka Mesiariková - redaktorka publicistiky RTVS BB

miesto konania: Štúdio RTVS Banská Bystrica, Profesora Sáru 1.

dátum: 2.11.2023

čas: 9:00 - 10:30 hod.

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 - 15 osôb! Prihlásiť sa

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 506kB)

Dátum zverejnenia: 21.9.2023


Online nenávisť a dezinformácie – Ako fungujú a ako s nimi bojovať?

Otvorená pracovná dielňa

29.9.2023, 9:00

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica

Nenávisť a dezinformácie v online priestore sú jedným z najväčších problémov súčasnej spoločnosti. Polarizujú našu krajinu a znižujú dôveryhodnosť inštitúcií. Dielňa sa preto zameria na odpovede na otázky:

 1. Odkiaľ sa vzali dezinformácie?
 2. Aký je rozdiel medzi nenávisťou a dezinformáciami?
 3. Prečo sa ľudia nechajú tak ľahko oklamať falošnými správami?
 4. Ako sa šíria dezinformácie v online priestore?
 5. Aké sú motivácie ich šíriteľov?
 6. Ako sa ho môžeme naučiť rozpoznávať, aby sme ho pripravili o jeho silu?

Otvorená pracovná dielňa poskytne pohľad na mechanizmy fungovania online nenávisti a dezinformácií a ich dopadov na spoločnosť. Pomôže tiež porozumieť tomu, prečo sa ľudia nechajú tak ľahko oklamať falošnými správami. Účastníkov naučí, ako dezinformácie nielen rozpoznávať, ale aj ako prostredníctvom konkrétnych techník zabrániť, aby ovplyvňovali verejnú mienku.

Bude to veľmi praktické. Našimi hlavnými nástrojmi budú mediálna gramotnosť a kritické myslenie.

Lektorom je: Gabriel Tóth, zakladateľ projektu Elfovia, ktorého poslaním je boj proti dezinformáciám a kultivácia diskusií. Je tiež zakladateľom a riaditeľom digitálnej PR agentúry New School Communications.

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 20 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie pre nepodnikateľov – VÝZVA (PDF, 620kB)

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov – VÝZVA (PDF, 527kB)

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dátum zverejnenia: 30.8.2023


Mediálny a verejný prejav

Pozývame Vás na praktický tréning zameraný na poznanie a rozvoj zručností, ako vystavať svoj prejav atraktívne a zrozumiteľne a ako ho presvedčivo prezentovať.

Účastníci sa zároveň naučia zásady mediálneho a verejného prejavu ako aj zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie. Dozvedia sa tiež, ako sa vyhnúť chybám, ako zvládať stres a krízové situácie, spoznajú svoj osobný profil, limity a nedostatky a spôsob ako ich odstrániť alebo minimalizovať.

Termín:

25. a 26. 10. 2023 – KU Ružomberok – 8.30 – 16.30h

8. a 9. 11. 2023 – Štúdio RTVS BB – 9.00 – 17.00h

Lektor: Patrik Herman – investigatívny novinár, televízny moderátor a aktivista. V súčasnosti pôsobí ako moderátor RTVS a pedagóg na viacerých univerzitách a vysokej škole. 

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie pre nepodnikateľov – VÝZVA (PDF, 794kB)

Podrobnejšie informácie pre podnikateľov –  VÝZVA
(PDF, 709kB)

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY PODNIKATEĽ:

Vyhlásenie MSP (DOCX, 53kB)

Čestné vyhlásenie uchádzača (DOCX, 47kB)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony (DOCX, 33kB)

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dátum zverejnenia: 5.9.2023Kreatívna produkcia hudobného diela v nahrávacom štúdiu

Otvorený inovačný ateliér

4.9.2023 - 7.9.2023 od 11:00 do 19:00

Jedným z najdôležitejších vstupov do procesu vytvorenia hudobného diela v nahrávacom štúdiu je práca kreatívneho producenta. Producent pri procese nahrávania plní množstvo úloh a zhmotňuje nápady hudobníkov, songwriterov a textárov do výsledného diela.

V ateliéri sa budeme teoreticky i prakticky venovať práve jednotlivým aktivitám a činnostiam kreatívneho prístupu producenta pri vytváraní komerčnej nahrávky:

 • naučíme vás rôzne inovatívne postupy a techniky práce s umelcom,
 • spoznáte formy a spôsoby vstupu do hudobných aranžmánov,
 • zoznámite sa so spôsobmi vyhľadania a zhmotnenia potrebných výkonov umelca,
 • prejdete si problematiku umeleckého výrazu pri nahrávaní hudobných partov, správneho frázovania textov, úpravy hudobných aranžmánov až po kreatívnu tvorbu komerčne úspešných hudobných motívov a zvukového dizajnu.

Na základe toho všetkého získate vzácny pohľad do sveta hudobnej produkcie. Oboznámite sa tiež s najnovšími postupmi v zvukovom dizajne, nahrávaní a mixovaní, aby ste mohli rozvinúť svoju kreativitu a dosiahnuť excelentné výsledky vo svojom hudobnom tvorivom procese.Výstupom bude ukážka celistvého diela s komerčnými predpokladmi pre úspešné verejné šírenie diela, ktorá vznikne zo základnej idey umelca.

Lektorom je Peter Dobrík – muzikant, textár, zvukový dizajnér a kreatívny producent v jednej osobe.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb! Prihlásiť sa

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 702kB)

Dátum zverejnenia: 24.8.2023
  

Crowdfunding – spôsob získavania kapitálu pre nové projekty v oblasti Kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Informovanie o nových zákazkách v oblasti KKP 

23.8.2023, v čase od 09:00-12:00 hod

Miesto: online

Čo je Crowfunding? Aké druhy Crowdfundingu sa dajú využiť na získanie financií pre projekty v oblasti Kultúrneho a kreatívneho priemyslu a audiovízie? Ktoré platformy sú vhodné pre projekty z danej oblasti?

Na tieto i ďalšie otázky Vám zodpovieme na našom podujatí.

Odborným lektorom je Igor Kocián – vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a manažment v cestovnom ruchu na Queen Margaret University v Edinburghu. Venuje sa najmä PR a fundraisingu pre Národný Trust n.o. a spolupracuje s viedenskou nadáciou Unruhe Privatstiftung, ktorá každoročne oceňuje spoločensky inovatívne projekty v krajinách strednej Európy. Zároveň je strážcom slovenskej pobočky crowdfundingového portálu Hithit.sk a radí projektom, ako uspieť v oblasti komunitného financovania.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 40 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 872kB)

Dátum zverejnenia: 7.8. 2023


SILA ZVUKU - Mastering a zvukové formáty

Otvorené pracovné dielne

07.- 09. 8. 2023 od 12.00 - 20.00h

Miesto: PJ Sound Studio Banská Bystrica

Vytvárate hudbu či ozvučujete podujatia? Potom vás možno zaujímajú možnosti vylepšenia zvukovej nahrávky.

