Listy prezidentovi


Špeciálny rozhlasový cyklus Vám prinášame v roku 2019, keď si pripomíname 80 rokov od vzniku vojnového Slovenského štátu a 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Má byť plastickým svedectvom o tom, aká bola doba – rozpovedaná cez osobné listy ľudí vtedajšej najvyššej štátnej autorite.
V rokoch 1939-1945 napísali ľudia prezidentovi vojnového Slovenského štátu Jozefovi Tisovi tisíce listov. Tie hovoria lepšie ako čokoľvek iné o dobe, v ktorej vznikali.
Po osemdesiatich rokoch objavila zaprášené listy v Slovenskom národnom archíve americká výskumníčka Madeline Vadkerty. A dnes pátra po osudoch ich pisateľov. Medzi riadkami listov písaných v pohnutej dobe totiž nájdete celé ľudské životy a príbehy. Dejiny nie sú iba štatistiky, ale za každým číslom sa skrýva jeden človek. Čo sa stalo s ľuďmi, ktorí kedysi písali Tisovi?
Ich osudy budeme rekonštruovať nielen spolu s americkou výskumníčkou Madeline Vadkerty cez jej unikátny a priekopnícky výskum. Pri ich odhaľovaní dávno zabudnutých príbehov vystupujú aj historik Ivan Kamenec z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý je autorom prvej ucelenej monografie o holokauste na Slovensku a rovnako so spisovateľom a publicistom Petrom Juščákom, ktorý skúma fungovanie, rozdiely a podobnosti dvoch totalít 20.storočia.
Z listov čítajú publicisti Eva Gergelyová a Boris Koreň.
Reláciu pripravujú moderátorka Soňa Gyarfašová a zvukový majster Pavol Prelovský.
Archív relácií nájdete podľa dátumu v archíve relácie Ľudia, fakty, udalosti.

16.marca 2019
V prvej časti sa pozrieme na obdobie krátko po vzniku vojnového štátu a roky 1939 – 1940. O čo ľudia žiadali Jozefa Tisa a čo to bol numerus clausus, ktorý je pre toto obdobie príznačný?

13. apríla 2019. V druhej časti relácie sa prenesieme do rokov 1940-1941 a hovoriť budeme o arizácii – cez listy tých, ktorí prišli o všetko, ale aj tých, ktorí v tom čase arizovali.

11. mája 2019. V tretej časti rozhlasového cyklu budeme čítať listy, ktoré písali ľudia Tisovi po tom, ako vyšiel Židovský kódex a ako táto právna norma zmenila spoločnosť.

8. júna 2019. Vo štvrtej časti našej relácie sa pozrieme na holokaust ako na proces. Od Židovského kódexu a bezprávnej skupiny obyvateľstva už všetko smerovalo k deportáciam v roku 1942.

13.júla 2019
V piatej časti našej relácie sa pozrieme na mimoriadne diskutovanú tému Tisových výnimiek. Dostali ich tí, ktorí o ne žiadali? Podľa čoho sa Tiso rozhodoval? A o čo boli lepší tí, ktorí ich dostali od tých, ktorí nie?

11.8. Poslednú časť našej relácie venujeme ľuďom, ktorí sa snažili pomáhať. Čo písali Tisovi? A v čom dokázali byť skutočnými kresťanmi aj ľuďmi?

Nájdete nás na Facebooku