Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Bratislava

Galéria

Ableton (6).jpeg Envirokonzultant (7).jpg celoslovenské_stretnutie_KC (4).JPG prehliadky_TV (7).jpg prehliadky_SRo (1).jpg interview_Halová (6).jpg kreatívna_analógová_hudba (9).jpg Tvorba_publicistickej_relácie (3).jpg

Kreatívne centrum Arténa Bratislava


INKUBÁTOR

1. Opis programu

Toto podujatie je zabezpečované v rámci aktivít, ktoré sú popísané nižšie v časovom slede tak, ako budú realizované, pričom pre efektívny výsledok sa uchádzačom odporúča absolvovať ich v uvedenom poradí a počte.

Stručný obsah podujatia:

Služba 1.2 K2. Kreatívny inkubátor

II. IDEA GENERATOR

Zameraný na verifikovanie a rozvoj podnikateľského nápadu, dopracovanie biznis plánu s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť. Počas podujatia budú účastníci pod vedením lektora usmerňovaní k tréningom orientujúcim sa na fungovanie trhu. V rámci individuálnych konzultácií dokončia biznis plány a pripravia ich pre prezentáciu pred komisiou. Verifikácia podnikateľského nápadu prostredníctvom overených metód, ale aj skúseností iných podnikateľov je nevyhnutnosťou pre zorientovanie sa a prípravu budúceho podnikateľa.

III. BIZNIS SKILLS

Zameraný na manažérske kompetencie, obchodnícke a prezentačné zručnosti. Účastníci podujatia budú nie len nasávať informácie, ale získané zručnosti si overia samy na sebe – prezentovaním pred “hodnotiacou komisiou” zloženou z ostatných účastníkov, či lektorov a iných pozvaných hostí. Overia si, či dokážu svoj nápad predať – za 15 minút sprostredkovať hlavnú myšlienku nápadu, zaujať komisiu a presvedčiť ich o svojom potenciály.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: výzva (PDF, 691kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Miesto konania: Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Otvorená výzva

Dátum zverejnenia výzvy: 10.2.2023


Príprava a realizácia živého televízneho prenosu

V tomto programe sa účastníci oboznámia s fungovaním celého pracovného tímu profesií podieľajúcich sa na tvorbe televízneho programu vysielaného v priamom prenose. Program je rozdelený na teoretickú časť, v ktorej sa účastníci zoznámia s prácou producenta priameho prenosu, aký je rozdiel medzi producentom a produkciou. Predstavíme Vám prácu produkčného pracovníka, zvukového technika, osvetľovača a režiséra. V praktickej časti nahliadnu do prípravnej fázy televízneho prenosu – stanu sa súčasťou prípravy lokácie pre podujatie, ale aj skúšok programovej časti.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 683kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov

(PDF, 1.2MB)
Kapacitné obmedzenia:

Celková kapacita možných prijatých účastníkov je limitovaná na 30 osôb.

Dátum realizácie: Dielňa bude prebiehať od 30.3. – 14.4.2023.

Termín bude v dostatočnom časovom predstihu oznámený úspešným uchádzačom.

Dátum zverejnenia výzvy: 28.3.2023


Čiernobiely film


Čiernobiely film je jedinečnou disciplínou vo filmovej tvorbe, ale aj vo fotografii. Špeciálna čiernobiela technika snímania sa používa ako umelecký prostriedok vyjadrenia hĺbky príbehu alebo ako retrospektíva v čase. Peter Bencsík Vás prevedie zaujímavou optikou čiernobieleho filmu, jeho špecifík, vizuálnymi inšpiráciami, či jeho úskaliami. Tento inovačný ateliér ponúka rozvoj zručností v oblasti tvorby a produkcie v čiernobielom prostredí.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie:
Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 617kB)
Výzva pre podnikateľov (PDF, 759kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Termín konania:  30.3. – 31.3.2023

Čas a miesto konania:

30.3. - Budova RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, kinosála PS2

31.3. - PVEŠ Tematinska 10 Bratislava

Kapacita: 20 účastníkov

Dátum zverejnenia výzvy: 13.3.2023


Komunikačný model vo svetovej filmovej produkcii

Prevedieme vás spektrom filmových ukážok, o ktorých ste možno nepočuli, ktoré Vás na prvý pohľad možno neoslovili, alebo ste sa o ne ani nikdy nezaujímali. A práve tie zväčša bývajú mnoho krát tie najdôležitejšie. Akým jazykom komunikovať na obrazovke, aby ste upútali diváka? Podujatie s filmovým teoretikov Petrom Konečným Vám dá nový pohľad na svet kinematografie.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 747kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Lektor: Konečný Peter – filmový teoretik

Termín: 20.03.2023 od 13:00 hod. do 15:30 hod.