Pripojte sa k našej jedinečnej otvorenej pracovnej dielni, kde načerpáte teoretické vedomosti aj praktické zručnosti pre vašu budúcu kreatívnu prácu.

Teoretická časť workshopu zahŕňa:

● Prednášku o základných pojmoch masteringových postupov, analógových digitálnych štúdiových zariadeniach potrebných k vytvoreniu masteringu.

● Základné spôsoby a technické parametre exportovania formátov zvukovej nahrávky pre rôzne použitie v digitálnom prostredí.

Praktická časť workshopu zahŕňa:

● Cvičenia pri finalizovaní štúdiovej nahrávky - masteringu s použitím digitálnych pluginov v prostredí ProTools.

● Praktické ukážky a cvičenia pri finalizovaní štúdiovej nahrávky s použitím analógovej štúdiovej techniky a masteringového magnetofónu STUDER.

● Samostatné úlohy pre absolventov, zahŕňajúce equalizáciu, dynamické ošetrenie a limitovanie zvukovej nahrávky.

● Praktické ukážky a cvičenia týkajúce sa exportu rôznych finálnych výstupov zvukovej nahrávky pre rôzne použitie.

Absolventi získajú neoceniteľné vedomosti i zručnosti, ktoré budú nápomocné pre ich budúcu prácu v odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Okrem toho budú mať príležitosť pracovať so systémom ProTools a získať hodnotné skúsenosti s analógovou štúdiovou technikou.

Ak ste nadšenec hudby a chcete posunúť svoje hudobné umenie na vyššiu úroveň, neváhajte a zaregistrujte sa na našu dielňu ešte dnes! Spoločne necháme zvuk skutočne vyniknúť!

Dielne sú určené pre nepodnikateľov (fyzické osoby), aj podnikateľov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu, napríklad - zvukári, filmoví tvorcovia, hudobníci, speváci, začínajúci hudobní producenti, študenti hudobných škôl, užívatelia domácich štúdií, štúdioví zvukári.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 692kB)

Dátum zverejnenia: 31.7.20237.6. - 9.6. 2023, v čase od 10:00-18:00 hod.

Kreatívna produkcia hudobného diela v nahrávacom štúdiu - Otvorený inovačný ateliér

Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Jedným z najdôležitejších vstupov do procesu vytvorenia hudobného diela v nahrávacom štúdiu je práca kreatívneho producenta. Producent pri procese nahrávania plní množstvo úloh a zhmotňuje nápady hudobníkov, songwriterov a textárov do výsledného diela. V ateliéri sa budeme teoreticky i prakticky venovať práve jednotlivým aktivitám a činnostiam kreatívneho prístupu producenta pri vytváraní komerčnej nahrávky. Naučíme sa rôzne inovatívne postupy a techniky práce s umelcom, formy a spôsoby vstupu do hudobných aranžov, vyhľadania a zhmotnenia potrebných výkonov umelca, problematiku umeleckého výrazu pri nahrávaní hudobných partov, správneho frázovania textov, úpravy hudobných aranžov až po kreatívnu tvorbu komerčne úspešných hudobných motívov a zvukového dizajnu. Výstupom bude ukážka celistvého diela s komerčnými predpokladmi pre úspešné verejné šírenie diela, ktorá vznikne zo základnej idey umelca.

Lektorom je Peter Dobrík – muzikant, textár, zvukový dizajnér a kreatívny producent v jednej osobe.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podmienkou účasti v Otvorenom inovačnom ateliéri je ukončené odborné vzdelanie alebo prax v oblasti KKP, ktoré záujemcovia o účasť dokladujú formou profesného CV a demo nahrávky, ktorá bude predmetom spracovania v Otvorenom inovačnom ateliéri. Obe prílohy zašlú elektronicky, bezprostredne po vyplnení prihlášky, na mailovú adresu  denisa.kovacova1@rtvs.sk .

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 701kB)

Dátum zverejnenia: 29.5.2023


Audiopublicistika

Otvorené pracovné dielne

Miesto: FMK UCM Trnava

Chcete sa dozvedieť viac o práci reportéra, moderátora, strihača zvukov a dramaturga vlastných audiopríbehov? Príďte si vyskúšať nahrávanie ankety, rozhovoru, monológu, rozvíjanie témy do audioseriálu. Zistíte, čo je dôležité, aby ste upútali, udržali pozornosť a ukončili to s pompou, ktorá zanechá stopu, iných prinúti premýšľať alebo hľadať ďalšie informácie.

Prihláste sa na workshopy rozdelené do 6 blokov, na ktorých sa oboznámite s prípravou a následnou realizáciou rozhlasových príspevkov, ktoré sa dajú spracovať aj formou podcastov a zdieľať prostredníctvom nových médií.

Lektorkami sú:

Mgr. Jana Balková vyštudovala aplikované mediálne štúdiá so zameraním na mediálnu výchovu na FMK UCM v Trnave. Pôsobila v komerčných médiách ako moderátorka a editorka prúdového vysielania. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie, ktorá sa venuje deťom v predškolskom veku. So ŠPÚ v Bratislave spolupracovala ako lektorka pre vzdelávanie učiteľov v projekte z oblasti mediálnej výchovy. Absolvovala kurzy komunikácie a komunikačných techník. V súčasnosti je redaktorkou spravodajstva v RTVS. Pre Nadáciu Orange hodnotí projekty z mediálnej výchovy.

Mgr. Soňa Juriková – vyštudovala slovenský a francúzsky jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave. Pôsobila v RTVS ako moderátorka, redaktorka publicistiky a spravodajstva. Má skúsenosti s printovou tlačou aj digitálnym písaním na pozíciách redaktorky vo viacerých mesačníkoch, šéfredaktorky pacientskych časopisov vydavateľstva MedMedia a editorky webového portálu Lepšiebývanie.sk. V súčasnosti pôsobí ako moderátorka a redaktorka spravodajstva Rádia Expres. Pripravuje spravodajský podcast Dopodrobna. Je lektorkou slovenčiny pre cudzincov v OZ Mareena

Termíny realizácie :

30.3. 2023 - 12.30 - 16:30h

13.4. 2023 - 12:30 - 16:30

20.4. 2023 - 13:30 - 16:30

27.4. 2023 - 13:30 - 16:30

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Kapacitné obmedzenia:

Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný na 10-14 účastníkov – dve súbežné skupiny (5+5;7+7).

PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 948kB)

Dátum zverejnenia: 17.3.2023
SILA ZVUKU IV.

