Najkrajšie štúrovské...

Pri príležitosti roku Ľudovíta Štúra (200. výročie narodenia) sa na celom Slovensku koná množstvo podujatí. Velikána našej histórie si pripomínajú obce, organizácie, štát. Pri tejto príležitosti pripravilo Rádio Devín 20-dielny seriál s názvom "Najkrajšie štúrovské...". Snažíme sa v ňom na Štúra, jeho generačných druhov, ale aj na čiastkové sféry, ktoré svojou činnosťou zasiahli, pozrieť z uhla pohľadu, v ktorom sú kľúčové slová neortodoxný, nová interpretácia, zaujímavosti a skryté súvislosti. Ide aj o uchopenie takého komplikovaného fenoménu, akým štúrovci sú, aj trochu generačne a odľahčene.

Beatnik meruôsmeho roku – Janko Kráľ
Tri doliny - s patrónom zememeračom Bottom
Tôňa bledej tôni - elegické básne
Smiať sa s pátosom alebo nie je to len Reštavrácia
Erotizmus v štúrovskej poézii
Počúvaj tíško, nezaspíš... - zbierané rozprávky a ich zberatelia
Nestačí o reči na sneme - politika v textoch a životoch štúrovcov

Relácia sa vysielala od 6.8. do 17.12.2015