Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Stanovisko RTVS po prešetrení prípadu úniku nahrávky Marcela Merčiaka

Stanovisko RTVS po prešetrení prípadu úniku nahrávky Marcela Merčiaka

RTVS dôsledne prešetrila situáciu ohľadom uniknutej nahrávky súkromnej konverzácie zamestnancov.

"Osoba, ktorej konanie viedlo k úniku predmetnej konverzácie, už nie je zamestnancom RTVS, k čomu dospeli po vzájomnej dohode s priamym nadriadeným," uviedla hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

V rámci ochrany súkromia a zamedzeniu ďalšieho šírenia negatívnych emócií medzi verejnosťou nebudeme špecifikovať meno ani pracovné zaradenie danej osoby.

"Chceme však zdôrazniť, že táto osoba nebola v priamom konflikte s Marcelom Merčiakom a zverejneniu nepredchádzali osobné konflikty z minulosti ani súčasnosti," dodala.

"RTVS veľmi zodpovedne pristupuje k atmosfére a vzťahom na pracovisku a vzniknutú situáciu budeme interne riešiť aj s Marcelom Merčiakom po jeho návrate z Pekingu," uzavrela hovorkyňa.

Živé vysielanie ??:??

Televízia