Kreatívne centrum Bratislava

Kreatívne centrum Bratislava


Kreatívne centrum Arténa Bratislava


AKCELERÁTOR

Pre podnikateľov v audiovizuálnom priemysle otvárame program AKCELERÁTOR, v ktorom chceme podporovať najmä začínajúcich podnikateľov v ich začiatkoch. Program bude poskytovať podporu formou mentoringu a technológií, ktoré budú súčasťou Kreatívnych centier.

Výzva na zasielanie prihlášok do programu VÝZVA PRE PODNIKATEĽOV (PDF, 712kB)

Prihlásiť sa do programu Akcelerátor môžete tu


Ako prvé podujatie v rámci tohto programu ponúkame

POHĽAD NA OCHRANU A PRÁVA AUTORA PRI AUDIOVIZUÁLNEJ TVORBE
.

Viac informácii o programe OCHRANY AUTORSKÉHO PRÁVA: (PDF, 83kB)

 

Podujatia sa môžete zúčastniť aj v prípade, že ešte nepodnikáte.

Výzva na zasielanie prihlášok do programu VÝZVA PRE NEPODNIKATEĽOV (PDF, 267kB)


INKUBÁTOR

Otvorili sme kreatívny inkubátor!!! Vytvorili sme program, v ktorom skúsení lektori odovzdávajú svoje know-how budúcim podnikateľom.

Máte talent ale nevidíte možnosti ako sa s ním uplatniť? Skončili ste umeleckú školu a chcete podnikať len neviete kde a ako začať? Prihláste sa do nášho programu a začnite s nami podnikať!

V rámci programu INKUBÁTOR máte možnosť získať základy potrebné pre dobrý biznis plán. IDEA GENERATOR je modul, v ktorom si účastník overí životnosť svojho nápadu.

BIZNIS PLÁN a BIZNIS SKILLS sú moduly, v ktorých získate podnikateľské know-how. Zameriavajú sa na základy podnikania a podnikateľských zručností.

Viac informácií o programe INKUBÁTOR nájdete tu (PDF, 79kB)

Výzva na zasielanie prihlášok do programu Inkubátor (PDF, 267kB)


Prihlasiť sa do INKUBÁTORA môžete tu:

Najbližšie termíny:

26.10.2023 – 24.11.2023

Miesto konania: Sála PS2 v budove televízie RTVS,
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Bližšie informácie  TU (PDF, 157kB)

Cyklus workshopov sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

Modul 1: 26.10. a 27.10.2023 v čase od 10:00 do 16:00

Modul 2: 16.11. v čase od 9:00 do 15:00

Modul 3: 23.11. a 24.11. čase od 09:00 do 15:00

Prihlásiť sa môžete TUOPEN CREATIVE DOORS BRATISLAVA

Kreatívne centrum Arténa Bratislava organizuje networkingové podujatie zamerané na propagáciu kultúrno-kreatívneho prostredia a spoznanie jeho aktérov. Skúsený lektor Ing. Vladimír Synek, CSc. zorientuje účastníkov podujatia formou teoretickej prednášky ako aj prostredníctvom praktických cvičení v témach:

· špecifiká komunity kreatívcov a kultúrnych pracovníkov

· funkčné postupy k prekonávaniu problémov v kreatívnom prostredí

· kľúčové kroky k dosiahnutiu stanovených cieľov

· účinné prostriedky pre aktiváciu jednotlivých cieľových skupín

· motivačné techniky – mikromotivácia a makrosprávanie sociálnych systémov

aplikácia metodiky na kultúrno-kreatívny priemysel, kultúrne inštitúcie a kreatívne centrá

Výzva na zasielanie prihlášok (PDF, 250kB)

Termín podujatia:  23.11.2023 a 24.11.2023     

Miesto konania:  RTVS Mlynská dolina

Prihlásiť sa môžete TU:

Dátum zverejnenia výzvy: 3.11.2023Podoby kresleného filmu a realizácia prípravy animovaného filmu


V rámci spolupráce s Vysokou školou muzických umení organizuje Arténa Bratislava, Kreatívne centrum RTVS, ďalšiu zo série zahraničných ARTÉNA MASTERCLASS. Lektor podujatia, bulharský výtvarník, animátor a režisér ak. mal. Pencho Kunchev v spolupráci s doc. Ing. arch. Vladimírom Malíkom, ArtD. oboznámi účastníkov workshopu so svojou tvorbou animovaných filmov, vlastnými tvorivými a realizačnými postupmi a pod jeho vedením poslucháči na základe predloženej krátkej literárnej predlohy vytvoria svoj individuálny storyboard, výtvarné návrhy a lay-outy.

