Televízny posol

Pondelok 4.06.2018


Vhodné pre všetkých HD

Náboženský magazín.

Náboženský magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: Pastorálna konferencia vo Zvolene. Darovanie krvi v cirkevnom zbore Pliešovce. Konferencia vojenských duchovných. Cirkevný zbor Dobrá Niva a jeho osobnosti. V službe cirkvi. Pozvánka na VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene.

Nájdete nás na Facebooku