HISTÓRIA

Tamara Chlebová

Tamara Chlebová

CHLEBOVÁ, Tamara

redaktorka

Dátum narodenia: 19. 9. 1943 Bratislava

Životopis

Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Výchova a vzdelávanie dospelých rok 1981.

Začínala ako učiteľka v materskej škole a súčasne písala pre rozhlas scenáre vzdelávacích programov pre materské školy. Prispievala tiež do časopisov Materská škola a Predškolská výchova.


Pripravovala zábavné programy

V Československom a potom v Slovenskom rozhlase pracuje od roku 1970 ako redaktorka Redakcie zábavných žánrov.

Zredigovala a odvysielala nespočetné množstvo zábavných relácií – humoristicko-satirických pásiem, kabaretných a estrádnych programov i silvestrovských nahrávok.

Na počiatku to boli zábavné kvízy Medzníky, Zrod a Letokruhy. Spolu s Petrom Hrnčiarom vysielala naživo telefonickú kvízovú hru o remeslách Kto je lepší?

V spolupráci s rozhlasom v Prahe a Ostrave niekoľko rokov pripravovala zábavné gala programy Haló, Praha – tu Bratislava, Haló, Ostrava – tu Bratislava.


Spolupracovala s Ivan Krajíčkom

Šestnásť rokov pripravovala reláciu Samoobsluha zábavy, ktorú moderovali Ivan Krajíček a Ivan Krivosudský. Účinkovali v nej populárni slovenskí a českí herci a autorsky do nej prispievali významní slovenskí humoristi.

Relácia sa nahrávala nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a na Ukrajine, kde v tom čase Slováci pracovali na výstavbe plynovodu.

Za cyklus týchto zábavných relácií získala spolu s kolektívom v roku 1989 Cenu Ústrednej rady odborov v Prahe ako jediná zo Slovenského rozhlasu spomedzi jedenástich nominovaných.


Zabezpečovala aj silvestrovské programy

K vrcholom zábavných programov v rozhlase nesporne patrili verejné nahrávky silvestrovských programov, ktoré redakčne pripravovala a zabezpečovala.

Okrem najlepších slovenských humoristov, hercov, hudobníkov a spevákov vystupovali v nich aj hostia z Čiech.

Dvadsať rokov pripravovala a vysielala Nedeľný zábavník Echorádio, v spolupráci s poprednými humoristami (V. Kubal, Z. Luknár, J. Snopko, J. Grexa, V. Nosáľ, J. Schut, E. Benčík, P. Meluš, M. Grebáč). Echorádio patrilo k najpopulárnejším zábavným programom.

Bola tiež redaktorkou ďalších humoristicko-satirických relácií:

  • Rádiohumor, pásmo vtipných rozhovorov moderátora Štefana Skrúcaného s našimi poprednými humoristami, autormi a hercami