Zamyslenie na dnešný deň

Slovensko | Streda 3.01.2018, Publicistika


Krátka úvaha na rôzne témy, pričom sa tematicky zohľadňujú aktuálne sviatky a významné dni. Zamyslenie má rozsah dve minúty. Do tejto relácie prispievajú ľudia rôznych vierovyznaní. Cieľom príspevku je pozitívne orientovať poslucháča do nového dňa.

Podrobnosti tu.

Nájdete nás na Facebooku