RTVS rozšíri vysielanie Školského klubu

RTVS rozšíri vysielanie Školského klubu

Keďže školy sú pre koronavírus zatvorené, RTVS pripravila 45-minútovú interaktívnu reláciu Školský klub, ktorú vysiela od 18. marca o 9:15 na Dvojke. Zameraná je školákov 1. stupňa. Školský klub od budúceho týždňa RTVS rozšíri časovo aj obsahovo. Od pondelka 30. marca do 3. apríla bude mať Školský klub dvojnásobné trvanie a prinesie aktivity aj pre žiakov 2. stupňa. Dvojka bude reláciu vysielať od 9:15 do 10:45. Uvažuje sa o jeho pokračovaní až do Veľkej noci.

Školský klub bude od pondelka rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7. ročník. Jeden vysielací týždeň je organizovaný ako jeden školský deň - tak, ako deti v škole majú 5 hodín, tak bude aj v Školskom klube každý deň iný predmet. V pondelok bude o prírodovedných predmetoch, v utorok o informatike, v stredu o matematike, vo štvrtok sa bude venovať spoločenskovedným predmetom a v piatok sa zameria na slovenčinu a literatúru. Celý koncept je postavený na prepájaní predmetov a ročníkov, aby aj súrodenci doma mohli spolupracovať a objavovať učivo. Relácia ukazuje moderný spôsob výučby, ktorý deťom hravou formou pomáha, aby sami objavovali poznatky, boli zvedavé, pýtali sa a hľadali odpovede.

„RTVS sa pre pokračovanie Školského klubu rozhodla na základe výborných ohlasov a reakcií na sociálnych sieťach. Každý deň nám prichádza okolo 500 emailov od detí s ich vypracovanými úlohami, ktoré reagujú na výzvy z relácie. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave a vysielaní relácie,“ priblížil šéfdramaturg detskej tvorby RTVS Vladimír Balko.

Obsahovú, metodickú a organizačnú podporu Školskému klubu zabezpečuje vzdelávacia nezisková organizácia Indícia. Učitelia sú z viacerých základných škôl z rôznych slovenských miest.

Reláciou Školský klub bude naďalej sprevádzať jeden z moderátorov - Adela Mojžišová, Ondrej Lenárth a Martina Slobodová, ktorých deti poznajú z programu RTVS Smajlíkovci. V štúdiu budú dvaja učitelia a k nim pribudne jeden metodik. „Ten najmä rodičom vysvetlí, na čo sa jednotlivé úlohy zameriavajú a aké zručnosti rozvíjajú. Veríme, že takéto vysvetlenie pomôže divákom lepšie pochopiť spôsob koncipovania úloh a dá im tipy, ako s deťmi doma pracovať. Našou snahou je dávať podnety na činnosti či už doma alebo aj pre učiteľov v on-line prostredí, ktoré väčšina škôl poskytuje pre svojich žiakov,“ priblížil Peter Halák, riaditeľ neziskovej organizácie Indícia.

O Školskom klube:

Fotografie a nahrávky vašich výtvorov posielajte na našu mailovú adresu: skolskyklub@rtvs.sk Alebo nám skrátka napíšte: Čo nové ste sa naučili? Pri ktorej úlohe ste sa cítili najlepšie?

Niektoré vaše výtvory nájdete každý večer v albume na Facebooku RTVS

Vaši kamaráti učitelia a Smajlík sa na vás budú tešiť opäť o 9:15 na Dvojke.

Nové zadania pre deti

Školský klub v archíve

Živé vysielanie ??:??

Televízia