Urbi et orbi (Veľkonočná svätá omša s požehnaním Urbi et Orbi)

Vhodné pre všetkých HD
Priamy prenos. Slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania z Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, celebruje Svätý Otec František. Na záver udelí veľkonočný pozdrav Mestu a svetu.
Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je najväčším sviatkom kresťanov. V Prvom liste Korinťanom apoštol sv. Pavol o zmŕtvychvstaní hovorí: "Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet zmŕtvychvstania? Veď ak niet zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní Boží svedkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera — ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení."