Vladislav Vančura (1891 - 1942)

Vladislav Vančura (1891 - 1942)

 Pripravila Laura Petraššovitšová v spolupráci s profesorkou Annou Valcerovou.

Vladislav Vančura

Živé vysielanie ??:??

Televízia