Bože môj, prečo si ma opustil?

Štvrtok 2.11.2017


Vhodné pre všetkých

Dokument venovaný významnému sakrálnemu dielu z počiatkov umeleckej tvorby sochára Tibora Bartfaya.

Dokument nazvaný podľa povzdychu Božieho syna v Getsemanskej záhrade pred Jeho ukrižovaním "Bože môj, prečo si ma opustil" predstavuje významom monumentálne umelecké dielo mladého sedemnásťročného sochára Tibora Bartfaya, ale naznačuje aj nasledujúcu autorovu púť životom v rokoch komunistickej totality a násilnej ateizácie spoločnosti.  

Nájdete nás na Facebooku