Rómske slovo

Spravodajsko-publicistický prehľad udalostí v živote Rómov na Slovensku.

Vysiela sa: pondelok až piatok 18:40 -19:00.

Rómske slovo

Včerajšie oslavy Medzinárodného/Svetového dňa Rómov ešte na mnohých miestach pokračujú. A v našom Rómskom slove dávame priestor tentokrát dvom rómskym ženám, ktoré pôsobia v štátnej správe. Zhovárame sa so štátnou tajomníčkou MK SR Zuzanou Kumanovou a riaditeľkou odboru horizontálnych princípov MPSSVaR Dagmar Litterovou.

Archív - zvoľte dátum

 

Archív - zvoľte dátum