Výzva na zasielanie prihlášok pre nepodnikateľov (PDF, 702kB)
Výzva na zasielanie prihlášok pre podnikateľov (PDF, 792kB)

Termín podujatia: 21.11. – 24.11.2023    

Miesto konania: FTF VŠMU – Ateliér animovanej tvorby, Svoradova ul. 2a, Bratislava

Prihlásiť sa môžete TU:

Dátum zverejnenia výzvy: 9.11.2023


KAMERA V POHYBE V SÚVISLOSTI S HERECKOU TVORBOU


Workshop zameraný na rozvíjanie zručnosti práce s kamerou v pohybe – na zariadeniach jazda, dolly a steadycam v prepojení na hereckú akciu. Zúčastni sa workshopu určeného nielen pre filmárov, ale aj študentov herectva a zlepši svoj spôsob práce pri nakrúcaní filmu vyžadujúci pohyb kamery. Cez dve zákutia 2 rôznych typov techniky – koľajnicovej a bez koľajnicovej – steadycam, získaš zručnosti vedieť sa hýbať ako so samotným zariadením, tak aj pred zariadením vytvárajúcim pohyb kamery.

Objav s nami čarovný svet pred kamerou aj za kamerou v pohybe!

Výzva na zasielanie prihlášok pre nepodnikateľov (PDF, 631kB)

Výzva na zasielanie prihlášok pre podnikateľov (PDF, 719kB)

Termín podujatia: 7.12. – 8.12.2023

Miesto konania: FTF VŠMU, Svoradova ul. 2a, Bratislava

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášok

Dátum zverejnenia výzvy: 10.11.2023
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE PODNIKATEĽOV:

Schéma De minimis (PDF, 4.8MB)

Definícia KKP (PDF, 664kB)

Príručka pre vypracovanie Vyhlásenia MSP (PDF, 3.1MB)

VZOR prihlášky pre podnikateľov (DOCX, 89kB)


POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY PODNIKATEĽ:

Vyhlásenie MSP (DOCX, 53kB)

Čestné vyhlásenie uchádzača (DOCX, 47kB)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony (DOCX, 33kB)


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE NEPODNIKATEĽOV:

Vzor prihlášky pre dieľne (DOCX, 135kB)
Vzor prihlášky pre ateliér (DOCX, 53kB)


Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)


Archív podujatí
:


Inkubátor

24.10.2023 – 10.11.2023
Miesto konania: Priestory FF UKF v Nitre
Bližšie informácie
TU (PDF, 138kB)


9.10.2023 - 18.10.2023
Miesto konania: Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, Prešovská univerzita v Prešove


27.9.2023 -  29.11.2023

Miesto konania: SPŠE Hálova 16, Bratislava


Ako hľadať a rozbiehať biznis nápady v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Viac informácii o programe (PDF, 76kB)


ZVUKOVÁ PRODUKCIA K VIDEU

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 625kB) a výzva pre podnikateľov (PDF, 710kB)
Termín podujatia: júl - august 2023
Dátum zverejnenia výzvy: 11.7.2023

PRODUCENTSKÝ PRÍSTUP K PRODUKCII VIANOČNÝCH ROZPRÁVOK

Podrobné informácie o podujatí: výzva pre nepodnikateľov (PDF, 473kB) a výzva pre podnikateľov (PDF, 763kB)

Termín konania: 20.6.2023 o 13:00

Dátum zverejnenia výzvy: 6.6.2023

O RÉŽII HRANÉHO FILMU

podrobné informácie o podujatí: výzva pre nepodnikateľov (PDF, 678kB) a výzva pre podnikateľov (PDF, 763kB)