Zvukový Software a hardware, spracovanie zvukového signálu

Otvorené pracovné dielne

29.3.-31.3.2023, v čase od v 9:00 -17:00 hod

Miesto:  PJ Sound štúdio, Kapitulská 5, Banská Bystrica 974 01

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 889kB)

Dátum zverejnenia: 16.3.2023


ZAHRANIČNÉ SPRAVODAJSTVO

Otvorené pracovné dielne

Zaujímate sa o zahraničné spravodajstvo a chcete sa dozvedieť viac o práci televízneho spravodajcu ?
Prihláste sa na naše podujatie a  osvojte si spôsoby zhromažďovania relevantných a overených informácií. Pod dohľadom skúseného odborníka sa naučíte ako zvládať stresové situácie v teréne a získate prehľad o možnostiach prístupu k informáciám zo zahraničných zdrojov, formách a spôsoboch spracovania reportáže v prostredí redakcie, ale aj z terénu (zahraničná pracovná cesta, spravodajský post).
Cyklus samostatných workshopov je zameraný na špecifiká zahranično-politického spravodajstva.

26.10. 2023 – UMB Banská Bystrica – 8.30 – 16.30h

6. – 9. 11. 2023 – KU Ružomberok – 8.30 – 16.30h

10.11. 2023 – UMB Banská Bystrica – 8.30 – 16.30h

24.11. 2023 – UMB Banská Bystrica – 8.30 – 16.30h

 
Lektorom je PhDr. Viliam Hauzer - vedúci Odboru zahraničného spravodajstva RTVS, moderátor.
Zahranično-politickému spravodajstvu sa venuje 19 rokov. Má skúsenosti z agentúrneho servisu, printu, rozhlasu, aj televízie.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb na jeden termín! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Otvorená výzva (PDF, 626kB)

Dátum zverejnenia: 11.4.2023


Creative Networking

Organizovanie sieťovacích podujatí pre členov KC

23.5. – Gymnázium Andreja Sládkoviča Banská Bystrica – 8.00 – 12.00h

Ste umelec, kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg, alebo Vás lákajú iné profesie v oblasti kreatívneho priemyslu? Chcete sa dozvedieť o možnostiach, projektoch, programoch, či sietiach, ktoré Vás posunú vpred?

Príďte na naše podujatie, na ktorom sa dozviete bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre, či informácie obsahovo zamerané na prezentovanie existujúcich sietí na Slovensku aj v zahraničí a možnostiach zapojenia sa do rôznych projektov vzájomnej spolupráce.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Radoslav Zemančík

Mgr. Iveta Bušovská, MBA


Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 30-50 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 679kB)

Dátum zverejnenia: 21.4.2023


Kultúra pripravenej a nepripravenej komunikácie v elektronickom médiu

Ste pripravení komunikovať?
Predkladaná sada vzdelávacích workshopov je zameraná na vybudovanie zručností potrebných na zvládnutie profesionálnej mediálnej komunikácie v elektronických médiách.
Účastník po absolvovaní základného balíka súboru teoretických vedomostí a praktických ukážok bude mať poznatky o zásadách profesionálnej mediálnej komunikácii s percipientom cez kameru a mikrofón a vybudované základy komunikačné zručnosti s tým spojené. Naši skúsení lektori Vám povedia ako  zrozumiteľne vystavať a interpretovať informáciu pre poslucháča/diváka, ako  moderovať v štúdiu (simulácia prúdového vysielania v rozhlase, v televízii, moderovanie s čítačkou), ako zrozumiteľne a zaujímavo sprostredkovať informácie pred kamerou/mikrofónom.
 
Podujatie bude realizované 10.3. 2023 od 08:30 do 15:00 v RTVS Banská Bystrica prezenčnou formou.

Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb na jeden termín! PRIHLÁSIŤ SA

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Podrobnejšie informácie –  Výzva (PDF, 640kB)

Dátum zverejnenia: 2.3.2023


Folkstream – základy filmovej reči

6.3. 2023 – 13.4. 2023, v čase od 9:00 – 16:00, Nitra
27.3. 2023 - 18.4. 2023 v čase od 9:00 - 16:00,  Liptovský Mikuláš

Otvorené pracovné dielne

Študentský domov B. Slančíkovej, Nitra
Liptovské kultúrne stredisko,  Liptovský Mikuláš

Ste filmár - amatér? Chcete sa zdokonaliť a naučiť základy filmovej reči? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne FOLKSTREAM! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania obrazu vám objasníme základné princípy filmovej reči, jeho záznamu, postprodukcie, až po formáty výstupov jeho výsledného spracovania.
Aktivita je určená pre začiatočníkov, filmárov – amatérov, ktorí dokumentujú rôzne činnosti, akcie či udalosti. Sú to hlavne pracovníci kultúrnych stredísk, múzeí, galérií, osvetoví pracovníci, členovia rôznych združení a pod. Dokumentárne filmy - Folkstream nie sú beletrizované príbehy, ale sú to pokusy amatérskych filmárov, dokumentaristov, či účastníkov nejakého deja zachytiť bezprostrednú realitu konkrétnej situácie alebo život určitej skupiny ľudí.
Lektorom je Ján Kuska, amatérsky filmár, ktorý sa nakrúcaniu venuje dlhé roky a jeho diela boli ocenené mnohými titulmi.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb!

Prihlasovací formulár:

od 6.3.2023 v Nitre

od 27.3.2023 v Liptovskom Mikuláši

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 953kB)
Dátum zverejnenia: 17.2.2023


Podcast mení svet

14.4.2023 od 9:00 do 16:00 -  Štúdio RTVS BB

21.4.2023 od 9:00 do 16:00 -  SPŠ J.Murgaša BB

Otvorené pracovné dielne
Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 974 09 Banská Bystrica
 
Chcete sa dozvedieť viac o rozhlasových žánroch, námetoch a témach, zostavovaní programu vysielania, o komunikácii s respondentom, nahrávaní a spracovaní zvuku ? Prihláste sa na interaktívne pracovné dielne, kde sa môžete hlbšie oboznámiť s tvorbou krátkych príspevkov ako aj s tvorbou podcastov. Prostredníctvom praktických ukážok prejdete plynule k vlastnej tvorbe, pričom budete pracovať podľa zadania ako aj vlastných návrhov tak, aby bola pre Vás zadaná téma príťažlivá. 
Aktivita je určená pre záujemcov, ktorí majú základné zručnosti práce s mikrofónom a nahrávacím zariadením a potrebujú posilniť zručnosti a profesionalizovať základné postupy , ktoré sú pre činnosť v nových médiách  nevyhnutné.

Podrobnejšie informácie - Výzva (PDF, 639kB)

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Dátum zverejnenia výzvy: 5.4.2023


Sociálne siete a dezinformácie - Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Informovanie o možnostiach zapojenia do existujúcich sietí

14.03.2022, v čase od 10:00 – 12:00 hod

FMK UCM Trnava

Zaujíma Vás, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí? Ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie? Ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu? Ako sa brániť a nezblázniť? Ako rozpoznať trollov a do akého momentu sa ešte zúčastňovať diskusií? Či prečo je potrebné overovať informácie dostupné na sociálnych sieťach?

