GEN.sk

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Európska tvorba
Portrét osobnosti K úmrtiu lekárky, zakladateľky a prezidentky Ligy proti rakovine.
GEN.sk je cyklus krátkometrážnych televíznych dokumentárnych filmov, ktoré budú portrétovať významné žijúce osobnosti Slovenska. MUDr. Eva Siracká /1926/ Počas svojej dlhoročnej praxe sa venovala najmä onkologickému výskumu. V roku 1990 založila v Bratislave Ligu proti rakovine a stala sa jej prezidentkou. Jej práca bola ocenená viacerými vysokými štátnymi, domácimi a medzinárodnými vyznamenaniami. Svetová medicínska asociácia ju v roku 2006 zaradila medzi 65 popredných lekárov sveta.