Boris a Brambor
Boris a Brambor

Okná dokorán

Nevhodné do 12 rokov
Príbeh rieši problém bezpečnosti práce vo výnimočných pracovných podmienkach. Zobrazuje situáciu pri výstavbe vodného diela na Dunaji - hydroelektráreň Gabčíkovo.
Veseloherný príbeh, v ktorom murárska partia Vinca Janitára v prostredí kúzelného rekreačného zariadenia prežije "nedobrovoľnú" dovolenku, umožnil tvorcom poukázať na to, že mnohí nevedia jestvovať bez práce ani vtedy, keď by mali regenerovať svoje zdravie.