Feministické divadlo na Slovensku

Feministické divadlo na Slovensku

Slovo feminizmus bolo ešte niekoľko rokov dozadu vnímané takmer ako nadávka. V druhom decéniu 21. storočia už ženy režisérky nie sú nijakou raritou, inscenujú sa ženské autorky, ženy obsadili pozície dramaturgičiek, scénických výtvarníčok, dokonca sfére divadelnej kritiky a teatrológie ženy dominujú. Mohli by sme sa však aj opýtať: našli sa na Slovensku ženy, ktoré vedome chcú vniesť do divadla ženskú optiku? Máme ženské činoherné projekty?
Odpoveďou je rozsiahla odborná publikácia Ivety Škripkovej Feministické divadlo a jeho slovenská cesta, ktorú tento týždeň predstavili v divadelnom ústave. S Ivetou Škripkovou sa rozprával Marcel Hanáček.

Feministické divadlo na Slovensku Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Je preto chvályhodné, že aj na Slovensku máme niekoľko autoriek, ktoré realizujú svoje divadelné projekty ženskou optikou, či už je to Jana Juráňová, Eva Maliti - Fraňová, Jana Bodnárová, Anna Grusková, Sláva Daubnerová, alebo autorka aktuálne novej publikácie o feministickom divadle na Slovensku Iveta Škripková.

Autor: Marcel Hanáček

Živé vysielanie ??:??

Televízia