Aeterna musica


Diela starých majstrov v moderných interpretáciách na historických nástrojoch.

Vysiela sa: nedeľa 13:00 - 14:00

Nájdete nás na Facebooku