TV Program

Utorok / 21.04.2015

Jednotka

00:11 - 00:34 publicistika
00:35 - 01:50 dráma
01:52 - 03:25 publicistika
03:27 - 04:10 dráma
04:11 - 04:26 dokument
Europríbeh Slovenska

Dokument pod názvom Europríbeh Slovenska mapuje v 15-minútovom obrazovom materiáli krátku historickú etapu - ako Slovensko prijalo v januári roku 2009 novú menu euro. Krátky dokument podrobne za…

04:27 - 05:10 správy
05:11 - 05:26 správy
05:27 - 05:32 správy
05:33 - 06:17 dráma
06:18 - 06:57 zábava
06:59 - 07:42 správy
07:43 - 08:11 dokument
08:12 - 08:56 dráma
09:00 - 09:49 dráma
Policajné oddelenie

Na policajnom oddelení Tuscolano 10 čakajú na príchod nového komisára. Nikto netuší, že to bude opäť žena, a že sa s ňou zoznámia za dosť netradičných okolností - pri prenasledovaní lupiča, ktorý prep…

10:00 - 10:50 zábava
Nečakané stretnutia

Nečakané stretnutia prinesú emotívne príbehy a prekvapivé momenty ľudí priamo tam kde žijú. Medziľudské vzťahy sú najdôležitejšou súčasťou našich životov. Ale veľakrát stačí málo a dovtedy pevné puto …

10:52 - 11:17 zábava
11:20 - 11:59 zábava
11:59 - 12:17 správy
12:21 - 13:54 publicistika
14:37 - 15:20 dráma
15:32 - 15:59 zábava
15:59 - 16:25 správy
16:28 - 16:56 dokument
17:01 - 17:45 dráma
17:50 - 18:15 zábava
18:19 - 18:59 zábava
18:59 - 19:45 správy
19:52 - 20:05 správy
20:11 - 20:16 správy
20:22 - 21:29 zábava
Nikto nie je dokonalý

Hostia : Michal David a Andy Hryc.

21:32 - 22:02 publicistika
22:06 - 22:48 dráma

Práve vysielame

23:33 - 00:22 dráma
Policajné oddelenie

Na policajnom oddelení Tuscolano 10 čakajú na príchod nového komisára. Nikto netuší, že to bude opäť žena, a že sa s ňou zoznámia za dosť netradičných okolností - pri prenasledovaní lupiča, ktorý prep…

00:23 - 02:02 dráma
Inšpektor Rocca

V honosnom hoteli nájdu zavraždeného klenotníka Buona. Upratovačka Consuela zahliadla vychádzať z izby zavraždeného kolegyňu Victoriu, ktorá udržiavala milenecké vzťahy s mnohými mužmi. Riaditeľ hotel…

02:03 - 03:36 publicistika

Dvojka

00:33 - 00:59 publicistika
01:00 - 01:43 správy
01:44 - 01:49 publicistika
07:13 - 07:20 správy
07:20 - 07:31 správy
07:32 - 07:58 správy
08:00 - 08:30 správy
08:30 - 09:01 zábava
09:01 - 09:14 vzdelávanie
Mláďatá

Odkedy dve malé medvieďatá vyliezli z brloha, nevedia sa vynadívať na ten svet. Všade sa deje niečo zaujímavé, všade je kopa zábavy! Medvedíky sa klbčia, hrajú na naháňačku...No ale zo všetkého najlep…

09:18 - 10:08 dokument
Výnimočné ženy

Indira Ghándiová bola prvou politickou predstaviteľkou najväčšej demokracie na svete. Avšak krajinu, ktorú "zdedila" , trápila v tých časoch iba chudoba a sociálna nespravodlivosť. Indira však zvíťazi…

10:09 - 10:33 dokument
10:34 - 11:00 publicistika
11:01 - 11:44 publicistika
11:46 - 12:12 publicistika
12:19 - 12:48 správy
12:49 - 12:54 publicistika
12:57 - 13:27 publicistika
13:28 - 14:26 dráma
14:27 - 15:27 publicistika
15:39 - 16:05 publicistika
Orientácie

Kaleidoskop informácií zo života evanjelickej cirkvi. Príspevky: Biblický seriál zakončíme poslednou knihou Novej zmluvy - Zjavenie Jána. Apponyiho knižnica v Oponiciach. Evanjelický sirotinec v Modre…

16:05 - 16:32 publicistika
16:33 - 16:38 publicistika
16:45 - 17:28 publicistika
17:30 - 17:44 správy
17:46 - 17:51 publicistika
17:52 - 17:59 správy
18:02 - 18:28 dokument
18:31 - 18:44 dokument
18:46 - 18:53 dráma
18:53 - 19:00 dráma
19:01 - 19:05 zábava
19:05 - 19:14 dráma
19:15 - 19:39 dráma
19:39 - 19:46 publicistika
19:46 - 19:51 vzdelávanie
19:51 - 19:55 publicistika
20:05 - 20:57 dokument
Tabu: Impotencia

Súčasné vedecké štúdie odhaľujú prekvapujúce čísla: V USA trpí okolo 18 percent mužov problémami erekcie, v Nemecku a Európe okolo 14 až 19 percent. A v Číne zasiahla už impotencia 26 percent mužov. A…

21:00 - 21:25 správy
21:28 - 21:34 správy
21:36 - 22:03 dokument
Ambulancia

Toto vydanie relácie je venovaná tematike záchrany nedokrvenej končatiny z dôvodu poškodených ciev či už diabetom alebo inou ischémiou. Často ide o vážne defekty najmä na dolných končatinách kedy sa…

Práve vysielame

22:03 - 23:21 publicistika
23:22 - 23:38 dokument
23:39 - 23:59 publicistika
00:00 - 00:13 publicistika
00:18 - 01:04 správy
01:05 - 01:10 publicistika
01:11 - 02:03 dokument
Tabu: Impotencia

Súčasné vedecké štúdie odhaľujú prekvapujúce čísla: V USA trpí okolo 18 percent mužov problémami erekcie, v Nemecku a Európe okolo 14 až 19 percent. A v Číne zasiahla už impotencia 26 percent mužov. A…

02:04 - 05:08 správy