Športová televízia
Športová televízia

Večerné zahlásenie

Vhodné pre všetkých
Povolanie - televízna hlásateľka v roku 1980.
Dokumentárny film o práci hlásateliek v Slovenskej televízii. Vrátime sa k začiatkom hlásateľskej dráhy napr. Marty Rapaičovej, Adely Strakovej, Aleny Heribanovej, Noriky Beňačkovej, Cilky Ploczekovej, Viery Antoškovej, Olívie Borskej, Ľuby Mackovičovej, Juraja Kiesela a iných. Film je rámcovaný konkurzom na hlásateľky, v ktorom si postavu nádejnej adeptky "zahrala" aj herečka Yvona Krajčovičová.