Musica slovaca

Devin | Streda 3.01.2018, Hudobno slovný útvar


Vladimír Bokes a výber z jeho komornej tvorby pre sólo nástroje. Program: Tri miniatúry pre gitaru - Jozef Zsapka - gitara Variácie na tému Josepha Haydna pre klavír - Stanislav Zamborský - klavír Kadencia III pre husle sólo - Štefan Gyöpös - husle Albrechtovská suita pre klavír, op. 47 - Ivan Buffa - klavír Csárdás Enikőnek pre cimbal sólo - Enikö Ginzéry - cimbal Sonatína pre basovú flautu - Monika DUARTE-ŠTREITOVÁ - flauta La Folia. Ciacona pre sólové husle - Viktor Šimčisko - husle KARDOŠ Dezider / BOKES Vladimír - úprava - Prelúdium pre 4-ručný klavír - Daniela Kardošová a Tatiana Lenková - Hurová - klavír

Nájdete nás na Facebooku