Archív - zvoľte dátum

Večera s Havranom (Potrebujeme humanitné vedy?)

Utorok 18.10.2016 22:40

Diskusná relácia o spoločenských fenoménoch.

Načítava sa prehrávač...

Humanitné vedy stoja zdanlivo na okraji záujmu spoločnosti a ekonomiky. Vyznačujú sa údajnou neexaktnosťou, ťažko sa merajú ich výsledky a jej protagonisti sa cítia byť obeťami v systéme financovania, ktorý údajne uprednostňuje aplikované vedy. Na druhej strane vieme, že humanitné vedy sú pamäťou krajiny, kultivujú spoločnosť a sú nositeľkami civilizácie. Aké postavenie majú na Slovensku, aké postavenie majú slovenskí vedci v rámci Európy, v čom sú špecifické, prečo sú považované za subverzívne a ako by sme ich mali hodnotiť? Zaoberať sa budeme aj problémom zovšeobecňovia spoločenských a humanitných vied... Hostia: Miroslav Tížik Jozef Bátora Emil Višňovský