Historická panoráma

Dvojka | Štvrtok 14.06.2018, V osídlach moci


Nevhodné do 12 rokov

Dokumentárny film o pochybnom a falošnom vzťahu prvého totalitného prezidenta K.Gottwalda k Slovensku.

Dokumentárny film z cyklu Historická panoráma sa snaží objektívne prehodnotiť vzťah prvého ľudovodemokratického prezidenta K. Gottwalda k Slovensku a jeho politickej špičke. K. Gottwald vždy naoko prezentoval pozitívny vzťah k Slovensku, v skutočnosti bol proti. Postupoval v duchu Benešovho čechoslovakizmu a pragocentrizmu. V podstate sám K. Gottwald bol nepriamym iniciátorom procesov proti tzv. slovenským buržoáznym nacionalistom a tých Slovákov, ktorí sa dostali do vrcholových straníckych, štátnych a mocenských štruktúr držal "nakrátko" v duchu svojich zásad.

Nájdete nás na Facebooku