HISTÓRIA RTVS

RTVS

Daniela Vašinová

Daniela
Vašinová

(štatutárny zástupca, 2012 - 2012)

Peter Ondro

Peter
Ondro

(štatutárny zástupca, 2012 - 2012)