Miesto konania: Aula Jozefa Matúša,  Bučianska 8173/4/A Trnava

Kapacita: podľa kapacitných možností priestoru auly UCM Trnava

Dátum zverejnenia výzvy: 13.3.2023Tvorba TV relácie s Ivetou Malachovskou

Kreatívne centrum Arténa Bratislava ponúka záujemcom o tvorbu publicistickej relácie kurz s moderátorskou stálicou RTVS a obľúbenou moderátorkou Dámskeho klubu Ivetou Malachovskou. V jej podaní sa dozviete podstatné informácie zo zákulisia príprav a realizácie TV programu od zrodu idey až po prenos na TV obrazovku. Získate prehľad o všetkých profesiách podieľajúcich sa na príprave ako aj všetkých krokoch potrebných počas produkcie. Cennou skúsenosťou bude aj návšteva štúdia a sledovanie štábu počas natáčania. Informácie a skúsenosti z vlastnej praxe počas kurzu budú dopĺňať aj Boris Bočev (režisér) a Roman Kettner (grafik).

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 474kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Termín konania: 29.3.2023 od 9:00 do 18:00

Kapacita: 50 účastníkov

Dátum zverejnenia výzvy: 28.2.2023


ZVUKOVÁ POSTPRODUKCIA V HUDBE


Do portfólia programov na tento rok zaradilo kreatívne centrum Arténa Bratislava opakovane kurz Zvuková postprodukcia v hudbe, ktorý si v podaní skúseného odborníka Miloša Fedora získal priazeň a profesionálny rešpekt u jeho účastníkov. Tento úspešný kurz Vám ponúka autentický zážitok z práce priamo v špičkovo vybavenom nahrávacom štúdiu The Losh Studio v Bratislave, jedinečnú skúsenosť a cenné informácie pri práci so zvukom a jeho záznamom. Kurz je primárne určený pre mierne pokročilých hudobníkov, hudobných producentov, zvukových inžinierov ako aj producentov, ktorí majú blízko k hudobnému inžinierstvu.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 868kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Termín konania: marec - apríl 2023

Kapacita: 20 účastníkov 

Otvorené pracovné dieľne budú prebiehať v priebehu mesiaca marec a apríl  2023 podľa termínu dohodnutého pre skupinu. Termín bude v dostatočnom časovom predstihu oznámený úspešným uchádzačom.

Dátum zverejnenia výzvy: 28.2.2023Príprava a realizácia publicistického cyklického TV programu

Kreatívne centrum ARTÉNA RTVS Bratislava v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou pripravuje pre Vás program s názvom „Príprava a realizácia publicistického cyklického TV programu“

Program sa uskutoční v štúdiu Paneurópskej vysokej školy, pod vedením odborných kapacít z odboru žurnalistiky, spoločenských vied, programového dizajnu, réžie a kamery.

Cieľom programu je účastníkom predstaviť pomocou koučovacích aktivít spojenú s praktickými ukážkami na projekte, ktorého výsledkom bude audiovizuálne dielo. Účastníci sa naučia pracovať v konkrétnych tvorivých a aj výrobných profesiách televíznej praxe a budú zastávať v rámci výrobného štábu pri praktickej tvorbe konkrétne profesie a to tak, aby dokázali hľadať svoje konkrétne zameranie pre budúcu profesionálnu prax.

Tento projekt je realizovaný v spolupráci s RTVS a spolufinancovaný z ERDF - Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Účastnícky poplatok: 0,- EUR

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 619kB)

Podmienkou účasti je vyplnenie prihlášky prostredníctvom elektronického formulára. Prihlasovací formulár

Zásady ochrany osobných údajov (PDF, 1.2MB)

Termín konania: 1.2.2023 – 30.4.2023 

Ateliér bude prebiehať v priebehu mesiaca február až apríl 2023 podľa termínu dohodnutého pre skupinu. Termín bude v dostatočnom časovom predstihu oznámený úspešným uchádzačom.

