Hodnotenie relácie

Osobnosť televíznej obrazovky 2013


Priamy prenos vyhlásenia výsledkov ankety o najpopulárnejšiu Osobnosť televíznej obrazovky za rok 2013.Moderujú Adela Banášová a Matej "Sajfa" Cifra.

Slávnostný galaprogram vyhlásenia výsledkov diváckej ankety 14.ročníka o najpopulárnejšiu Osobnosť televíznej obrazovky za rok 2013. Moderujú Adela Banášová a Matej "Sajfa" Cifra. Anketa Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) je divácka anketa, v ktorej diváci raz ročne hlasujú o svojich najobľúbenejších televíznych osobnostiach a programoch. Organizátorom a držiteľom licencie ankety OTO je agentúra APA. Vyhlasovateľom a hlavným mediálnym partnerom je týždenník Život. Vysielateľom slávnostného galavečera, na ktorom sú vyhlasované výsledky ankety OTO je Rozhlas a televízia Slovenska.Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom anketového lístka uverejneného v printových médiách. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny, je správne vyplnený anketový hlasovací lístok s uvedenými štyrmi menami/programami. Hlasuje sa tiež prostredníctvom internetu na stránke www.anketaoto.sk Stránku spravuje vydavateľstvo Ringier. V ankete OTO 14.ročník bude prebiehať divácke hlasovanie v dvoch kolách. 1. kolo Hlasuje sa od 25.12.2013 do 21.1.2014 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (Život, NČ, NČ pre ženy, NČ víkendová príloha, Eva) alebo na www.anketaoto.sk. Ako hlasujete? Do každej z pätnástich kategórií napíšete mená štyroch vašich najobľúbenejších osobností/programov (pri výbere vám pomôže zoznam uverejnený v Živote č 1/2014 alebo na www.anketaoto.sk) Po skončení prvého kola sa všetky doručené hlasy zrátajú a prvých sedem osobností/programov, ktoré od vás získali v jednotlivých kategóriách najviac hlasov, postúpi do druhého kola. 2. kolo Hlasuje sa od 23.1.2014 13:00 do 12.2.2014 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači - Život, NČ, NČ pre ženy, NČ víkendová príloha, alebo na www.anketaoto.sk. Ako hlasujete? V každej kategórii nájdete sedem mien/programov, ktoré postúpili do druhého kola hlasovania. V každej kategórii si vyberiete svojho favorita , teda jedno meno/program a označíte stanoveným znakom. Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu. Výherca sa žrebuje vopred, za prítomnosti notára, a výsledok žrebovania sa odvysiela v priamom prenose. Vyhodnocovanie hlasovania Sčítavanie hlasov zaslaných na anketových lístkoch zabezpečuje agentúra APA za prítomnosti zástupcu týždenníka Život. V prípade hlasovania prostredníctvom internetu vyhodnocuje počty hlasov softvérový program. Hlavnou cenou večera je osobný automobil, ďalej exkluzívny rodinný pobyt a vecné ceny. Získajú ich vyžrebovaní účastníci internetového hlasovania a hlasujúci prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači. Výsledky žrebovania budú uverejnené počas gala večera 8.3.2014 na Jednotke /za prítomnosti notára/. Výsledky ankety sú overené notárskou zápisnicou. Všetky dôležité úkony podmieňujeme prítomnosťou notára a zápisnicou ním overenou. Kategórie V diváckej ankete OTO 14.ročník sa hlasuje v týchto kategóriách: •moderátor/ka TV spravodajstva •redaktor/ka TV spravodajstva •osobnosť TV publicistiky •moderátor/ka TV športu •komentátor/ka TV športu •moderátor/ka zábavných programov •spevák •speváčka •hudobná skupina •herec •herečka •herecký TV objav roka •seriál roka •zábavný program •program (event) roka Odborné kategórie, ktoré neuverejňujeme v tlači: •Sieň slávy – kategória cti, o ktorej rozhoduje Akadémia osobností kultúrneho a spoločenského diania na Slovensku. •Televízny počin roka – kategória, o ktorej rozhodujú novinári a redakcia časopisu Život •Absolútny OTO* – Cena Života – najväčší počet hlasov spomedzi všetkých víťazov. * Absolútnym OTOm sa nemôže stať nováčik z kategórie "Herecký TV objav roka"

Nájdete nás na Facebooku