Odpovede na tieto otázky zodpovie Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Podujatie je určené pre fyzické osoby, ktorí pracujú v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako i pre záujemcov, ktorí pri svojej práci aktívne využívajú sociálne siete, či už z pozície konzumenta obsahu, alebo na prezentáciu výstupov svojej tvorby.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 685kB)

Počet účastníkov nie je limitovaný - PRIHLÁSIŤ

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Dátum zverejnenia: 6.3.2023


CREATIVE DAY

Príďte sa dozvedieť viac o aktivitách Kreatívneho centra v Banskej Bystrici a naučiť sa prezentovať.

Podujatie pod názvom Creative day sa uskutoční v dňoch :

14. 3. 2023 v čase od 8.00 - 12.00h

15.3. 2023 v čase od 8.00 - 12.00h

Miesto: Gymnázium Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: Výzva (PDF, 677kB)

Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Dátum zverejnenia: 8.3.2023


Komentované prehliadky

emergin talents
 
Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory regionálneho štúdia RTVS.
ČO SA DOZVIETE?
Formou odbornej sprevádzanej komentovanej prehliadky v regionálnom štúdiu RTVS Banská Bystrica poskytneme účastníkom informácie o fungovaní bežných procesov v regionálnom štúdiu, poodhalíme zákulisie profesií ako kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg a iné. Účastníci podujatia tiež získajú bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné prehliadky sú určené pre širokú verejnosť.
KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Radoslav Zemančík – dramaturg, moderátor, redaktor, dlhoročný pracovník regionálneho štúdia RTVS V Banskej Bystrici.

Podrobnejšie informácie: Výzva (PDF, 603kB)

Počet účastníkov je limitovaný!

V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne
Termíny najbližších Komentovaných prehliadok:

1.6.2023 - 9.00 - 10.00h

               - 10.00 - 11.00h

- 6.6.2023 - 9.00 – 10.00h
                   10.00 - 11.00h
                   11.00 - 12.00h

Prihlasovací formulár.

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)

Dátum zverejnenia: 1.2.2023
Crowdfunding – spôsob získavania kapitálu pre nové projekty v oblasti

Kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Miesto: Stredoslovenská galéria, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica

Čo je Crowfunding? Aké druhy Crowdfundingu sa dajú využiť na získanie financií pre projekty v oblasti Kultúrneho a kreatívneho priemyslu a audiovízie? Ktoré platformy sú vhodné pre projekty z danej oblasti?

Na tieto i ďalšie otázky Vám zodpovieme na našom podujatí.

Odborným lektorom je Igor Kocian – vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a manažment v cestovnom ruchu na Queen Margaret University v Edinburghu. V súčasnosti má na starosti optimalizáciu a rozvoj distribučnej siete projektu pouličného časopisu Nota bene pod hlavičkou o.z. Proti prúdu. V minulosti bol strážcom slovenskej pobočky crowdfundingového portálu Hithit a radil projektom, ako uspieť v oblasti komunitného financovania. Taktiež sa venoval PR a fundraisingu pre Národný Trust n.o. a spolupracoval s viedenskou nadáciou Unruhe Privatstiftung, ktorá každoročne oceňuje spoločensky inovatívne projekty v krajinách strednej Európy.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!


Podujatie Crowdfunding sa uskutoční 9.2. 2023 od 11.00 – 15.30h v Stredoslovenskej galérii, Dolná 141/8, 975 90 Banská Bystrica.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 40 osôb

Prihlasovanie bolo ukončené. Dosiahli sme maximálnu kapacitu.

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 647kB)

Dátum zverejnenia: 18.11.2022


SILA ZVUKU III. – zvuk a jeho záznam

Otvorené pracovné dielne

29.11. – 1.12., v čase od 9:00-17:00 hod

Miesto: Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 546kB)

Dátum zverejnenia: 18.11.2022


SILA ZVUKU V. Mastering a zvukové formáty

Otvorené pracovné dielne

22. - 24.11. 2022, v čase od 10:00-16:00 hod

Miesto: Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 727kB)

Dátum zverejnenia: 11.11.2022


Slovenčina v médiách – Slovenčina pred kamerou II.

Otvorený inovačný ateliér 14.11. – 16.11. 2022, v čase od 08:00-16:30 hod

Miesto: Katedra žurnalistiky FF Katolíckej univerzity v Ružomberku

Ste študenti odborných škôl zameraných na masmédiá, moderátori, redaktori, či blogeri? Alebo pôsobíte v online ako youtuberi, copywriteri.., ktorí aktívne pracujú s hovoreným alebo písaným slovom?

Ak máte záujem oboznámiť sa so základnými princípmi a metódami využitia slovenčiny, pracovať s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality a pripravovať vlastné produkty vo vymenovaných oblastiach za pomoci mentora, ktorý dielňu zastrešuje, tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne!

Formou zaujímavých interaktívnych prednášok, spojených s praktickými ukážkami vám objasníme základné princípy použitia slovenského jazyka ako pracovného nástroja v rôznych typoch výstupov.

Aktivita je určená pre predovšetkým profesie so zameraním na prácu s hovoreným alebo písaným slovom.

Lektormi sú:

PaeDr. Marcel Páleš -  moderátor, dramaturg, vysokoškolský učiteľ. Od skončenia štúdia pracuje ako dramaturg, redaktor a moderátor v RTVS. Zabezpečuje dramaturgickú prípravu rozhlasového vysielania, prípravu a spracovanie menších aj väčších rozhlasových publicistických celkov, relácií, fíčrov, pásiem a dokumentov. Okrem toho sa venuje moderovaniu živého prúdového rozhlasového vysielania. Od roku 2020 pôsobí súčasne aj ako vysokoškolský pedagóg v odbore žurnalistika na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde zabezpečuje lektorovanie žurnalistických predmetov ako Mediálny ateliér, Základy rozhlasovej tvorby, Cvičenia z ortoepie a podobne.

Mgr. Vladimír Šnídl – redaktor Denníka N.

Venuje sa príprave a spracovaniu spravodajských článkov a analýz týkajúcich sa prevažne slovenského verejného života a ekonomiky.

Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti redaktorskej novinárskej práce: Ekonóm, Hospodárske noviny, Sme.

