Archív - zvoľte dátum

SK DEJINY (Na ceste k víťaznému februáru)

Streda 20.05.2015 20:00

Načítava sa prehrávač...

Máj 1945. Druhá svetová vojna sa po piatich rokoch končí. Európa sa postupne spamätáva z najväčších otrasov. Začína sa nová kapitola dejín. Slovenský štát je minulosťou a obnovuje sa Československá republika. Vízia predmníchovských hraníc sa však nenapĺňa a ČSR prepúšťa Podkarpatskú Rus Sovietskemu zväzu. Počet politických strán je zredukovaný a čoraz viac sa presadzuje vplyv KSČ. Už v októbri 1945 dochádza k znárodneniu väčšiny priemyselných podnikov, bánk a poisťovní. V poľnohospodárstve sa uskutočnia dve pozemkové reformy. Neprejdú ani tri roky a Komunistická strana po februárovom prevrate nastolí v Československu vládu jednej strany. Pestrofarebná jar 1945 sa premenila na červený február 1948. Za tri krátke roky prešla naša krajina od jedného autoritatívneho režimu k druhému. Počas tohto obdobia sa Slovensko stáva miestom zápasu politických síl. V boji, ktorý pripomína doslova politickú drámu, sa stretávajú v taktickom zápase domáce demokratické a komunistické sily. Nad nimi figurujú veľmoci, ktoré si rozdeľovali svet už za vojny. Mapa Európy je hracím poľom vyšších záujmov, politických kalkulácií a sfér mocenského vplyvu – a uprostred: Slovensko. Búrlivé roky 1945 – 1948: Ako vyzeral boj o Slovensko po tom, čo sa skončila vojna o Európu? Existuje priama politická súvislosť medzi oslobodením Slovenska a februárom 1948? Slovensko ako krajina v strede Európy bola vždy križovatkou, na ktorej sa pretínali záujmy veľkých štátov. Preto aj jeho osud do značnej miery závisel na pozíciách veľkých hráčov Európy. Druhá svetová vojna bola zásadným meraním síl veľmocí. Tie vyjednávali, kalkulovali, delili si svet a pragmaticky si vytvárali sféry svojho mocenského vplyvu. Kto vlastne rozhodol o tom, že ČSR bude v sovietskej mocenskej sfére? Prečo a ako sa tak stalo?