Dátum zverejnenia výzvy: 30.1.2023

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE PODNIKATEĽOV:

Schéma De minimis (PDF, 4.8MB)

Definícia KKP (PDF, 664kB)

Príručka pre vypracovanie Vyhlásenia MSP (PDF, 3.1MB)

Vzor prihlášky podnikateľ (DOCX, 53kB)


POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY PODNIKATEĽ:

Vyhlásenie MSP (DOCX, 53kB)

Čestné vyhlásenie uchádzača (DOCX, 47kB)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony (DOCX, 33kB)


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE NEPODNIKATEĽOV:

Vzor prihlášky pre dieľne (DOCX, 135kB)
Vzor prihlášky pre ateliér (DOCX, 53kB)Archív podujatí:

LOKAČNÝ MANAŽÉR

výzva (PDF, 696kB)

február - marec 2023


ZVUKOVÁ POSTPRODUKCIA V HUDBE

Výzva (PDF, 204kB)
od 18.10.2022
zvuková_postprodukcia (2).jpg

zvuková_postprodukcia (4).jpg

PRODUKCIA HUDBY A PRÁCA SO ZVUKOM V SOFTVÉRI ABLETON

od 7.11.2022

Výzva
(PDF, 404kB)

Ableton (6).jpeg

Ableton (5).jpeg


PRO TOOLS

Výzva (PDF, 388kB)
od 1.12.2022
ProTools (2).jpeg

ProTools (3) 2.jpg


Celoslovenské stretnutie kreatívnych centier

Výzva (PDF, 388kB)
23.11.2022, od 9:30 do 15:00
celoslovenské_stretnutie_KC (4).JPG

celoslovenské_stretnutie_KC.jpg

Tvorba publicistickej relácie

Výzva (PDF, 462kB)

21.11. – 23.decembra 2022
Tvorba_publicistickej_relácie (3).jpg
Tvorba publicistickej relácie.jpg

Získaj svoje publikum

Výzva (PDF, 466kB)

30.11.2022 od 9:00 hod
Získaj svoje publikum 1.jpgZískaj svoje publikum 2.jpg


Rodové stereotypy pred kamerou, za kamerou.

Výzva (PDF, 464kB)

29.11.2022 o 10:00 hod.

Rodové stereotypy pred kamerou, za kamerou.jpg

Rodové stereotypy pred kamerou, za kamerou 2.jpg


Príbehy z videoklipov

Výzva (PDF, 294kB)

08.12.2022 o 10:00

Príbehy z videoklipov.jpg

Príbehy z videoklipov 2.jpg


CREATIVE ANALOGUE PRODUCING

Výzva (PDF, 394kB)

November 2022

CREATIVE ANALOGUE PRODUCING2.jpg


Školenie filmového enviro-konzultanta

Výzva (PDF, 411kB)

3.10. - 7.10.2022 od 17:00 do 20:00

Envirokonzultant (2).jpg

Envirokonzultant (7).jpg

TAJOMSTVÁ OBRÁTENEJ PYRAMÍDY

Výzva (PDF, 391kB)
23.5.2022 o 14:00
25.5.2022 o 9:30
2.6.2022 o 9:00
prehliadky_SRo (1).jpg

TAJOMSTVÁ OBRÁTENEJ PYRAMÍDY (1).jpg


Interview s hudobným hosťom - Tvorba hudobnej relácie

Výzva (PDF, 462kB)

Podujatie v dvoch častiach:

14.6. 2022 až 17.6.2022 o 8:00-20:00 produkcia

20.6. 2022 až 24.6.2022 o 8:00-20:00 postprodukcia

interview_Halová (6).jpg

Interview s hudobným hosťom - Tvorba hudobnej relácie.jpgPREHLIADKA TECHNICKÝCH PRACOVÍSK TELEVÍZIE
Výzva (PDF, 456kB)
16.6.2022 - 9:00 do 11:00

17.6.2022 - 9:00 do 11:00 

22.6.2022 - 9:00 do 11:00

prehliadky_TV (7).jpg

prehliadky_TV (2).jpg


Návrat na hlavnú stránku kreatívnych centier

Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum Košice

 

Živé vysielanie ??:??

Televízia