Športová televízia
Športová televízia

Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie

Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie

Na konci minulého roka sa v priestoroch Vodárenského múzea uskutočnil už 10. ročník podujatia Festival vody. Žiaci z celého Slovenska tu prezentovali veľmi zaujímavé projekty o hospodárení s vodou a jej dôležitosti pre ľudský život a krajinu. Projekty ako veľkí vedci prezentovali pred odbornou porotou a na konci dňa netrpezlivo čakali na vyhodnotenie výsledkov. Bola pri tom aj Tatiana Šušková.  

Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Výroba, distribúcia vody, jej použitie ľuďmi, odkanalizovanie, čistenie odpadovej vody v čistiarni odpadových vôd a vypustenie vyčistenej nazad do prírody. Ak poznáme reťazec kolobehu vody v prírody – tak toto je reťazec využívania vody v civilizovanom svete. Čistiareň odpadových vôd je práve to miesto, kde sa využitej a znečistenej vode vráti do vysokej miery opäť kvalita. Reportáž z Čistiarne odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v bratislavskej Petržalke nás možno aj poučí, ako nevhodnými odpadmi v kanalizácii sťažujeme proces návratu vyčistených vôd do prírody. Z akého územia spracováva znečistenú vodu petržalská čistiareň odpadových vôd? Tatiane Šuškovej v ďalšej časti seriálu Rádia Regina najskôr odpovedajú vedúci divízie čistenia odpadových vôd a vedúci divízie odvádzania odpadových vôd Pavel Levársky a Peter Valachovič.  

Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Mnohí z nás ani netušia kam sa dostáva voda z našej vane alebo toalety. A viete kam tečie dažďová voda z kanálov, či voda, ktorá bola využívaná v priemyselnej výrobe? Dnes sa dostáva späť do prírody – ale najskôr musí prejsť procesom čistenia. Čo všetko a ako sa dá z odpadovej vody pred vypustením do rieky v čistiarni odpadových vôd vyčistiť? Odpovede na túto otázku hľadáme tento týždeň v Seriáli Rádia Regina Západ, v ktorom nás Tatiana Šušková  pozýva do čistiarne odpadových vôd v bratislavskej Petržalke. Sprievodcu jej robí vedúci divízie čistenia odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Pavel Levársky, ktorý nám aj pripomenie, ktoré pracoviská sme už v seriáli navštívili:

Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Tento týždeň sme s Tatianou Šuškovou na prehliadke Čistiarne odpadových vôd v bratislavskej Petržalke. Zaujíma nás, ako sa čistí znečistená voda, kým sa vráti do prírody. 
Pri prechádzke po jednotlivých prevádzkach čistiarne sme sa už dozvedeli, čo sú to hrubé hrablice, zhrabky, lapák piesku, lapák tuku, mamutové čerpadlo, či dúchadlo. Čo sa zaujímavé sa dozvieme dnes? S Luciou Škamlovou a Pavlom Levárskym z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti vychádzame na vrch ďalšieho objektu a pod nohami máme nádrže plné kalnej vody. Viete, že aj piesok sa perie?

Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dnes sa naposledy v seriáli týždňa vraciame do čistiarne odpadových vôd v bratislavskej Petržalke. Bratislavská vodárenská spoločnosť ich má vo svojej pôsobnosti 23. Tá na pravom brehu Dunaja na ploche 14 hektárov zďaleka nie je najväčšia. Pokiaľ ide o rozlohou prvenstvo patrí vrakunskej čistiarni s rozlohou 42 hektárov. V každej čistiarni je však začiatok a koniec rovnaký. Na začiatku čierna voda plná rôznych nečistôt, na konci priezračná voda. Do čistiarne odpadových vôd vás dnes naposledy pozýva Tatiana Šušková v sprievode vedúceho divízie čistenia odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Pavla Levárskeho.

Ako sa čistí voda z našich domácností a kanalizácie 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Aj toto je jedno z posolstiev Seriálu na tento týždeň. Nielen, že kanalizácia nie je odpadkový kôš, ale aj fakt, že voda nemusí byť ani pre nás v budúcnosti takou samozrejmosťou. Seriál rádia Regina z Čistiarne odpadových vôd Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v bratislavskej Petržalke pripravila Tatiana Šušková. Od budúceho týždňa budeme navštevovať hlohovskú Strednú odbornú školu, ktorú navštevujú chemici, vizážistky, grafici aj fotografi. 


Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Televízia