Rozhlasová hra pre deti a mládež

V sobotu popoludní v Rádiu Devín vysielame rozhlasovú hru určenú predovšetkým malým a mladým poslucháčom. Je už dlhoročná tradícia, že sa usilujeme uvádzať hry slovenských i zahraničných autorov, diela klasickej i modernej literatúry.
Dramaturgicky pripravuje Beata Panáková

Vysiela sa v sobotu 13:30-14:30, repríza v stredu o 20:30.

Táto relácia je chránená autorským zákonom.