Mária Terézia

Utorok 26.12.2017


Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár HD

Dvojdielny historický film o mladej Márii Terézii, ktorá sa po mnohých peripetiách stala cisárovnou Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Odpor rakúskych dŕžav, na ktoré si nová panovníčka uplatňovala nárok, pochybnosti rakúskej šľachty o vláde neskúsenej ženy, demoralizovaná armáda a všadeprítomné dvorné intrigy - to je dedičstvo, ktoré po nástupe na trón Mária Terézia získala. Cisárovná bola v piatom mesiaci tehotenstva, no napriek tomu sa do vlády pustila plná energie. Keďže sa však postupne etabluje ako skúsená, rozhodná a politicky zdatná štátnička, pomery v monarchii sa konsolidujú a Mária Terézia sa do dejín navždy zapíše ako jedna z najmocnejších žien Európy.

Nájdete nás na Facebooku