Klub komunálnej politiky Košice


Diskusia o aktuálnych témach miest a obcí.

Vysiela sa: streda 14.05-14.30

Nájdete nás na Facebooku