Encyklopédia slovenských obcí (Encyklopédia slov.obcí)

Dvojka | Pondelok 16.04.2018, Župčany


Vhodné pre všetkých

Krátky dokument z cyklu Encyklopédia slovenských obcí o histórii, osobnostiach, pamätihodnostiach a súčasnosti šarišskej obce Župčany.

Krátky dokument z cyklu Encyklopédia slovenských obcí o histórii, osobnostiach, pamätihodnostiach a súčasnosti šarišskej obce Župčany. Župčany sú jednou z najstarších slovansko - slovenských obcí. Ležia v Šarišskej vrchovine v pramennej oblasti Šarišského potoka v nadmorskej výške 315 m. Viedla tadiaľto cesta od Šariškého hradu na Spiš. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1248. V 13 až 16 storočí sa Župčanom hovorilo Sebefolva. Na prelome 16 a 17 storočia boli Župčany stredne veľkou dedinou. Bol tu už aj kostol, fara a škola. Na čele obce bol richtár, ktorého menovali zemepáni. Po roku 1884, keď bolo zrušené poddanstvo, vytvorili sa samostatné sedliacke usadlosti. Bolo ich údajne dvadsaťdva. Po prvej svetovej vojne, v čase veľkej hospodárskej krízy sa veľa obyvateľov vysťahovalo za prácou do Ameriky. Dnes je to obec, ktorá má viac ako 1200 obyvateľov. Jonáš Záborský prichádza na faru do Župčian priamo z Viedne 17. februára 1853. V Župčanoch napísal všetky svoje základné diela básnické prozaické aj dramatické. Okrem iných zbierku Panslavistický farár a knihu /román/ Dva dni v Chujave, ktoré sa dejom i charakteristikou priamo viažu na Župčany. Zomieral sám, bez príbuzných, zabudnutý priateľmi. Verejnosť sa nedozvedela ani dátum jeho pohrebu. Národnie noviny až o 12 dní priniesli správu o jeho úmrtí. .

Nájdete nás na Facebooku