Kontakt

Kontakt pre verejnosť

Vážení diváci,
vaše otázky a pripomienky nám môžete zasielať pomocou nasledujúceho formulára. (Formulár neslúži na otázky týkajúce sa úhrad za služby verejnosti)

Kontaktný formulár


* = povinné údaje

Úhrady za služby verejnosti poskytované STVR (koncesionárske poplatky)

02/3233 3322
uhrady.rtvs.sk

Otázky ohľadom úhrad STVR – koncesionárskych poplatkov:

Domácnosti:

uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-domacnosti
E-mail: kontaktný formulár

Zamestnávatelia:

uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-zamestnavatelia
E-mail: kontaktný formulár

Stránkové pracovisko pre úhrady STVR ‑ koncesionárske poplatky:

Benediktiho 5
811 05 Bratislava
Stránkové hodiny sú uvedené na webovej stránke: uhrady.rtvs.sk/kontakty/

Kontakt pre médiá

Sekcia komunikácie
www.rtvs.sk/pre-media

Informácie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov poskytovateľa AVMS na požiadanie:
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv
02/6061 1111
web@rtvs.sk

Na poskytovateľa AVMS na požiadanie sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a regulačná pôsobnosť Rady pre mediálne služby Číslo autorizácie poskytovania AVMS na požiadanie: AP/33 (link https://rpms.sk/zoznamy-regulovanych-subjektov)

STVR ako poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podlieha samoregulačnému mechanizmu v oblasti mediálnej komerčnej komunikácie a inej formy propagácie (s výnimkou politickej propagácie). Samoregulačným orgánom je Rada pre reklamu (link www.rpr.sk).

Poštová adresa

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

IČO 47232480
IČ DPH SK2023169973
Bežný účet IBAN: SK78 1100 0000 0029 2312 3200
(Neslúži na úhradu koncesionárskych poplatkov)

Podateľňa STVR Bratislava

Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Pondelok - Štvrtok 8:00 - 12:00; 12:30 - 16:00
Piatok 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:00
Mýtna 1
817 55 Bratislava
Pondelok - Štvrtok 13:30 - 16:00
Piatok 13:30 - 15:00

Spojovateľ: 02/6061 1111

Štúdio STVR Banská Bystrica

Profesora Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
048/4717179

Štúdio STVR Košice

Televízne štúdio a korešpondenčná adresa:
Rastislavova 13
043 07 Košice
055/723 3730
Rozhlasové štúdio:
Moyzesova 547/7
040 01 Košice
055/682 2916

Web a Nové médiá

web@rtvs.sk

STVR na sociálnych sieťach