Reláciu najbližšie vysielame

Nad slovom

Relácia o unikátnom projekte komentárov k Starému a Novému zákonu. Ide o veľkoryso koncipované ekumenické dielo, aké nemá v slovenskej kultúre obdoby. Moderuje Bohdan Hroboň.
Strieda sa s reláciami: Akadémia, Po stopách pamäti a Drzo mladí.

Vysiela sa každú prvú sobotu v mesiaci od 17.00 do 18.00.