Je autorom niekoľkých publikácií :

Šnídl, V. (2008): „Lokální politika v Kosovu“ IN: Jüptner, P. (ed.): „Evropska lokální politika”, Praha: FSV UK

Šnídl, V. (2009): „Problematika súladu Komunistickej strany Čiech a Moravy s právnym poriadkom ČR” IN: „Rexter“ (recenzovaný odborný on-line časopis), Volume VI., Issue II., Brno: Centrum pro bezpečnostní a strategická studia

Šnídl, V. (2011), „Czech white paper - how to avoid collapse“ IN: „Panorama of global security enviroment“, Bratislava: Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA)

Šnídl, V. (2017), „Pravda a lož na Facebooku“, Bratislava: N Press

Mgr. Monika Klobušická (Kuhajdová) - hovorkyňa slovenskej bankovej asociácie, je zodpovedná za prípravu a realizáciu mediálnych stratégií, vedenie kampaní a komunikáciu s novinármi. Má bohaté skúsenosti s komunikáciou s celoštátnymi médiami a novinármi, prípravou a distribúciou tlačových vyhlásení, monitoringom médií, prípravou a moderovaním tlačových konferencií. Niekoľko rokov pôsobila ako riaditeľka a hovorkyňa Ministerstva vnútra.

Mgr.art. Radoslav Zemančík – kreatívny producent regionálneho štúdia RTVS v Banskej Bystrici. Svoje bohaté skúsenosti s prácou vo verejno-právnej televízii, kde od skončenia štúdia pôsobí ako moderátor, redaktor, teamleader Centra spravodajstva a publicistiky Rádia REGINA – STRED, odovzdáva študentom aj ako odborný lektor.

Je dramaturgom úspešnej televíznej relácie Farmárska revue.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 729kB)

Dátum zverejnenia: 3.11.2022


ZAPARKUJ V ONLINE

Základy automobilovej publicistiky s Rasťom Chválom

Otvorené pracovné dielne


Láka Vás automobilová žurnalistika ?

Chcete si vyskúšať v praxi natáčanie auta v pohybe ?

Tak neváhajte a prihláste sa na naše otvorené pracovné dielne, kde sa zoznámite s technikou a systémom práce pri tvorbe statických ilustračných záberov exteriéru a interiéru auta a umeniu priniesť divákovi čo najväčší zážitok z jazdy prostredníctvom pútavého videa.

Odborným lektorom je Rasťo Chvála – automobilový publicista, You Tuber, zakladateľ Garáž TV

Realizácia sa uskutoční v 2 častiach:

Teoretická časť v priestoroch SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica

4.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

Praktická časť v exteriéroch Banskej Bystrice

11.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

18.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

21.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h

28.11. 2022 v čase od 9:00 – 13.00h


Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 4 osoby! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 546kB)

Dátum zverejnenia: 24.10.2022


Sociálne siete a dezinformácie

Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Informovanie o možnostiach zapojenia do existujúcich sietí

14.10.2022, v čase od 11:00 – 14:00 hod

Aula Obchodnej akadémie, Tajovského 25, Banská Bystrica

Zaujíma Vás, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí? Ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie? Ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu? Ako sa brániť a nezblázniť? Ako rozpoznať trollov a do akého momentu sa ešte zúčastňovať diskusií? Či prečo je potrebné overovať informácie dostupné na sociálnych sieťach?

Odpovede na tieto otázky zodpovie Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Podujatie je určené pre fyzické osoby i podnikateľov, ktorí pracujú v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako i pre záujemcov, ktorí pri svojej práci aktívne využívajú sociálne siete, či už z pozície konzumenta obsahu, alebo na prezentáciu výstupov svojej tvorby.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 453kB) a POZVÁNKA (PDF, 539kB)

Počet účastníkov nie je limitovaný - PRIHLÁSIŤ

Dátum zverejnenia:5.10.2022


Fake news - Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Odborné podujatia zamerané na budovanie povedomia o KKP

14.10.2022, v čase od 8:00 –11:00 hod

Aula Obchodnej akadémie, Tajovského 25, Banská Bystrica

Odborné podujatie je určené pre záujemcov o prácu v audiovizuálnom priemysle, a o možnostiach, ktoré z pohľadu šírenia informácií poskytujú sociálne siete.

Ak Vás zaujíma, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí, či ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie a ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu, ste vítaní na našom podujatí.

Lektorom je: Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 764kB)

Počet účastníkov nie je limitovaný - PRIHLÁSIŤ

Dátum zverejnenia: 5.10.2022


Creative Networking

Organizovanie sieťovacích podujatí pre členov KC

5.10.2022, v čase od 12:00 – 13:30

Aula, Konzervatórium J.L.Bella, Banská Bystrica

Ste umelec, kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg, alebo Vás lákajú iné profesie v oblasti kreatívneho priemyslu? Chcete sa dozvedieť o možnostiach, projektoch, programoch, či sietiach, ktoré Vás posunú vpred?

Príďte na naše podujatie, na ktorom sa dozviete bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre, či informácie obsahovo zamerané na prezentovanie existujúcich sietí na Slovensku aj v zahraničí a možnostiach zapojenia sa do rôznych projektov vzájomnej spolupráce.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Vladislav Leško– riaditeľ Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici,

Dana Kľučárová – programová riaditeľka Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici,

Iveta Bušovská – koordinátorka vzťahov Kreatívneho centra RTVS v Banskej Bystrici.

Prihláste sa! Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 30-50 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 679kB)

Dátum zverejnenia: 30.9.2022


Slovenčina v médiách I.

Otvorené pracovné dielne

27.9. 2022 – 10.10.2022, v čase od 8:00 – 16:30

Katedra žurnalistiky FF Katolickej univerzity v Ružomberku

Ste študenti odborných škôl zameraných na masmédiá, moderátori, redaktori, či blogeri? Alebo pôsobíte v online ako youtuberi, copywriteri.., ktorí aktívne pracujú s hovoreným alebo písaným slovom?

Ak máte záujem oboznámiť sa so základnými princípmi a metódami využitia slovenčiny, pracovať s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality a pripravovať vlastné produkty vo vymenovaných oblastiach za pomoci mentora, ktorý dielňu zastrešuje, tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne!

Formou zaujímavých interaktívnych prednášok, spojených s praktickými ukážkami vám objasníme základné princípy použitia slovenského jazyka ako pracovného nástroja v rôznych typoch výstupov.

Aktivita je určená pre predovšetkým profesie so zameraním na prácu s hovoreným alebo písaným slovom.

Lektormi sú:

Doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. – vysokoškolská učiteľka, profesorka, pôsobila ako novinárka v tlačovej agentúre SITA, v Katolíckych novinách a vo Vatikánskom rozhlase v Ríme. Vedecký záujem sústredí na publicistický a náboženský štýl a na žurnalistickú žánrológiu. Pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Angažuje sa ako členka Spoločenstva Ladislava Hanusa, združenia mladých katolíckych novinárov Network Slovakia a Fóra pre verejné otázky.

Mgr. Petra Polievková, PhD. – vysokoškolská učiteľka, docentka. Pracovala v regionálnom školstve, na oddelení pre styk s médiami a verejnosťou v BBSK i ako odborná asistentka na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Pôsobí aj ako špecialistka pre vzdelávanie a školské projekty pre Slovenskú agentúru životného prostredia.

