Fenomény


F - fascinujúce
E - emocionálne
N - nákazlivé
O - obsesívne
M - mimoriadne
E - extrémne
N - návykové
Y - iracionálne
umenie, ktoré inšpiruje Zuzanu Golianovú - Marianu Jaremkovú a ich hostí.

Vysiela sa v sobotu 8:05-8:35.

RTVS Rádio DEVÍN vysiela každú sobotu o 8.05 reláciu o F-ascinujúcom, E-emociálnom, N-ákazlivom, O-bsesívnom, M-imoriadnom, E-xtrémnom, N-ávykovom, Y-iracionálnom umení, ktoré inšpiruje redaktorky Zuzanu Golianovú, Marianu Jaremkovú a ich hostí.

Nájdete nás na Facebooku