Filozofická knižnica

Relácia sa skončila v roku 2015.

Nahradila ju nová relácia: Symposion, ktorú nájdete tu.