PaeDr. Marcel Páleš – moderátor, dramaturg, vysokoškolský učiteľ. Od skončenia štúdia pracuje ako dramaturg, redaktor a moderátor v RTVS. Okrem toho sa venuje moderovaniu živého prúdového rozhlasového vysielania. Od roku 2020 pôsobí súčasne aj ako vysokoškolský pedagóg v odbore žurnalistika na Katolícke univerzite v Ružomberku, kde zabezpečuje lektorovanie žurnalistických predmetov ako Mediálny ateliér, Základy rozhlasovej tvorby, Cvičenia z ortoepie a podobne.

Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., mim. Prof. - je psychologička médií a mediologička. Pôsobí ako pedagogicko-výskumná pracovníčka v oblasti mediálnych a komunikačných štúdií. Roky sa venuje tréningom komunikácie, osobitne tréningom mediálnej komunikácie (moderátora, redaktora, aj respondenta), hodnoteniu mediálnych obsahov z pohľadu potenciálnych účinkov na publikum, osobnosti tvorcu a jeho mediálnym kompetenciám, ako aj procesom tvorby. Je šéfredaktorkou databázového časopisu European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP), členkou redakčnej rady časopisu venovanému digitálnym hrám Acta Ludologica. Vytvorila koncepciu Audiovizuálneho vzdelávania pre Základné umelecké školy, ktorá sa realizuje po celom Slovensku. Výstupy tvorcov sa prezentujú v rámci celoslovenskej súťaže Zlatá klapka, ktorá sa organizuje pod záštitou ministra školstva. Zostavila aj koncepciu vzdelávania študentov v oblasti praktických kompetencií (mediálnej tvorby) na Fakulte masmédií PEVŠ, koncepciu posúdenia kultúry prejavu redaktorov RTVS (2019) a je autorkou praktickej príručky pre vedúcich zamestnancov – Pracovné hodnotenia v STV (1994).

Počet účastníkov je limitovaný - Max 15 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 724kB) a POZVÁNKA (PDF, 639kB)

Dátum zverejnenia: 20.9.202212.9. 2022 – 14.10.2022, v čase od 8:00 – 16:30

Folkstream – základy filmovej reči

Otvorené pracovné dielne
SPŠE J. Murgaša/ KC RTVS, Banská Bystrica

Ste filmár - amatér? Chcete sa zdokonaliť a naučiť základy filmovej reči? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne FOLKSTREAM! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania obrazu vám objasníme základné princípy filmovej reči, jeho záznamu, postprodukcie, až po formáty výstupov jeho výsledného spracovania.
Aktivita je určená pre začiatočníkov, filmárov – amatérov, ktorí dokumentujú rôzne činnosti, akcie či udalosti. Sú to hlavne pracovníci kultúrnych stredísk, múzeí, galérií, osvetoví pracovníci, členovia rôznych združení a pod. Dokumentárne filmy - Folkstream nie sú beletrizované príbehy, ale sú to pokusy amatérskych filmárov, dokumentaristov, či účastníkov nejakého deja zachytiť bezprostrednú realitu konkrétnej situácie alebo život určitej skupiny ľudí.
Lektorom je Ján Kuska, amatérsky filmár, ktorý sa nakrúcaniu venuje dlhé roky a jeho diela boli ocenené mnohými titulmi.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 10 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 901kB)
Dátum zverejnenia: 19.8.2022


SILA ZVUKU III. - Zvuk a jeho záznam

Otvorené pracovné dielne

20. - 21.9. 2022, v čase od 10:00-17:00 hod a 22.9.2022, od 8:30 – 18:30 hod

Miesto: Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o zvuku a jeho zázname? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku a spôsoboch jeho záznamu. Máte jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s technickými postupmi, ktoré sú dôležité pre prácu s najnovšou technikou v oblasti zvukovej a obrazovej nahrávacej techniky vysokej kvality tak, aby ste vedeli pripravovať vlastné zvukové diela pod dohľadom mentora, ktorý dielňu zastrešuje.

Odborným lektorom je Peter Dobrík – zvukár, zvukový dizajnér, producent, hudobník a skladateľ.

Účasť na podujatí (v celkovej hodnote 223 eur na osobu) je BEZPLATNÁ!!!

Počet účastníkov je limitovaný - Max 6 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (DOCX, 92kB)

Dátum zverejnenia: 7.9.2022


17. - 19.8. 2022, v čase od 10:00-14:00 hod.

Kreatívna produkcia hudobného diela v nahrávacom štúdiu - Otvorený inovačný ateliér

Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Jedným z najdôležitejších vstupov do procesu vytvorenia hudobného diela v nahrávacom štúdiu je práca kreatívneho producenta. Producent pri procese nahrávania plní množstvo úloh a zhmotňuje nápady hudobníkov, songwriterov a textárov do výsledného diela. V ateliéri sa budeme teoreticky i prakticky venovať práve jednotlivým aktivitám a činnostiam kreatívneho prístupu producenta pri vytváraní komerčnej nahrávky. Naučíme sa rôzne inovatívne postupy a techniky práce s umelcom, formy a spôsoby vstupu do hudobných aranžov, vyhľadania a zhmotnenia potrebných výkonov umelca, problematiku umeleckého výrazu pri nahrávaní hudobných partov, správneho frázovania textov, úpravy hudobných aranžov až po kreatívnu tvorbu komerčne úspešných hudobných motívov a zvukového dizajnu. Výstupom bude ukážka celistvého diela s komerčnými predpokladmi pre úspešné verejné šírenie diela, ktorá vznikne zo základnej idey umelca.

Lektorom je Peter Dobrík – muzikant, textár, zvukový dizajnér a kreatívny producent v jednej osobe.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 5 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podmienkou účasti v Otvorenom inovačnom ateliéri je ukončené odborné vzdelanie alebo prax v oblasti KKP, ktoré záujemcovia o účasť dokladujú formou profesného CV a demo nahrávky, ktorá bude predmetom spracovania v Otvorenom inovačnom ateliéri. Obe prílohy zašlú elektronicky, bezprostredne po vyplnení prihlášky, na mailovú adresu iveta.busovska@rtvs.sk .

