Uhliarstvo vo Zvolenskej stolici

Uhliarstvo vo Zvolenskej stolici

21. 10. 2016 12:00

Zvolenská stolica mala centrálnu polohu v rámci severného Uhorska. Jej jadro tvorila Zvolenská kotlina. Pliešovská kotlina a Horehronské podolie mali z hospodárskeho a politického hľadiska len okrajový význam. V stredoveku veľkú časť územia pokrýval les, ktorý sa v prameňoch uvádza ako - silva de Zolum, silva regia. Do konca 15. storočia bol kráľovskou oborou. O jeho veľkosti svedčí okolnosť, že ho strážili kráľovskí služobníci zo Slovenskej Ľupče, Vigľaša a z gemerského Muráňa. Veľkú časť zvolenských lesov pohltilo baníctvo a hutníctvo, najmä mediarsky podnik v Banskej Bystrici. Napriek tomu, že sa v lesoch po stáročia intenzívne ťažilo drevo, zaberali koncom 19. storočia vyše 56 percent všetkej pôdy.
Tentoraz sme v magazíne hovorili o jednom špecifickom remesle - uhliarstve - ktoré malo donedávna silnú tradíciu práve vo Zvolenskej stolici.
Hosťom v štúdiu bol doktor Oto Tomeček, z katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Uhliarstvo vo Zvolenskej stolici
Stiahnuť audio súbor

foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??

Televízia