Termín konania: 22.6.2023 o 15:00

Miesto konania: Galéria ALFA Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Dátum zverejnenia výzvy: 6.6.2023


TVORBA ZÁBAVNEJ PUBLICISTICKEJ RELÁCIE

podrobné informácie o podujatí: výzva pre nepodnikateľov (PDF, 618kB)

Termín konania: 27.6 – 30.6.2023

Miesto konania:  SPŠE, Hálová 16, Bratislava

Dátum zverejnenia výzvy: 19.6.2023


Svet televízie zblízka

Podrobné informácie: výzva pre nepodnikateľov (PDF, 615kB)
Termín konania
: 26.6.2023

Miesto konania: Budova televízie, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Dátum zverejnenia výzvy: 14.6.2023AKO SA NESTRATIŤ V AUDIOVIZUÁLNOM FONDE

Podrobné informácie: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 771kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 800kB)
Program sa uskutočnil:  26.6.2023

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.5.2023


VIZUÁLNE EFEKTY (VFX) V HOLLYWOODSKYCH FILMOCH

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 691kB) a Výzva pre podnikateľov (PDF, 769kB)

Termín konania: 6.6 – 7.6.2023

Dátum zverejnenia výzvy: 16.5.2023


SVIETENIE AKO UMELECKÝ VÝRAZOVÝ PROSTRIEDOK PRI FILME

Podrobné informácie: Výzva pre podnikateľov (PDF, 580kB) a Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 496kB)

Termín konania: 31.5. 2023

Dátum zverejnenia výzvy: 3.5.2023


Príprava a realizácia živého televízneho prenosu

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 683kB)
Dátum realizácie:
Dielňa bude prebiehať od 30.3. – 14.4.2023.

Dátum zverejnenia výzvy: 28.3.2023


Čiernobiely film

Výzva pre nepodnikateľov (PDF, 617kB)
Výzva pre podnikateľov (PDF, 759kB)
Termín konania
:  30.3. – 31.3.2023
Dátum zverejnenia výzvy: 13.3.2023


Komunikačný model vo svetovej filmovej produkcii

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 747kB)
Termín: 20.03.2023 od 13:00 hod. do 15:30 hod.
Dátum zverejnenia výzvy: 13.3.2023


Tvorba TV relácie s Ivetou Malachovskou

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 474kB)
Termín konania
: 29.3.2023 od 9:00 do 18:00
Dátum zverejnenia výzvy: 28.2.2023


Príprava a realizácia publicistického cyklického TV programu

Podrobné informácie: Výzva (PDF, 619kB)

Termín konania: 1.2.2023 – 30.4.2023
Dátum zverejnenia výzvy: 30.1.2023


LOKAČNÝ MANAŽÉR

výzva (PDF, 696kB)

február - marec 2023


ZVUKOVÁ POSTPRODUKCIA V HUDBE

Výzva (PDF, 204kB)
od 18.10.2022
marec - apríl 2023zvuková_postprodukcia (2).jpg

zvuková_postprodukcia (4).jpg

PRODUKCIA HUDBY A PRÁCA SO ZVUKOM V SOFTVÉRI ABLETON

od 7.11.2022

Máj 2023

Výzva
(PDF, 404kB)

Ableton (6).jpeg

Ableton (5).jpeg


PRO TOOLS

Výzva (PDF, 388kB)
od 1.12.2022
ProTools (2).jpeg

ProTools (3) 2.jpg


Celoslovenské stretnutie kreatívnych centier

Výzva (PDF, 388kB)
23.11.2022, od 9:30 do 15:00
celoslovenské_stretnutie_KC (4).JPG

celoslovenské_stretnutie_KC.jpg

Tvorba publicistickej relácie

Výzva (PDF, 462kB)

21.11. – 23.decembra 2022
Tvorba_publicistickej_relácie (3).jpg
Tvorba publicistickej relácie.jpg

Získaj svoje publikum

Výzva (PDF, 466kB)

30.11.2022 od 9:00 hod
Získaj svoje publikum 1.jpgZískaj svoje publikum 2.jpg


Rodové stereotypy pred kamerou, za kamerou.

