Archív - zvoľte dátum

Aj tu žijú ľudia

Národnostné a etnické menšiny, sociálne a zdravotne znevýhodnení občania.

Vysiela sa: štvrtok 9:10-9:30

regina.bystrica@rtvs.sk

Od 1.9.2015 sa relácia do audioaurchívu neukladá. Príspevky nájdete priamo na stránke: bb.regina.rtvs.sk

Starostom Malého Krtíša je Čech l.

Štvrtok 8.10.2015, Starosta Malého Krtíša Václav Hájevský spomína na okolnosti, za ktorých sa dostal na Slovensko. Hovorí tiež o svojej češtine a o tom, komu drží palce pri športových zápasoch.