Juraj Tranovský (1592 - 1637)

Juraj Tranovský (1592 - 1637)

Pripravila Mária Michalková v spolupráci s docentkou Zuzanou Kákošovou.

Juraj Tranovský

Živé vysielanie ??:??

Televízia