Výzva (PDF, 464kB)

29.11.2022 o 10:00 hod.

Rodové stereotypy pred kamerou, za kamerou.jpg

Rodové stereotypy pred kamerou, za kamerou 2.jpg


Príbehy z videoklipov

Výzva (PDF, 294kB)

08.12.2022 o 10:00

Príbehy z videoklipov.jpg

Príbehy z videoklipov 2.jpg


CREATIVE ANALOGUE PRODUCING

Výzva (PDF, 394kB)

November 2022

CREATIVE ANALOGUE PRODUCING2.jpg


Školenie filmového enviro-konzultanta

Výzva (PDF, 411kB)

3.10. - 7.10.2022 od 17:00 do 20:00

Envirokonzultant (2).jpg

Envirokonzultant (7).jpg

TAJOMSTVÁ OBRÁTENEJ PYRAMÍDY

Výzva (PDF, 391kB)
23.5.2022 o 14:00
25.5.2022 o 9:30
2.6.2022 o 9:00
prehliadky_SRo (1).jpg

TAJOMSTVÁ OBRÁTENEJ PYRAMÍDY (1).jpg


Interview s hudobným hosťom - Tvorba hudobnej relácie

Výzva (PDF, 462kB)

Podujatie v dvoch častiach:

14.6. 2022 až 17.6.2022 o 8:00-20:00 produkcia

20.6. 2022 až 24.6.2022 o 8:00-20:00 postprodukcia

interview_Halová (6).jpg

Interview s hudobným hosťom - Tvorba hudobnej relácie.jpgPREHLIADKA TECHNICKÝCH PRACOVÍSK TELEVÍZIE
Výzva (PDF, 456kB)
16.6.2022 - 9:00 do 11:00

17.6.2022 - 9:00 do 11:00 

22.6.2022 - 9:00 do 11:00

prehliadky_TV (7).jpg

prehliadky_TV (2).jpgSvet televízie zblízka

Bývala investigatívna reportérka a šéfeditorka publicistiky Martina Kubániová bude účastníkov programu sprevádzať po jednotlivých pracoviskách spravodajských profesií, ktoré priamo vstupujú do procesu výroby najdôležitejšej časti televíznej tvorby – Spravodajstva.

Podrobné informácie: výzva pre nepodnikateľov (PDF, 615kB)
Termín konania
: 26.6.2023

Prihlasiť sa môžete tu:


Miesto konania: Budova televízie, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Dátum zverejnenia výzvy: 14.6.2023
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE PODNIKATEĽOV:

Schéma De minimis (PDF, 4.8MB)

Definícia KKP (PDF, 664kB)

Príručka pre vypracovanie Vyhlásenia MSP (PDF, 3.1MB)

VZOR prihlášky pre podnikateľov (DOCX, 89kB)


POVINNÉ PRÍLOHY PRIHLÁŠKY PODNIKATEĽ:

Vyhlásenie MSP (DOCX, 53kB)

Čestné vyhlásenie uchádzača (DOCX, 47kB)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony (DOCX, 33kB)


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE PRE NEPODNIKATEĽOV:

Vzor prihlášky pre dieľne (DOCX, 135kB)
Vzor prihlášky pre ateliér (DOCX, 53kB)


Všeobecne záväzné podmienky pre účasť na podujatiach KC RTVS (PDF, 504kB)


Archív podujatí
:
Návrat na hlavnú stránku kreatívnych centier

Kreatívne centrum Banská Bystrica

Kreatívne centrum Košice

 

Galéria

Ableton (6).jpeg Envirokonzultant (7).jpg celoslovenské_stretnutie_KC (4).JPG prehliadky_TV (7).jpg prehliadky_SRo (1).jpg interview_Halová (6).jpg kreatívna_analógová_hudba (9).jpg Tvorba_publicistickej_relácie (3).jpg

Živé vysielanie ??:??

Televízia