Digitálna audiovízia

Články

Digitálna audiovízia

24. 03. 2015 09:09

Digitálna audiovízia je národný projekt, ktorý sa realizuje s podporou z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) na základe zmluvy o poskytnutí NFP zo 6.3.2012 medzi Ministerstvom kultúry SR a Slovenským filmovým ústavom (SFÚ). Rozhlas a televízia Slovenska sa na projekte zúčastňuje ako partner. Oprávnené výdavky na tento projekt predstavujú sumu 22 034 777,28 € (z toho SFÚ 14 094 023,50 €, RTVS 7 940 753,78 €). Ide o projekt, ktorý je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry. Národný projekt je svojím rozsahom jedinečný a ponúka predpoklady pre realizáciu systematickej digitalizácie audiovizuálneho dedičstva nielen do roku 2015, keď sa skončí realizácia jeho aktivít (v tomto období by sa malo zdigitalizovať minimálne 58 700 kultúrnych objektov), ale aj na obdobie ďalších piatich rokov, v ktorých sa má preukázať udržateľnosť projektu. Popri digitalizácii kultúrneho dedičstva je jeho zámerom aj vybudovanie moderných digitalizačných pracovísk SFÚ a RTVS, ktorých prevádzka sa stane trvalou súčasťou odborných pracovísk SFÚ a RTVS.

logo_opis.png urad_vlady.png ministerstvo_kultury.png EUvlajka.jpg

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

www.nsrr.sk / www.opis.gov.sk / www.informatizacia.sk / www.culture.gov.sk
Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Živé vysielanie
??:??

Televízia