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 545kB)

Dátum zverejnenia: 11.8.2022


19. a 21.7. 2022, v čase od 16:00-19:00

Nahrávacie štúdio PJ Sound Studio, Banská Bystrica

Sila zvuku II.- Akustika nahrávacieho štúdia

 
Láka Vás profesia zvukára? Chcete vedieť viac o akustike nahrávacieho štúdia? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku v priestoroch profesionálneho nahrávacieho štúdia vám objasníme základné informácie o zvuku, jeho šírení, následne spôsoby jeho záznamu, postprodukcie až po formáty výstupov jeho výsledného spracovania.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 5 osôb! PRIHLÁSIŤ SA
Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 467kB)
Dátum zverejnenia: 13.7.2022


11. - 15.7. 2022 9:00 - 17:00
Akadémia umení, Banská Bystrica

Letná akadémia etikety pred kamerou

Reč tela, mimika či tón hlasu sú pre správne pochopenie informácie nesmierne dôležité. Chcete zdokonaliť svoje komunikačné zručnosti a vystupovanie pred kamerou? Zaujíma vás verbálny a neverbálny prejav, reč tela a psychológia  prejavu? Prihláste sa na našu Letnú akadémiu a odhaľte pravidlá etikety pred kamerou.
ČO SA DOZVIETE?
Ø  Zásady mediálnej komunikácie a vystupovania v rôznych formátoch
Ø  Zvládanie asertivity, argumentácie a krízovej komunikácie
Ø  Verbálna a neverbálna komunikácia, manipulatívna rétorika, tajná reč tela
Ø  Nakrúcanie vlastných vystúpení / interview jednotlivých účastníkov pod dohľadom odborného lektora
Lektori:
LINDA HNÁTOVÁ – odborníčka na ľudské zdroje a protokol
MARTIN ŤAŽKÝ – tvorca multimediálnych dokumentov a videí, pedagóg
JOZEF PETRÍČEK – producent a tvorca krátkych dokumentov, videoklipov
PETER CELEC – dlhoročná prax v televíznom spravodajstve a médiách

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (DOCX, 86kB) a POZVÁNKA (JPG, 219kB)
 
Počet účastníkov je limitovaný, max. 10 osôb! -  PRIHLÁSIŤ
Dátum zverejnenia: 28.6.2022


15.6. - 17.6. 2022, v čase od 8:30 – 11:30 hod.
PJ STUDIO SOUND Banská Bystrica
 
Vytvorenie zvukovej nahrávky
emergin talents 

Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory profesionálneho nahrávacieho štúdia.

ČO SA DOZVIETE?

Formou odborného prezentačného workshopu poskytneme teoretické vedomosti s praktickými ukážkami v oblasti záznamu a spracovania zvuku. Absolventi otvoreného prezentačného workshopu získajú všeobecný prehľad o praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre budúcu prácu v masmédiách,  aj informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné workshopy sú určené pre širokú verejnosť.

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Peter Dobrík – zvukový majster, hudobník, skladateľ.

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 401kB)

Počet účastníkov je limitovaný, max. 7 osôb! -  Registrácia

V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne

Dátum zverejnenia: 6.6.2022


Sociálne siete a dezinformácie - Overovanie informácií pri práci v audiovizuálnom priemysle

Ako fungujú algoritmy sociálnych sietí? Ako rozlišovať pravdivé a zavádzajúce informácie? Ako sa k problému overovania informácií postaviť z pozície konzumentov alebo tvorcov ich obsahu? Ako sa brániť a nezblázniť? Ako rozpoznať trollov a do akého momentu sa ešte zúčastňovať diskusií?

Odpovede na tieto otázky zodpovie Tony Dúbravec – bloger, podcaster, lektor a mentor, ktorý sa od roku 2012 intenzívne venuje sociálnym sieťam a content marketingu.

Podujatie je určené pre záujemcov pracujúcich v audiovizuálnom priemysle, ktorí pri svojej práci aktívne využívajú sociálne siete, či už z pozície konzumenta, alebo na sebaprezentáciu výstupov svojej činnosti.
 
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete VÝZVA (PDF, 453kB)

Počet účastníkov je limitovaný, max. 50 osôb!

Z organizačno-technických dôvodov podujatie prekladáme na jeseň. O presnom termíne vás budeme včas informovať. Za pochopenie ďakujeme.

Prihlásiť na prezenčnú formu

Prihlásiť na online stream

Dátum zverejnenia: 6.6.2022


26.5. 2022 o 17:00-19:00
Aula SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica
Na plný plyn s Rasťom Chválom

RASŤO CHVÁLA – YouToube-r a automobilový publicista, zakladateľ GARAZ.TV, ktorý sa na plný plyn pustil do plnenia svojich projektov vo svete médií.

Na tomto podujatí sa dozviete zaujímavosti o životnom príbehu úspešného tvorcu z regiónu, ale aj to, aké sú začiatky You Toubera a ako sa tvrdou prácou môžete vypracovať na špičku v automobilovej publicistike v regióne. Porozpráva o odvahe ísť za svojim cieľom,  potrebe nebáť sa, riskovať a ako ostať sám sebou vo svete nových médií. Zároveň získate informácie o možnostiach uplatnenia v oblasti audiovizuálneho priemyslu a v diskusii zistíme, čo v danom segmente chýba.

Počet účastníkov je limitovaný - Max 50 osôb! PRIHLÁSIŤ SA

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 548kB) POZVÁNKA (JPG, 237kB)

Dátum zverejnenia: 16.5.2022


31.5.2022 o 8:30 – 11:30 a 1.6. 2022 o 8:30-11:30
PJ STUDIO SOUND Banská Bystrica
Na zvukovej vlne
emergin talents


Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory profesionálneho nahrávacieho štúdia.
ČO SA DOZVIETE?
Formou odborného prezentačného workshopu poskytneme účastníkom informácie o fungovaní bežných procesov v nahrávacom štúdiu a poodhalíme zákulisie profesie zvukára. Absolventi otvoreného prezentačného workshopu získajú všeobecný prehľad o základných fyzikálnych vlastnostiach zvuku aj informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné workshopy sú určené pre širokú verejnosť.
KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Peter Dobrík – zvukový majster, hudobník, skladateľ.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 395kB)
Počet účastníkov je limitovaný, max. 7 osôb!
V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne
Termíny najbližších workshopov:
T01: 31.5. 2022, 8:30 – 11:30Prihlasovací formulár
T02: 1.6. 2022, 8:30 – 11:30 , Prihlasovací formulár
 
Dátum zverejnenia: 21.5.2022Komentované prehliadky

emergin talents
 
Kreatívne centrum RTVS Banská Bystrica pripravilo pre záujemcov jedinečnú možnosť navštíviť priestory regionálneho štúdia RTVS.
ČO SA DOZVIETE?
Formou odbornej sprevádzanej komentovanej prehliadky v regionálnom štúdiu RTVS Banská Bystrica poskytneme účastníkom informácie o fungovaní bežných procesov v regionálnom štúdiu, poodhalíme zákulisie profesií ako kameraman, osvetľovač, zvukár, strihač, režisér, dramaturg a iné. Účastníci podujatia tiež získajú bližšie informácie o projekte Kreatívneho centra, pripravovanom programe, aktivitách a možnostiach zapojenia sa a získania členstva v Kreatívnom centre. Odborné prehliadky sú určené pre širokú verejnosť.
KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Radoslav Zemančík – dramaturg, moderátor, redaktor, dlhoročný pracovník regionálneho štúdia RTVS V Banskej Bystrici.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (PDF, 389kB)
Počet účastníkov je limitovaný!
V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom samostatnom termíne
Termíny najbližších Komentovaných prehliadok:

- 23.11. 2022 od 9.00 – 10.00h

- 7.12. 2022 : od 9.00 – 10.00h; od 10.00 – 11.00h, od 11.00 – 12.00h

Prihlasovací formulár

Dátum zverejnenia: 3.5.2022


28.4.2022 o 17:00 – 19:00
Aula SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica
Cesta za zvukom s Petrom Dobríkom

 
Peter Dobrík - zvukový majster, producent, textár a hudobník. Muž, ktorý podľahol čaru zvuku.
Aká bola jeho cesta za zvukom? Môže zvuk formovať profesionálnu kariéru človeka?
Na tomto podujatí sa dozviete zaujímavosti o životnom príbehu úspešného tvorcu z regiónu, ale aj to, aké sú začiatky zvukára a ako sa môžete vypracovať na špičku v regióne, či aké sú úskalia podnikania v nahrávacom štúdiu.
Zároveň získate informácie o možnostiach uplatnenia v oblasti audiovizuálneho priemyslu a v diskusii zistíme, čo v danom segmente chýba.
Podrobné informácie: POZVÁNKA (PDF, 224kB) VÝZVA (PDF, 451kB)
Počet účastníkov je limitovaný! -  PRIHLÁSIŤ

Dátum zverejnenia: 21.4.2022


Sila zvuku I.

Chcete vedieť viac o fyzikálnych vlastnostiach zvuku? Láka Vás profesia zvukára? Tak neváhajte, a prihláste sa na interaktívne dielne! Formou zaujímavých prednášok, spojených s praktickými ukážkami, vizuálnymi analýzami a zábavnými cvičeniami vám objasníme základné fyzikálne vlastnosti zvuku, ktorých znalosť je pre prácu zvukára nevyhnutná.
Počet účastníkov je limitovaný - Max 5 osôb!

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 466kB) POZVÁNKA (PDF, 458kB)

Termín konania dielne: 17. a 19. mája 2022 (2x3 hodiny), v čase od 16:30 - 19:30  Prihlasovací formulár
Aula SPŠ J. Murgaša, Banská Bystrica a nahrávacie štúdio PJ Sound Studio

Dátum zverejnenia: 2.5.2022


Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)


Archív podujatí:

STUDIOTRIP 13. apríl 2022, 9:00 – 10:00 Popis podujatia (PDF, 456kB)

STUDIOTRIP 2. mája 2022, 12:45 – 14:00

STUDIOTRIP 4.4.2023 v RTVS Bratislava

STUDIOTRIP 19.4. 2023 od 10.00 – 12.00h

STUDIOTRIP 27.9.2023 od 13:30 hod.


Komentované prehliadky regionálneho štúdia RTVS Banská Bystrica

Popis podujatia (PDF, 390kB)

27.4.2022 o 9:00 – 10:00 a 10:00-11:00

6.5.2022 o 10:00 - 11:00

27.máj 2022, 9:00 - 10:00

27.máj 2022, 10:00 - 11:00 

27.máj 2022, 11:00 - 12:00 

1. júna 2022, 9:30 - 10:30

27.jún 2022, 10:00 - 11:00

28.jún 2022, 12:00 - 13:00

28.3. 2023 od 9.00 – 10.30h

28.3.2023 od 13.00 – 14.00h

9. 5. – 9.00 – 10.00h

           10:00 – 11.00h

           11.00 – 12.00h

10.5. – 9.00 – 10.00h

            10.00h – 11.00h

- 16.5. 2023 – 9.30 – 10.30h

                    – 10.30 – 11.30h

- 23.5. 2023 – 13.00 – 14.00h

- 1.6. 2023 – 9.00 – 10.00h

                  – 10.00 – 11.00h


Cesta za zvukom s Petrom Dobríkom

28.4.2022 o 17:00 – 19:00 Popis podujatia (PDF, 224kB)

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 448kB)


SILA ZVUKU III. – zvuk a jeho záznam

2.-5.5. 2023 od 9.00 - 17.30h

12.-14.7. 2023 od 12.00 - 20.00h

21.- 23. 8. 2023 od 11:00 - 19:00h

11.- 13. 9. 2023

3.- 4. 10. 2023 - 11:00 – 19:00

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 633kB)


Creative Networking

5.10.2022, v čase od 12:00 – 13:30
26.4. – od 9.30 – 11.00h
Katolícka univerzita Ružomberok

Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 679kB)

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 453kB)


Folkstream – základy filmovej reči

12.9. 2022 – 14.10.2022, v čase od 8:00 – 16:30
Podrobnejšie informácie – VÝZVA (PDF, 901kB)  
Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 441kB)

Letná akadémia etikety pred kamerou

11. - 15.7. 2022 9:00 - 17:00

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete: VÝZVA (DOCX, 86kB)
 
Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky (PDF, 433kB)


Podcast mení svet

13.3. a 24.3. 2023 v čase od 8.30 - 15.30h
Podrobnejšie informácie - Výzva (PDF, 639kB)


ZAHRANIČNÉ SPRAVODAJSTVO

10.3. 2023, v čase od 8:30 – 15.00h

16.3. 2023, v čase od 8:30 – 15.00h

23.3. 2023, v čase od 8:30 – 15.00h

Podrobnejšie informácie – Výzva

(PDF, 639kB)

I. IDEA GENERATOR

Podrobné informácie (PDF, 416kB)

24.4. 2023 - od 9.30 - 16.30h - Regionálne kultúrne centrum Prievidza - Záhradnícka 19
9.6.2023 - online od 13:00 do 18:00h

II. BIZNIS PLÁN

Podrobné informácie (PDF, 366kB)

27.4. 2023 - od 9.30 - 16.30h - online forma


ARTFILM - MASTERCLASS ARTÉNA:

Práca s archívnym filmovým materiálom a tvorivé prístupy pri realizácii strihových filmov

Podrobné informácie o podujatí: výzva pre nepodnikateľov (PDF, 637kB) a výzva pre podnikateľov (PDF, 721kB)

Termín konania: 21.6.2023 o 11:00


RÉTORIKA

Ako zrozumiteľne a zaujímavo sprostredkovať informácie publiku

Miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku

Dátum realizácie:

30.3. 2023 – v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

31.3. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

20.4. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

21.4. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

28.4. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

4.5. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

5.5. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

11.5. 2023 - v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

12.5.2023 v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

5.10. 2023 – v čase od 8:30-12:30 a 13:00-16:30

6.10. 2023 - v čase od 8:00-12:30 a 13:00-16:00

Podrobnejšie informácie – Výzva (PDF, 872kB)

Návrat na hlavnú stránku kreatívnych centier

Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Košice

Živé vysielanie ??:??

Televízia